ở nhiệt độ cao khí h2 khử được oxit nào sau đây

YOMEDIA

Bạn đang xem: ở nhiệt độ cao khí h2 khử được oxit nào sau đây

 • Câu hỏi:

  Ở sức nóng chừng cao, khí H2 khử được oxit nào là sau đây?

  • A. Al2O3.    
  • B. MgO
  • C. CuO.     
  • D. CaO.

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chất khử khoảng (C, CO, H2) chỉ khử được những oxit của những sắt kẽm kim loại đứng sau Al vô mặt hàng năng lượng điện hóa.

  Do cơ H2 chỉ hoàn toàn có thể khử được oxit CuO

  Đáp án C  

Mã câu hỏi: 222711

Xem thêm: trùng hợp buta 1 3 đien

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu chất vấn này nằm trong đề đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Hòa tan trọn vẹn m gam láo lếu thích hợp X bao gồm FeO, Fe2O3 và Cu (trong cơ FeO rung rinh 1/5 tổng số mol láo lếu thích hợp X) vô hỗn hợp HCl chiếm được hỗn hợp Z chỉ chứa chấp đôi mươi,71 gam láo lếu thích hợp 3 muối bột clorua. Mặt không giống, hòa tan trọn vẹn m gam láo lếu thích hợp X bên trên vô hỗn hợp chứa chấp KNO3 và HCl, chiếm được hỗn hợp Y chỉ chứa chấp những muối bột clorua và 0,448 lít khí NO (đktc, thành phầm khử độc nhất của N+5). Trộn hỗn hợp Y với hỗn hợp Z chiếm được hỗn hợp T. Cho hỗn hợp AgNO3 cho tới dư vô T chiếm được 119,86 gam kết tủa. lõi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của m sớm nhất với:
 • Cho 19,55 gam láo lếu thích hợp X bao gồm Zn, ZnO, Mg, MgCO3 vô hỗn hợp chứa chấp 108,8 gam KHSO4 và 9,45 gam HNO3 cho tới phản xạ trọn vẹn chiếm được hỗn hợp Y chỉ chứa chấp những muối bột dung hòa đem lượng 125,75 gam và 2,24 lít (đktc) láo lếu thích hợp khí Z bao gồm nhị khí, tỉ khối của Z đối với H2 vì như thế 22. Cho hỗn hợp NaOH cho tới dư vô hỗn hợp Y, lấy kết tủa nung ngoài bầu không khí cho tới lượng ko thay đổi, chiếm được 10 gam hóa học rắn khan. Phần trăm lượng của Zn đem vô láo lếu thích hợp X là
 • Để tách lấy Ag rời khỏi láo lếu thích hợp bao gồm Fe, Cu, Ag tao người sử dụng lượng dư hỗn hợp nào?
 • Các sắt kẽm kim loại bị thụ động hoá với HNO3 đặc, nguội H2SO4 đặc, nguội là
 • Dãy bao gồm những thích hợp hóa học chỉ tính oxi hoá là
 • Ở một số trong những khu vực dụng nước giếng khoan, Lúc mới mẻ bơm lên nước vô tuy nhiên nhằm lâu thì đem mùi vị tanh và bị ng�
 • Cấu hình electron phần ngoài nằm trong vẹn toàn tử sắt kẽm kim loại Mg (Z = 12) là
 • Cho láo lếu thích hợp bao gồm Mg và Al (tỉ lệ mol 1:1) tan vừa phải đầy đủ vô hỗn hợp bao gồm HCl; 0,05 mol NaNO3 và 0,1 mol KNO3. Sau Lúc kết thúc giục những phản xạ chiếm được hỗn hợp X chứa chấp m gam muối; 0,125 mol láo lếu thích hợp khí Y bao gồm nhị khí ko màu sắc, vô cơ mang trong mình 1 khí hóa nâu vô bầu không khí. Tỉ khối của Y đối với H2 là 12,2. Giá trị của m sớm nhất với độ quý hiếm nào là sau đây?
 • Cho 30 gam láo lếu thích hợp X bao gồm Fe3O4, Cu vô hỗn hợp HCl, sau phản xạ trọn vẹn chiếm được hỗn hợp Y chứa chấp nhị hóa học tan v
