nội dung chủ yếu nhất của cơ cấu kinh tế là

Trong cơ cấu tổ chức tài chính thì cơ cấu tổ chức ngành tài chính là cần thiết nhất, bởi vì cơ cấu tổ chức tài chính là tổng thể quan hệ cơ học, dựa vào và quy toan cho nhau cả về quy tế bào, và trình độ chuyên môn trong những ngành tài chính, những bộ phận tài chính, những vùng tài chính.

Bạn đang xem: nội dung chủ yếu nhất của cơ cấu kinh tế là

Câu hỏi: Trong cơ cấu tổ chức tài chính thì cơ cấu tổ chức này sau đó là cần thiết nhất

A. Cơ cấu lãnh thổ

B. Cơ cấu vùng kinh tế

C. Cơ cấu bộ phận kinh tế

D. Cơ cấu ngành kinh tế

Đáp án chính D.

Trong cơ cấu tổ chức tài chính thì cơ cấu tổ chức ngành tài chính là cần thiết nhất, bởi vì cơ cấu tổ chức tài chính là tổng thể quan hệ cơ học, dựa vào và quy toan cho nhau cả về quy tế bào, và trình độ chuyên môn trong những ngành tài chính, những bộ phận tài chính, những vùng tài chính.

Lý giải việc lựa chọn đáp án D là do:

Cơ cấu tài chính là tổng thể những ngành, nghành nghề, thành phần tài chính sở hữu mối liên hệ hệ cơ kha khá ổn định toan thích hợp trở thành.

– Nội dung đa phần của cơ cấu tổ chức tài chính là :

+ Tổng thể của những thành phần (thành phần) thích hợp trở thành.

+ Các quan hệ cơ học kha khá ổn định toan theo đuổi một đối sánh hoặc tỉ trọng chắc chắn.

Cơ cấu ngành kinh tế

– Một số khái niệm:

Xem thêm: tiếng anh 10 chân trời sáng tạo

+ Cơ cấu tài chính là tụ họp toàn bộ những ngành tạo hình nên nền tài chính và những quan hệ kha khá ổn định toan thân thiết bọn chúng.

+ Cơ cấu ngành tài chính là thành phần cơ bạn dạng nhất của cơ cấu tổ chức tài chính.

– Cơ cấu tài chính bao gồm 3 nhóm: Nông – lâm – ngư nghiệp (khu vực I), công nghiệp – Xây dựng (khu vực II) và cty (khu vực III).

Cơ cấu bộ phận kinh tế

– Cửa hàng hình thành: Hình trở thành bên trên hạ tầng cơ chế chiếm hữu bao hàm nhiều bộ phận tài chính sở hữu hiệu quả tương hỗ cùng nhau.

– Phân loại: Kinh tế Nhà nước, tài chính ngoài Nhà nước và tài chính sở hữu vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế.

Cơ cấu lãnh thổ

– Bao gồm: toàn thế giới, điểm, vương quốc, vùng.

– Có quan hệ ràng buộc ngặt nghèo với cơ cấu tổ chức ngành.

Ba mô hình cơ cấu tổ chức tài chính bên trên sở hữu quan hệ ngặt nghèo cùng nhau vô quy trình cải cách và phát triển tài chính, vô cơ cơ cấu tổ chức ngành tài chính là chi tiêu chuẩn chỉnh cơ bạn dạng nhằm reviews trình độ chuyên môn cải cách và phát triển tài chính của một vương quốc.

Quá trình cải cách và phát triển tài chính luôn luôn gắn kèm với quy trình di chuyển cơ cấu tổ chức tài chính theo phía tiến bộ cỗ.

Tính hóa học bền vững và kiên cố của quy trình phát triển tài chính lại tùy thuộc vào kĩ năng di chuyển cơ cấu tổ chức ngành linh động, phù phù hợp với việc khai quật được những tiềm năng và ưu thế kha khá cũng như các ĐK bên phía trong và bên phía ngoài của nền tài chính.

Xem thêm: tiếng anh 7 unit 10 skills 2