phiếu bài tập cuối tuần lớp 5

Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Việt lớp 5, phần bên dưới tổ hợp Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 tinh lọc, sở hữu đáp án như thể những phiếu đề đánh giá vào buổi tối cuối tuần môn Tiếng Việt lớp 5 Học kì 1, Học kì 2 cơ phiên bản và nâng lên. quý khách vô thương hiệu bài bác nhằm theo gót dõi cụ thể bài bác tập dượt vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt 5 và phần đáp án ứng.

Bạn đang xem: phiếu bài tập cuối tuần lớp 5

Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 cả năm (có đáp án)

Xem thử

Chỉ kể từ 300k mua sắm hoàn toàn cỗ Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 cả năm phiên bản word sở hữu lời nói giải cụ thể, trình diễn thích mắt, dễ dàng và đơn giản chỉnh sửa:

 • B1: gửi phí vô tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin cậy cho tới Zalo VietJack Official - nhấn vô đây nhằm thông tin và nhận giáo án

Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt 5 Học kì 1

Tuần 1

 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 1 sở hữu đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác tập dượt vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 1 sở hữu đáp án (5 phiếu)

Tuần 2

 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 2 sở hữu đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác tập dượt vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 2 sở hữu đáp án (5 phiếu)

Tuần 3

 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 3 sở hữu đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác tập dượt vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 3 sở hữu đáp án (5 phiếu)

Tuần 4

 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 4 sở hữu đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác tập dượt vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 4 sở hữu đáp án (5 phiếu)

Tuần 5

 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 5 sở hữu đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác tập dượt vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 5 sở hữu đáp án (5 phiếu)

Tuần 6

 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 6 sở hữu đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác tập dượt vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 6 sở hữu đáp án (5 phiếu)

Tuần 7

 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 7 sở hữu đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác tập dượt vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 7 sở hữu đáp án (5 phiếu)

Tuần 8

 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 8 sở hữu đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác tập dượt vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 8 sở hữu đáp án (5 phiếu)

Tuần 9

 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 9 sở hữu đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác tập dượt vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 9 sở hữu đáp án (5 phiếu)

Tuần 10

 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 10 sở hữu đáp án (5 phiếu)

 • Phiếu bài bác tập dượt vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 10 sở hữu đáp án (5 phiếu)

Tuần 11

 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 11 sở hữu đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác tập dượt vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 11 sở hữu đáp án (5 phiếu)

Tuần 12

 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 12 sở hữu đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác tập dượt vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 12 sở hữu đáp án (5 phiếu)

Tuần 13

 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 13 sở hữu đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác tập dượt vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 13 sở hữu đáp án (5 phiếu)

Tuần 14

 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 14 sở hữu đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác tập dượt vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 14 sở hữu đáp án (5 phiếu)

Tuần 15

 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 15 sở hữu đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác tập dượt vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 15 sở hữu đáp án (5 phiếu)

Tuần 16

 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 16 sở hữu đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác tập dượt vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 16 sở hữu đáp án (5 phiếu)

Tuần 17

 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 17 sở hữu đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác tập dượt vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 17 sở hữu đáp án (5 phiếu)

Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt 5 Học kì 2

Tuần 18

 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 18 sở hữu đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác tập dượt vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 18 sở hữu đáp án (5 phiếu)

Tuần 19

 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 19 sở hữu đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác tập dượt vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 19 sở hữu đáp án (5 phiếu)

Tuần 20

 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần trăng tròn sở hữu đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác tập dượt vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần trăng tròn sở hữu đáp án (5 phiếu)

Tuần 21

 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 21 sở hữu đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác tập dượt vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 21 sở hữu đáp án (5 phiếu)

Tuần 22

 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 22 sở hữu đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác tập dượt vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 22 sở hữu đáp án (5 phiếu)

Tuần 23

 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 23 sở hữu đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác tập dượt vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 23 sở hữu đáp án (5 phiếu)

Tuần 24

 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 24 sở hữu đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác tập dượt vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 24 sở hữu đáp án (5 phiếu)

Tuần 25

 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 25 sở hữu đáp án (5 phiếu)

