luật bảo vệ bí mật nhà nước

Những điều nên biết về công tác làm việc đảm bảo an toàn kín ngôi nhà nước

Bạn đang xem: luật bảo vệ bí mật nhà nước

Ngày 15/11/2018, kỳ họp loại 6, Quốc hội khóa XIV đang được trải qua Luật chỉ vệ kín non nước (Luật số 29/2018/QH14). Luật chỉ vệ kín non nước được phát hành, thay cho thế Pháp mệnh lệnh chỉ vệ kín non nước số 30/2000/PL-UBTVQH10, sở hữu hiệu lực thực thi thực hành từ thời điểm ngày 01 mon 7 năm 2020; những quy toan tương quan cho tới lập, thẩm toan, phát hành hạng mục kín non nước, thời hạn đảm bảo an toàn kín non nước, gia hạn thời hạn đảm bảo an toàn kín non nước sở hữu hiệu lực thực thi thực hành từ thời điểm ngày 01 mon 01 năm 2019.

Nhằm tuyên truyền rộng thoải mái một trong những nội dung cơ phiên bản của pháp lý về đảm bảo an toàn kín non nước cho tới cán cỗ, công chức, viên chức và quần bọn chúng quần chúng, Cục An ninh chủ yếu trị nội cỗ, Sở Công an kiến tạo đoạn phim tuyên truyền với nội dung cụt gọn gàng, dễ dàng ghi nhớ, dễ dàng nắm bắt, vận dụng nhập thực tiễn biệt công tác làm việc đảm bảo an toàn kín non nước.
 

Video tuyên truyền về công tác làm việc đảm bảo an toàn kín non nước.

Xem thêm: soạn luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh


Nội dung tuyên truyền của video sẽ đáp ứng yêu cầu mò mẫm hiểu, nghiên cứu pháp luật về đảm bảo an toàn kín non nước của  cán cỗ, công chức, viên chức và quần bọn chúng quần chúng. Qua cơ góp thêm phần nâng lên ý thức, trách cứ nhiệm, hiệu suất cao nhập công tác làm việc đảm bảo an toàn kín non nước, thỏa mãn nhu cầu đòi hỏi đảm bảo an toàn an ninh quốc gia, trật tự động, an toàn và tin cậy xã hội nhập tình hình mới nhất.
 

Ban Biên tập

Xem thêm: diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật