một quần xã ổn định thường có

Bạn đang xem: một quần xã ổn định thường có

Một quần xã ổn định quyết định thông thường có

A. con số loại nhỏ và con số thành viên của loại thấp

B. con số loại nhỏ và con số thành viên của loại cao

C. con số loại rộng lớn và con số thành viên của loại cao

D. con số loại rộng lớn và con số thành viên của loại thấp

Đáp án C

Số lượng những loại vô quần xã và con số thành viên của từng loại là cường độ đa dạng và phong phú của quần xã, biểu thị sự dịch chuyển, ổn định quyết định hoặc suy thoái và khủng hoảng của quần xã → Một quần xã ổn định quyết định thông thường đem con số loại rộng lớn và con số thành viên của loại cao (SGK cơ bạn dạng trang 176)

Số lượng loại rộng lớn, số thành viên của loại cao → Độ đa dạng và phong phú cao hơn nữa → Xét ở quần xã:Độ đa dạng và phong phú cao thông thường ổn định quyết định rộng lớn.

Hơn nữa, Quần xã đem tính ổn định quyết định cao khi:

+ những quần thể không nhiều thuộc về láo nháo nhau

+ quần thể đem độ dài rộng lớn: Vì nếu như QT đem độ dài rộng rộng lớn thì Khi đem tác dụng bởi vì những nhân tố kể từ môi trường xung quanh → Mức phỏng bị tác động tiếp tục thấp rộng lớn đối với quần thể đem độ dài rộng bé bỏng → Đảm bảo mang lại quần thể ổn định quyết định rộng lớn.

- (Xét vô hệ sinh thái xanh, Khi đem thao diễn thế sinh thái)khi không khí bị số lượng giới hạn, Khi con số loại tăng dần thì con số thành viên của loại cần thấp → Đây là hệ trái ngược thế tất vô quần xã chứ không cần cần Điểm lưu ý đáp ứng quần xã ổn định quyết định rộng lớn.

→ Đáp án: C.


Thương Thương câu này cần thiết phân biệt QX(c đúng) và HST(d đúng)

. 20/06/2018

Trần Trang ủa câu này đáp án C trúng rồi nhưng mà các bạn ? 1/5/2017

. 02/05/2017

Nguyễn Xuân Anh ccccccccc . 1/5/2017

. 02/05/2017

Nguyễn Xuân Anh lại sai . 1/5/2017

. 02/05/2017

Trương Thế Toàn con số loại rộng lớn , con số thành viên cao.. ngu người . 26/4/2017

. 27/04/2017

Lee Min Ho loillacather Chắc chắn là C nhé . 12/6/2016

. 13/06/2016

Nguyễn Đức Thuận An NHỚ: 1 quần xã ổn định quyết định Khi SỐ LƯỢNG LOÀI LỚN và SỐ CÁ THỂ CỦA LOÀI CAO . 12/6/2016

Xem thêm: toán 7 kết nối tri thức với cuộc sống

. 13/06/2016

Lương Thị Huệ đép án sia . 27/6/2015

. 28/06/2015

nguyễn thị hồng cmt sai lầm CCCCCCCCCC . 26/6/2015

. 27/06/2015

nguyễn thị hồng D . 26/6/2015

. 27/06/2015

Lê Thúy Hạnh C . 26/6/2015

. 27/06/2015

Đặng Cao Sơn C nhá cứ theo gót Cơ bạn dạng nhưng mà học tập :vvvvv . 26/6/2015

. 27/06/2015

Nhat Tu chài ưi đồ vật gi trên đây . 26/6/2015

. 27/06/2015

Đỗ Đăng Quang CCCC =.= . 26/6/2015

. 27/06/2015

Đặng Quang Huy vớ vẩn C chứ . 26/6/2015

. 27/06/2015

scb trang 176 ghi là một quần xã ổn định thường có con số loại rộng lớn và số luongj thành viên loại cao nhưng mà,v~ đấp án . 26/6/2015

. 27/06/2015

0 có kidken c? . 26/6/2015

. 27/06/2015

ღ Nấm ღ namlun097 Khải Linh lanh dị . 25/6/2015

. 26/06/2015

Trần Bình Dương CCCCCCC? . 25/6/2015

. 26/06/2015

Nguyễn Thị Tuyết D chuẩn chỉnh nhưng mà . 24/6/2015

. 25/06/2015

Xem thêm thắt comment (37/57)