 • Phiếu bài bác tập dượt vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 25 sở hữu đáp án (5 phiếu)

Tuần 26

 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 26 sở hữu đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác tập dượt vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 26 sở hữu đáp án (5 phiếu)

Tuần 27

 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 27 sở hữu đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác tập dượt vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 27 sở hữu đáp án (5 phiếu)

Tuần 28

 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 28 sở hữu đáp án (5 phiếu)

 • Phiếu bài bác tập dượt vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 28 sở hữu đáp án (5 phiếu)

Tuần 29

 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 29 sở hữu đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác tập dượt vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 29 sở hữu đáp án (5 phiếu)

Tuần 30

 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 30 sở hữu đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác tập dượt vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 30 sở hữu đáp án (5 phiếu)

Tuần 31

 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 31 sở hữu đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác tập dượt vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 31 sở hữu đáp án (5 phiếu)

Tuần 32

 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 32 sở hữu đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác tập dượt vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 32 sở hữu đáp án (5 phiếu)

Tuần 33

 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 33 sở hữu đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác tập dượt vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 33 sở hữu đáp án (5 phiếu)

Tuần 34

 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 34 sở hữu đáp án (4 phiếu)

 • Phiếu bài bác tập dượt vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 34 sở hữu đáp án (5 phiếu)

Tuần 35

 • Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 35 sở hữu đáp án (5 phiếu)

 • Phiếu bài bác tập dượt vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 35 sở hữu đáp án (5 phiếu)

Phiếu Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 1

Thời gian: 45 phút

I - Bài tập dượt về hiểu hiểu

Quần hòn đảo Trường Sa

Cách Bà Rịa – Vũng Tàu khoảng tầm năm trăm cây số về phía sầm uất phái nam bờ hải dương, đang được đâm chồi lên một chùm hòn đảo sinh vật biển nhiều màu sắc. Đó là quần hòn đảo Trường Sa, mảnh đất nền xa xăm xôi nhất của Tổ quốc tớ.

Quần hòn đảo bao gồm nhiều hòn đảo nhỏ, đứng theo như hình vòng cung. Mỗi hòn đảo là một trong những hoa lá sinh vật biển bùng cháy chung trở thành một lẵng hoa thân thuộc mặt mày nước Biển Đông xanh lơ mênh mông.

Từ lâu Trường Sa đang được là mảnh đất nền thân thiết với ông phụ thân tớ. Đảo Nam Yết và Sơn Ca sở hữu kiểu như dừa đá, trái khoáy nhỏ tuy nhiên dày cùi, cây vạm vỡ, cao vút. Trên hòn đảo còn tồn tại những cây bàng, trái khoáy vuông tứ cạnh, vĩ đại vì thế nửa cái bi sầm uất, nặng nề tứ năm lạng ta, khi chín vỏ ngả màu sắc domain authority cam. Gốc bàng vĩ đại, 2 lần bán kính chừng nhì mét, xòe một giã lá rộng lớn. Tán bàng là những dòng sản phẩm nón che bóng đuối mang lại những quần đảo nhiều nắng và nóng này. Bàng và dừa đều đã tăng cao tuổi tác. Người lên hòn đảo trồng cây chắc hẳn rằng cần kể từ xa xôi xưa.

Một sáng sủa moi công sự, lưỡi xẻng của anh ấy đồng chí xúc lên một miếng đồ gia dụng bao gồm sắc nét hoa lá gray clolor và xanh lơ, hình đuôi Long. Anh đồng chí trái khoáy quyết rằng những đường nét hoa lá này hắn như hoa lá bên trên hũ rượu thờ ở đình buôn bản anh.

hầu hết mới người nước ta đang được bịa chân lên phía trên, khi thăm dò bảo bối, khi trồng cây nhằm xanh lơ tươi tắn mãi cho đến thời điểm hôm nay.

