mr brown bought this car five years ago

Mr. Brown bought this xế hộp five years ago.

Bạn đang xem: mr brown bought this car five years ago

A. Mr. Brown started đồ sộ buy this xế hộp five years ago.

B. It has been five years when Mr. Brown bought this car

C. Mr. Brown has had this xế hộp for five years.

D. It is five years ago since Mr. Brown bought this xế hộp.

Đáp án C

Xem thêm: the giới hoàn mỹ truyện tranh

Dịch đề: Ông Brown tiếp tục mua sắm con xe xe hơi này 5 năm trước đó.
-> Dùng thì “hiện bên trên trả thành” nhằm thao diễn miêu tả hành vi tồn bên trên kể từ vượt lên khứ cho tới hiện tại tại
Cấu trúc: S + has/ have + had +… + for + time intervals
Dịch đáp án: Ông Brown tiếp tục đem con xe xe hơi này 5 năm rồi.

Lê Cẩm Thương Câu B nên trị when trở thành since nhé Cau truc: It is years since S+Ved: Ddã bao lâu kể từ khi ....Câu D Sai cấu hình nhé .Vì đem ago nên sai . 29/9/2016

. 29/09/2016

Duyên Lê Try đem ago tuy nhiên phân tách ht>>>> X . 29/9/2016

. 29/09/2016

Nguyễn Hoàng Ngọc Trâm câu d bản thân thấy cũng giống tuy nhiên tớ . 29/9/2016

1 Trả câu nói. . 29/09/2016

Xem thêm: truyện ngôn tình trinh thám

Lynn B : when -> since mới mẻ trúng b ơi . 18/9/2016

. 18/09/2016

Nguyễn Phúc Thuần thế câu b cũng giống tuy nhiên . 18/9/2016

1 Trả câu nói. . 18/09/2016