nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch naoh vào dung dịch alcl3 hiện tượng xảy ra là

Câu hỏi:

18/06/2019 256,083

Bạn đang xem: nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch naoh vào dung dịch alcl3 hiện tượng xảy ra là

A. Có kết tủa keo dán trắng, sau đó kết tủa tan.

Đáp án chủ yếu xác

B. Chỉ có kết tủa keo dán trắng.

C. Có kết tủa keo dán trắng và khí cất cánh lên.

D. Không có kết tủa, có khí cất cánh lên.

Đáp án A

Nhỏ từ từ mang lại đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3, ban đầu có kết tủa keo dán trắng xuất hiện.

3NaOH + AlCl3  Al(OH)3 + 3NaCl

Sau đó kết tủa keo dán trắng tan nhập NaOH dư tạo dung dịch nhập suất.

NaOH +Al(OH)3  NaAlO2 + 2H2O

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho viên Na vào dung dịch CuSO4, hiện tượng quan tiền sát được là:

A. Bọt khí.

B. Bọt khí và kết tủa màu xanh xao.

C. Kết tủa màu đỏ.

D. Bọt khí và kết tủa màu đỏ.

Câu 2:

Cho dần dần đến dư dung dịch HCl vào dung dịch NaAlO2, hiện tượng quan tiền sát được là:

A. Có kết tủa trắng keo dán xuất hiện, kết tủa ko tan.

B. Không có hiện tượng.

C. Có kết tủa trắng keo dán xuất hiện, sau đó kết tủa tan một phần.

D. Có kết tủa trắng keo dán xuất hiện, sau đó kết tủa tan hết.

Câu 3:

Phản ứng nào tại đây không xảy ra?

Xem thêm: khoa học tự nhiên lớp 7 chân trời sáng tạo

A. CaO + CO2 t°  CaCO3

B. Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

C. CaCl2 + MgCO3 → CaCO3 + MgCl2

D. CaO + H2O → Ca(OH)2

Câu 4:

Trong công nghiệp, natri hiđroxit được sản xuất bằng phương pháp

A. điện phân dung dịch NaCl, ko có màng ngăn điện cực.

B. điện phân dung dịch NaNO3, ko có màng ngăn điện cực.

C. điện phân dung dịch NaCl, có màng ngăn điện cực.

D. điện phân NaCl nóng chảy.

Câu 5:

Dãy gồm các kim loại có cấu tạo mạng tinh ranh thể lập phương tâm khối là:

A. Na, K, Mg.

B. Be, Mg, Ca.

C. Li, Na, Ca.

D. Li, Na, K.

Câu 6:

Dẫn từ từ khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 cho đến dư, sau đó lại đun nóng dung dịch sản phẩm thu được. Vậy hiện tượng quan tiền sát được là:

A. Ban đầu xuất hiện kết tủa trắng, sau đó kết tủa tăng dần đến cực đại.

B. Ban đầu xuất hiện kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan dần, Lúc đun nón dung dịch thì kết tủa lại xuất hiện.

C. Ban đầu xuất hiện kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan dần dung dịch có màu xanh xao, Lúc đun nóng dung dịch thì kết tủa lại xuất hiện và có khí cất cánh rời khỏi.

D. Ban đầu xuất hiện kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan dần dung dịch trở nên nhập suốt, Lúc đun nóng dung dịch thì kết tủa lại xuất hiện và có khí cất cánh rời khỏi.

Xem thêm: chương trình địa phương phần văn lớp 9

TÀI LIỆU VIP VIETJACK