(sHà Đình Cẩn – trích Quần hòn đảo sinh vật biển )

Khoanh tròn trĩnh vần âm trước ý vấn đáp đúng

Câu 1 : Quần hòn đảo Trường Sa nằm ở vị trí đâu ?

a-Cách bờ hải dương Bà Rịa – Vũng Tàu khoảng tầm năm trăm cây số về phía sầm uất nam

b- Cách bờ hải dương Bà Rịa – Vũng Tàu khoảng tầm thân phụ trăm cây số về phía sầm uất nam

c- Cách bờ hải dương Bà Rịa – Vũng Tàu khoảng tầm năm trăm cây số về phía sầm uất bắc

Câu 2 : Quần hòn đảo được mô tả qua quýt hình hình họa đẹp nhất như vậy nào?

a- Gồm nhiều hòn đảo nhỏ, đứng theo như hình vòng cung

b- Mỗi hòn đảo là một trong những hoa lá sinh vật biển bùng cháy chung trở thành một lẵng hoa thân thuộc mặt mày nước Biển Đông xanh lơ mênh mông

c- Những cây bàng trái khoáy vuông tứ cạnh, vĩ đại vì thế nửa cái bi sầm uất, nặng nề tứ năm lạng ta, khi chín vỏ ngả màu sắc domain authority cam.

Câu 3 : Dòng nào là tiếp sau đây nêu đích và đầy đủ những đường nét quan trọng của cây cỏ bên trên hòn đảo ?

a- Giống dừa đá trái khoáy nhỏ tuy nhiên dày cùi, cây vạm vỡ, cao vút, giã lá giống như những dòng sản phẩm nón lớn tưởng che bóng đuối mang lại những quần đảo nhỏ

b- Những cây bàng cao vút, trái khoáy vuông tứ cạnh, vĩ đại vì thế nửa cái bi sầm uất, nặng nề tứ năm lạng ta, khi chín vỏ ngả màu sắc domain authority cam

c- hầu hết cây dừa đá vạm vỡ, cao vút ; nhiều gốc bàng vĩ đại, 2 lần bán kính chừng nhì mét, xòe một giã lá rộng lớn ; được trồng kể từ xa xôi xưa

Câu 4 : Chi tiết “mảnh đồ gia dụng gốm sắc nét hoa lá gray clolor và xanh lơ, hình đuôi rồng” chung anh đồng chí biết điều gì ?

a- Những đường nét hoa lá của miếng đồ gia dụng gốm bên trên hòn đảo vô cùng đẹp

b- Người nước ta đang được sinh sống và ràng buộc với hòn đảo kể từ lâu đời

c- Đảo sở hữu thật nhiều đồ gia dụng gốm với những đường nét hoa lá tinh ranh xảo

II – Bài tập dượt về Chính miêu tả, Luyện kể từ và câu, Tập thực hiện văn

Câu 1 : Chép lại những kể từ ngữ sau khoản thời gian điền vô khu vực trống:

a) c hoặc k

-……ánh đồng/………….

-….ể chuyện/……………

-….ì diệu/………..

-…..âu cá/………..

b)g hoặc gh

-…ọn gàng/……………..

-…..é thăm/……………

-………i nhớ/……….

-…..ửi vàng /…………

c) ng hoặc ngh

Xem thêm: toán lớp 6 kết nối tri thức

-……e ngóng/………..

-……i ngờ/…………..

- ….ẫm nghĩ/……….

-……ần ngại/……….

Câu 2 : Xếp những kể từ sau trở thành 4 group đồng nghĩa tương quan (a, b, c, d ) :

Nam, phái nữ, xinh xẻo, vĩ đại rộng lớn, gái, trai, xinh tươi, vĩ đại

a)……………………….

b) …………………………..

c)……………………….

d) …………………………..

Câu 3 : Gạch bên dưới kể từ mến thống nhất vô ngoặc đơn nhằm hoàn hảo từng câu sau :

a) Mặt trăng tròn trĩnh đai vạnh kể từ từ (nhô, đâm chồi, ngoi) lên sau lũy tre làng

b) Ánh nắng và nóng sớm mai trải xuống cánh đồng lúa (vàng hoe, vàng óng, vàng ối )

c) Mưa tạnh hẳn, một vài ba tia nắng và nóng không nhiều chính thức ( chiếu, soi, rọi ) xuống rừng cây

d) Mẹ và tôi say sưa (nhìn, coi, ngắm) cảnh rạng đông bên trên mặt mày biển

Câu 4 : Lập dàn ý mang lại bài bác văn miêu tả cảnh một buổi sáng sớm (hoặc trưa, chiều) vô vườn cây (hay bên trên nương rẫy, cánh đồng, trên phố, khu vui chơi công viên …)

