phát biểu nào sau đây không đúng

Câu hỏi:

29/04/2020 214,833

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây không đúng

A. Tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật không giống gọi là lực.

B. Nếu chỉ mất nhì lực ứng dụng vô và một vật nhưng mà vật vẫn đứng yên lặng thì nhì lực này đó là nhì lực cân đối.

C. Hai lực cân đối là nhì lực mạnh như nhau, sở hữu nằm trong phương tuy nhiên trái chiều.

D. Nếu chỉ mất nhì lực ứng dụng vô và một vật thì nhì lực này đó là nhì lực cân đối.

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án D

D – sai vì như thế nếu như chỉ mất 2 lực ứng dụng vào trong 1 vật nhưng mà ko thỏa mãn nhu cầu một trong các 3 ĐK sau thì ko thể phát biểu bọn chúng là 2 lực cân nặng bằng:

- nhì lực có tính rộng lớn vị nhau

- nhì lực nằm trong phương

- nhì lực ngược chiều

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hai lực này tại đây gọi là nhì lực cân nặng bằng?

A. Hai lực nằm trong phương, nằm trong chiều, mạnh như nhau ứng dụng lên nhì vật không giống nhau.

B. Hai lực nằm trong phương, trái chiều, mạnh như nhau ứng dụng lên nhì vật không giống nhau.

C. Hai lực nằm trong phương, nằm trong chiều, mạnh như nhau ứng dụng lên và một vật.

D. Hai lực sở hữu phương bên trên và một đường thẳng liền mạch, trái chiều, mạnh như nhau ứng dụng lên và một vật.

Câu 2:

Hoạt động này sau đây ko nên dùng cho tới lực?

A. Đọc một trang sách

B. Xách một xô nước

C. Nâng một tấm gỗ

D. Đẩy một cái xe

Câu 3:

Chọn kể từ tương thích điền vô điểm trống: Khi một lực sĩ chính thức ném một trái khoáy tạ, lực sĩ tiếp tục ứng dụng vô trái khoáy tạ một......

A. lực nâng 

Xem thêm: sinh học 10 kết nối tri thức

B. lực kéo

C. lực uốn

D. lực đẩy

Câu 4:

Gió ứng dụng vô buồm một lực có

A. phương tuy vậy song với mạn thuyền, nằm trong chiều với chiều vận động của thuyền.

B. phương tuy vậy song với mạn thuyền, trái chiều với chiều vận động của thuyền.

C. phương vuông góc với mạn thuyền, chiều kể từ bên trên xuống.

D. phương vuông góc với mạn thuyền, chiều kể từ bên dưới lên.

Câu 5:

Cặp lực này ko cân đối trong số cặp lực sau?

A. Lực của mặt mũi nước và lực hít của Trái Đất ứng dụng vô thuyền nhằm thuyền đứng yên lặng bên trên mặt mũi nước.

B. Lực của nhì em nhỏ bé kéo nhì đầu sợi chạc Lúc sợi chạc đứng yên lặng.

C. Lực nhưng mà xoắn ốc ứng dụng vô vật và lực nhưng mà vật ứng dụng vô xoắn ốc.

D. Lực nâng của sàn và lực hít của Trái Đất ứng dụng vô bàn

Câu 6:

Sợi chạc kéo teo của nhì các bạn không thay đổi địa điểm vì

A. lực kéo của doanh nghiệp 1 ứng dụng vô chạc cân đối với lực của chạc ứng dụng vô tay các bạn 1.

B. lực kéo của doanh nghiệp 2 ứng dụng vô sợi chạc cân đối với lực kéo của doanh nghiệp 1 ứng dụng vô sợi chạc.

C. lực kéo của doanh nghiệp 2 ứng dụng vô sợi chạc cân đối với lực chạc ứng dụng vô tay các bạn 1.

D. lực kéo của doanh nghiệp 1 ứng dụng vô chạc cân đối với lực của chạc ứng dụng vô tay các bạn 2.