nhớ ra tên tôi chưa

 • Reads 3,179,002
 • Votes 208,632
 • Parts 93

Complete, First published Jun 21, 2017

Bạn đang xem: nhớ ra tên tôi chưa

Table of contents

 • Wed, Jun 21, 2017

 • Wed, Jun 21, 2017

 • Wed, Jun 21, 2017

 • Wed, Jun 21, 2017

 • Wed, Jun 21, 2017

 • Wed, Jun 21, 2017

 • Wed, Jun 21, 2017

 • Wed, Jun 21, 2017

 • Wed, Jun 21, 2017

 • Wed, Jun 21, 2017

 • Wed, Jun 21, 2017

 • Wed, Jun 21, 2017

 • Wed, Jun 21, 2017

 • Wed, Jun 21, 2017

 • Wed, Jun 21, 2017

 • Wed, Jun 21, 2017

 • 17 (FOLLOW ĐỂ ĐỌC TIẾP ĐẾN HẾT)

  Wed, Jun 21, 2017

 • Fri, Aug 11, 2017

 • Fri, Aug 11, 2017

 • Fri, Aug 11, 2017

 • Fri, Aug 11, 2017

 • Fri, Aug 11, 2017

 • Fri, Aug 11, 2017

 • Fri, Aug 11, 2017

 • Fri, Aug 11, 2017

 • Fri, Aug 11, 2017

 • Fri, Aug 11, 2017

 • Fri, Aug 11, 2017

 • Fri, Aug 11, 2017

 • Fri, Aug 11, 2017

 • Mon, Aug 21, 2017

 • Mon, Aug 21, 2017

 • Mon, Aug 21, 2017

 • Mon, Aug 21, 2017

 • Mon, Aug 21, 2017

 • Mon, Aug 21, 2017

 • Mon, Aug 21, 2017

 • Mon, Aug 21, 2017

 • Mon, Aug 21, 2017

 • Mon, Aug 21, 2017

 • Sat, Aug 26, 2017

 • Sat, Aug 26, 2017

 • Sat, Aug 26, 2017

 • Sat, Aug 26, 2017

 • Sat, Aug 26, 2017

  Xem thêm: cạnh kiếm chi phong

 • Sun, Aug 27, 2017

 • Sun, Aug 27, 2017

 • Sun, Aug 27, 2017

 • Sun, Aug 27, 2017

 • Sun, Aug 27, 2017

 • Mon, Sep 4, 2017

 • Mon, Sep 4, 2017

 • Mon, Sep 4, 2017

 • Mon, Sep 4, 2017

 • Mon, Sep 4, 2017

 • Wed, Sep 6, 2017

 • Wed, Sep 6, 2017

 • Wed, Sep 6, 2017

 • Wed, Sep 6, 2017

 • Wed, Sep 6, 2017

 • Wed, Sep 6, 2017

 • Wed, Sep 6, 2017

 • Wed, Sep 6, 2017

 • Wed, Sep 6, 2017

 • Wed, Sep 6, 2017

 • Thu, Sep 7, 2017

 • Thu, Sep 7, 2017

 • Thu, Sep 7, 2017

 • Thu, Sep 7, 2017

 • Thu, Sep 7, 2017

 • Thu, Sep 7, 2017

 • Thu, Sep 7, 2017

 • Thu, Sep 7, 2017

 • Thu, Sep 7, 2017

 • Thu, Sep 7, 2017

 • Fri, Sep 8, 2017

 • Fri, Sep 8, 2017

 • Fri, Sep 8, 2017

 • Fri, Sep 8, 2017

 • Fri, Sep 8, 2017

 • Sun, Sep 10, 2017

 • Sun, Sep 10, 2017

 • Sun, Sep 10, 2017

 • Sun, Sep 10, 2017

 • Sun, Sep 10, 2017

 • Sun, Sep 10, 2017

 • Sun, Sep 10, 2017

 • Sun, Sep 10, 2017

 • Sun, Sep 10, 2017

 • Sun, Sep 10, 2017

 • Fri, Oct 6, 2017

  Xem thêm: doc truyen chu

 • Fri, Oct 6, 2017

 • Fri, Oct 6, 2017

Tến gốc: Nhớ rời khỏi tao gọi là gì ko _ 想起我叫什么了吗.
  
  Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa _ 漫漫何其多.
  
  Thể loại: dương quang đãng (động vật) ăn thịt công x ngượng ngùng thùng (động vật) ăn cỏ thụ, vườn ngôi trường, thanh mai trúc mã, ngọt ngào/ chữa trị ngoài hệ, sở hữu chút thực tế phía, 1×1, HE.
  
  CP chính: Phong Phi x Hải Tú | Diễn viên phụ: lớp lớp người qua chuyện lối.
  
  Tình trạng bạn dạng gốc: Hoàn (90 chương + 03 PN)
  
  Tình trạng bạn dạng dịch: Hoàn.
  
  Editor: Seven Oxox (1 - 17) | Cua Bể (18 - không còn )
  
  Beta: Red de Ed (1 - 17) | Seven Oxox (18 - hết)
  
  -
  
  Văn Án
  
  Hải Tú vướng triệu chứng vật cản tiếp xúc loại nhẹ nhàng. Sau Lúc cậu gửi ngôi trường, để giúp đỡ cậu nâng cao tình hình cơ, nghề giáo ngôi nhà nhiệm mới mẻ ngay tắp lự phú mang đến cậu việc thu và phân phát bài bác luyện từng ngày. Cậu đặc biệt nỗ lực nhằm triển khai xong việc được phú, chỉ tiếc là, sở hữu cố thế nào thì cũng ko lưu giữ được thương hiệu của doanh nghiệp học tập. Vô tình thế này lại va nên "học sinh hỏng hỏng" Phong Phi, rồi phát sinh hàng loạt phiền hà...
  
  Mở rời khỏi mẩu chuyện thương yêu của riêng rẽ nhì người chúng ta.

#252ngọt