 • Cho 5,4 gam Al td không còn với khí Cl2 (dư), chiếm được m gam muối bột. Giá trị của m là
 • Để phân biệt CaCl2 với hỗn hợp NaCl, người tao người sử dụng dung dịch
 • Dãy những sắt kẽm kim loại xếp theo hướng tính khử tăng dần dần là
 • Khi nhỏ cho tới dư hỗn hợp HCl vô hỗn hợp láo lếu thích hợp bao gồm a mol NaOH và b mol NaAlO2, thành quả thử nghiệm được bi�
 • NaOH ko ứng dụng với
 • Chất ko tính lưỡng tính là
 • Sắt tây là Fe tráng thiếc. Nếu lớp thiếc xước sâu sắc cho tới lớp Fe thì
 • Chất thể thực hiện mượt nước cứng toàn phần là
 • 2 hỗn hợp đều phản xạ được sắt kẽm kim loại Fe là
 • Cho H2 dư qua loa m gam hóa học rắn X bao gồm Fe, CuO, Fe3O4 nung rét, phản xạ kết thúc giục thấy lượng hóa học rắ
 • Cho mặt hàng những ion kim loại: K+, Ag+, Fe2+, Cu2+. Ion sắt kẽm kim loại tính lão hóa mạnh mẽ nhất vô mặt hàng là
 • Ở sức nóng chừng cao, H2 khử được oxit nào là sau đây?
 • Nung láo lếu thích hợp bao gồm Mg(OH)2, Fe(OH)2 ngoài bầu không khí cho tới Lúc lượng ko thay đổi chiếm được hóa học rắn đem th�
 • Phát biểu nào là sau đây sai về quặng?
 • Hòa tan trọn vẹn 18 gam bao gồm Al và Al2O3 trong hỗn hợp NaOH hóa giải 3,36 lít khí H2 (đktc).
 • Phản ứng cặp hóa học nào là tại đây thành phầm đem muối bột Fe(II)?
 • Chất X là 1 trong bazơ mạnh, được dụng thoáng rộng trong vô số nhiều ngành công nghiệp như phát hành clorua vôi (CaOCl2), vật li
 • Để đảm bảo ống thép vì như thế cách thức năng lượng điện hóa, người tao gắn vô ở mặt ngoài c
 • Ý loài kiến đúng?
 • Nhỏ kể từ từ cho tới dư hỗn hợp NaOH vô hỗn hợp AlCl3. Hiện tượng xẩy ra là
 • Trong công nghiệp người thông thường pha trộn sắt kẽm kim loại K vì như thế cách?
 • Phát biểu nào là tại đây sai về quặng và những thích hợp chất?
 • Điện phân chứa chấp láo lếu thích hợp bao gồm HCl, FeCl3, CuCl2. Thứ tự động năng lượng điện phân ở catot là
 • Cho một lá kẽm đem lượng 8,5 gam vô FeSO4, sau phản xạ lấy lá kẽm rời khỏi thực hiện thô, cân nặng được 7,6 gam (giả th
 • Sục khí nào là tại đây vô Ca(OH)2 dư thấy xuất hiện nay kết tủa màu sắc trắng?
 • Ở ĐK thông thường, sắt kẽm kim loại ko phản xạ với nước?
 • Cho hình vẽ tế bào miêu tả thử nghiệm pha trộn sắt kẽm kim loại vì như thế cách thức sức nóng luyện: oxit X là gì?
 • Chất nào là sau đây không tạo kết tủa Lúc ứng dụng với hỗn hợp \(Ca(HCO_3)_2\)?
 • Khử trọn vẹn láo lếu thích hợp bao gồm m gam FeO, \(Fe_2O_3, Fe_3O_4\) bằng CO dư ở sức nóng chừng cao, sau phản xạ chiếm được 33,6 gam hóa học r�
 • Cho mặt hàng sắt kẽm kim loại kiềm: \(Na, Li, Cs, Rb\) . Kim loại đem sức nóng nhiệt độ chảy thấp nhất là
 • Hòa tan 8,4 gam Fe vì như thế hỗn hợp HNO3 loãng dư, chiếm được V lít NO (đktc, thành phầm khử duy nhất). Tính V?

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA

Xem thêm: the word robot first appeared in a 1921