ở người già khi huyết áp cao dễ bị xuất huyết não vì

ID:43212

Độ khó: Nhận biết

Bạn đang xem: ở người già khi huyết áp cao dễ bị xuất huyết não vì

Vì sao ở người già nua, khi áp suất máu cao dễ dẫn đến chảy máu não?

A

Vì mạch bị xơ cứng, tính đan đàn hồi xoàng, đặc biệt quan trọng những mạch ở óc, khi áp suất máu cao dễ dàng làm vỡ tung mạch.

B

Xem thêm: bách yêu phổ

Vì mạch bị xơ cứng, huyết bị ứ ứ, đặc biệt quan trọng những mạch ở óc, khi áp suất máu cao dễ dàng làm vỡ tung mạch.

C

Vì mạch bị xơ cứng nên ko teo bóp được, đặc biệt quan trọng những mạch ở óc, khi áp suất máu cao dễ dàng làm vỡ tung mạch.

D

Vì trở thành mạch dày lên, tính ddanf hồi xoàng nhất là những mạch ơt óc, khi áp suất máu cao dễ dàng làm vỡ tung mạch.

Xem thêm: cuối tuần tôi và em

Để coi tiếng giải cụ thể thắc mắc này bạn phải ĐK khoá học tập chứa chấp thắc mắc này.