phản ứng nào sau đây là phản ứng nhiệt nhôm

YOMEDIA

Bạn đang xem: phản ứng nào sau đây là phản ứng nhiệt nhôm

 • Câu hỏi:

  Phản ứng này sau đấy là phản xạ nhiệt độ nhôm?

  • A. 3FeO + 2Al → 3Fe + Al2O3
  • B. 2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2.        
  • C. 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2.    
  • D. 2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu.

  Lời giải tham lam khảo:

  Đáp án đúng: A

  Phản ứng nhiệt độ nhôm: Al tính năng oxit sắt kẽm kim loại sau Al ở t0c

  → Đáp án A

Mã câu hỏi: 154378

Xem thêm: khtn lớp 7 chân trời sáng tạo

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu căn vặn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Kim loại này tại đây ko tính năng với hỗn hợp CuSO4?
 • Kim loại này sau đấy là sắt kẽm kim loại kiềm?
 • Khí X sinh rời khỏi nhập quy trình nhen nhóm nhiên liệu hóa thạch, rất rất độc và tạo nên độc hại môi trường thiên nhiên. Khí X là
 • Thủy phân este CH3CH2COOCH3 tạo nên ancol sở hữu công thức là
 • Ở nhiệt độ chừng thông thường, sắt kẽm kim loại Fe ko phản xạ với hỗn hợp này sau đây?
 • Dung dịch hóa học này tại đây thực hiện xanh lơ giấy má quỳ tím?
 • Chất này tại đây lưỡng tính?
 • Sắt sở hữu số lão hóa +3 nhập thích hợp hóa học này bên dưới đây?
 • Chất này tại đây sở hữu phản xạ trùng hợp?
 • Phản ứng này sau đấy là phản xạ nhiệt độ nhôm?
 • Số vẹn toàn tử cacbon nhập phân tử glucozơ là
 • Ở nhiệt độ chừng thông thường, km loại này tại đây tan không còn nhập một lượng dư nước?
 • Chất này tại đây được dùng làm thực hiện mượt nước cứng tạm thời thời?
 • Dung dịch KOH tính năng với hóa học này tại đây tạo nên kết tủa Fe(OH)3?
 • Chất này sau đấy là hóa học năng lượng điện li yếu?
 • Thủy phân triolein nhập hỗn hợp NaOH chiếm được glixerol và muối bột X. Công thức muối bột X là?
 • Công thức chất hóa học của natri hidroxit (còn gọi là xút ăn da) là?
 • Chất này tại đây có một links phụ vương nhập phân tử?
 • Chất X sở hữu công thức H2N-CH(CH3)-COOH. Tên gọi của X là?
 • Thành phần chủ yếu của vỏ những loại ốc, sò, hến là?
 • Cho m gam bột Zn tính năng trọn vẹn với cùng 1 lượng dư hỗn hợp CuSO4 chiếm được 9,6 gam Cu. Giá trị m là?
 • Hòa tan trọn vẹn 0,1 mol Al vì thế một lượng dư hỗn hợp NaOH chiếm được V lít H¬2. Giá trị của V là
 • Hydrocacbon vẫn sinh rời khỏi nhập thử nghiệm bên trên là?
 • Phát biểu này sau đấy là sai?
 • Thủy phân 68,4 gam saccarozơ với hiệu suất 75% chiếm được m gam glucozơ. Giá trị của m là?
 • Cho m gam Gly-Ala tính năng không còn với cùng 1 lượng dư hỗn hợp NaOH, đun rét. Số mol NaOH vẫn nhập cuộc phản xạ là 0,2 mol. Giá trị m là
 • Chất X được tạo nên trở thành nhập cây cối nhờ quy trình quan tiền thích hợp. Tại ĐK thông thường, X là hóa học rắn vô đánh giá. Thủy phân X nhờ tính năng axit hoặc enzim chiếm được hóa học Y sở hữu phần mềm thực hiện dung dịch tăng lực nhập nó học tập. Chất X và Y theo thứ tự là?
 • Phát biểu này sau đấy là sai?
 • Hỗn thích hợp FeO, Fe2O3 tính năng với cùng 1 lượng dư hỗn hợp này tại đây ko chiếm được muối bột Fe (II)?
 • Cho những tơ sau: visco, capron, xelulozơ axetat, olon. Số tơ tổ hợp nhập group này là
 • Giá trị của V là?
 • Hỗn thích hợp X bao gồm nhị este sở hữu công thức phân tử C8H8O2 và đều chứa chấp vòng benzen.
 • Số lượng phán xét trúng là?
 • Giá trị của m là??
 • Thủy phân trọn vẹn triglixerit X nhập hỗn hợp NaOH chiếm được glixerol, natri stearat và natri oleat.
 • Số lượng tuyên bố trúng là?
 • Tiến hành thử nghiệm bám theo quá trình sau: Bước 1: Cho nhập nhị bình cầu từng bình 10 ml etyl format.
 • Thủy phân trọn vẹn hóa học cơ học E (C9H16O4, chứa chấp 2 chức este) vì thế hỗn hợp NaOH, chiếm được sản
 • Phần trăm lượng của X nhập E là?
 • Giá trị của m sớm nhất có mức giá trị này bên dưới đây?

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA

Xem thêm: sự kiện có tính đột phá làm xói mòn trật tự hai cực ianta là