một ống dây dài 50cm có 1000 vòng dây

Câu hỏi:

29/05/2020 157,708

Bạn đang xem: một ống dây dài 50cm có 1000 vòng dây

B. 4 π mT

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án B. Ta có B = 4π.10-7INl = 4π.10-7.5.1000 0,5= 4π.10-3 T = 4π mT.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một ống chão sở hữu dòng sản phẩm năng lượng điện 4 A chạy qua loa thì kích cỡ chạm màn hình kể từ trong tâm ống là 0,04 T. Để kích cỡ chạm màn hình kể từ trong tâm ống gia tăng 0,06 T thì dòng sản phẩm năng lượng điện nhập ống cần là

A. 10 A

B. 6 A

C. 1 A

D. 0,06 A

Câu 2:

Khi mang đến nhì chão dẫn tuy nhiên song lâu năm vô hạn xa nhau a, đem nhì dòng sản phẩm năng lượng điện nằm trong kích cỡ I tuy nhiên nằm trong chiều thì chạm màn hình kể từ bên trên những điểm nằm trong mặt mày phẳng lặng chứa chấp nhì chão và cơ hội đều nhì chão thì có mức giá trị

A. 0

B. 10-7Ia

C. 10-7I4a

D. 10-7I2a

Câu 3:

Một dòng sản phẩm năng lượng điện chạy nhập một chão tròn trĩnh đôi mươi vòng 2 lần bán kính đôi mươi centimet với độ mạnh 10 A thì chạm màn hình kể từ bên trên tâm những vòng chão là

A. 0,2π mT

B. 0,02π mT

C. 20π μT

Xem thêm: bài tập cuối chương 4 toán 10 kết nối tri thức

D. 0,2 mT

Câu 4:

Nếu độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện nhập chão tròn trĩnh tăng gấp đôi và 2 lần bán kính chão tăng gấp đôi thì chạm màn hình kể từ bên trên tâm vòng dây

A. ko đổi

B. tăng 2 lần

C. tăng 4 lần

D. tách 2 lần

Câu 5:

Một chão dẫn tròn trĩnh đem dòng sản phẩm năng lượng điện đôi mươi A thì tâm vòng chão sở hữu chạm màn hình kể từ 0,4π μT. Nếu dòng sản phẩm năng lượng điện qua loa tách 5 A đối với thuở đầu thì chạm màn hình kể từ bên trên tâm vòng chão là

A. 0,3π μT

B. 0,5π μT

C. 0,2π μT

D. 0,6π μT

Câu 6:

Nhận toan này tại đây không đúng về chạm màn hình kể từ sinh vì thế dòng sản phẩm năng lượng điện chạy nhập chão dẫn trực tiếp dài?

A. dựa vào thực chất chão dẫn

B. dựa vào môi trường thiên nhiên xung quanh

C. dựa vào hình dạng chão dẫn

D. dựa vào kích cỡ dòng sản phẩm điện

Xem thêm: toán lớp 5 luyện tập chung trang 15

TÀI LIỆU VIP VIETJACK