người trong lòng đến thăm cỏ trên mộ ta

                  
                       

Tác giả: Trường Yên

Rất tiếc! Hình hình họa này sẽ không tuân theo phía dẫn nội dung. Để nối tiếp đăng lên, mừng rỡ lòng xóa hoặc chuyên chở lên một hình hình họa không giống.

Tác giả: Trường Yên

Bạn đang xem: người trong lòng đến thăm cỏ trên mộ ta

Nhân vật chính: Mộ Dung Diễn x Cố Lang (Thái tử công x Hộ vệ thụ)

Couple phụ: Khuất Phong Vân x Nguyễn Niệm

Ảnh bìa: Cynthia - Tranh minh họa: Ulasapphire

╔⊶⊶⊶⊶⊶✞⊷⊷⊷⊷⊷╗

Văn án

Xem thêm: nhất phẩm quý thê

Mộ Dung Diễn bị tiêu diệt, thủ hạ kể rằng thời nay người trong thâm tâm hắn cũng cho tới trước mộ hắn mếu máo.

Hắn khích động vụng về trộm lên đường coi test, sản phẩm trừng trị hiện nay người trong thâm tâm ko hề khóc, chỉ yên ắng đứng trước mộ.

Hắn rấm rứt nên dịch dung lên đường tìm hiểu xét người trong thâm tâm.

Mộ Dung Diễn: Ngày này ngươi cũng cho tới thăm hỏi hắn, đem cần vì thế lưu giữ hắn không?

Xem thêm: quỷ đế cuồng thê

Người vô lòng: Ta cho tới coi cỏ bên trên mộ hắn cao từng nào thôi.

Mộ Dung Diễn: ......

╚⊶⊶⊶⊶⊶✞⊷⊷⊷⊷⊷╝