Gợi ý :

a) Mở bài bác (giới thiệu bao quá). VD: Đó là cảnh gì, ở đâu, vô buổi nào? chặn tượng công cộng của em về cảnh khi bại rời khỏi sao ?

b) Thân bài bác (Tả từng phần của cảnh hoặc sự thay cho thay đổi của cảnh theo gót thời hạn ) VD:

- Cảnh được miêu tả bao hàm những phần nào là ? Phần nổi trội nhất thực hiện em để ý sở hữu sắc tố, Điểm sáng rõ ràng rời khỏi sao ?

- Mỗi phần sót lại của cảnh sở hữu những sự vật gì nổi trội ( về sắc tố, tiếng động, đặc điểm…) ? (Kết thích hợp miêu tả và nêu xúc cảm, tâm lý của em về từng phần của cảnh )

c) Kết bài: Nêu đánh giá hoặc cảm tưởng của em về cảnh được miêu tả (vào thời gian đang được xác định)

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Đáp án và Hướng dẫn thực hiện bài

I – 1.a 2.b 3.c 4.b

II – 1. a) cánh đồng, kì diệu, kể chuyện, câu cá

b) gọn gàng,ghi ghi nhớ, ghé thăm hỏi, gửi quà

c) nghe ngóng, ngẫm suy nghĩ, nghi ngờ, ngần ngại

2. a) phái nam – trai

b) phái nữ - gái

c) xinh xẻo – đẹp nhất đẽ

d) vĩ đại rộng lớn – vĩ đại

3. a) nhô

b) vàng óng

c) rọi

d) ngắm

4. Tham khảo

(1) Dàn ý bài bác văn miêu tả cảnh một buổi sáng sớm vô vườn cây

a) Mở bài: Cảnh vườn cây ở cù lao sông Tiền, buổi sáng sớm ngày hè đẹp nhất trời; tràn trề vật liệu bằng nhựa sống

b) Thân bài bác (tả từng phần của cảnh )

- Giữa vườn: những cây xoài cao vĩ đại, lá xanh lơ đậm, chi chít những trái khoáy vàng ươm ;

những tia nắng và nóng mặt mày trời len lách qua quýt kẽ lá, chùm trái khoáy rọi xuống mặt mày khu đất giống như những đốm hoa ; giờ đồng hồ chim ríu rít trong khoảng lá ,…

- Cạnh cần quần thể vườn: những sản phẩm chôm chôm xuôi theo rãnh nước, trái khoáy chín đỏ lòm rực giống như những “mặt trời con” ; lá cây thưa thớt, xanh lơ rêu,…

- Cạnh trái khoáy quần thể vườn : rặng nhãn xung quanh hồ nước, cây cối, lá đảm bảo chất lượng, trái khoáy tròn trĩnh xoe khi lỉu bên trên cành ;

mặt hồ nước xanh lơ vô, thưa thớt vài ba bông súng đang được nở, sắc hoả hồng tươi tắn như cánh sen,…

- Những con phố nhỏ nấp bên dưới những sản phẩm cây ; thấp thông thoáng bóng người đem giỏ chuồn thu hoạch trái khoáy chín,…

c) Kết bài bác : Yêu quý, kiêu hãnh về vườn cây trái khoáy ở Nam Sở.

(2) Dàn ý bài bác văn miêu tả cảnh một giữa trưa bên trên nương rẫy

a) Mở bài bác : Giới thiệu khái quát về cảnh một giữa trưa bên trên nương ngô tràn nắng và nóng và dông.

b) Thân bài bác ( miêu tả tửng phần của cảnh ) :

- Bầu trời cao xanh lơ, mặt mày trời lan nắng và nóng chói lóa,…

- Nương ngô chuẩn bị vô ngày thu hoạch ; lá ngô ngả gold color, rủ xuống ; bắp ngô vĩ đại và kiên cố, râu ngô gray clolor đậm hoặc

đen xỉn,… Gió thổi xào xạc, lá ngô lúc lắc rung như cánh chim cất cánh,…

- Cái chòi canh nhỏ dựng bên trên nương ngô coi xa xăm như cái tổ chim ; những sợi thừng kể từ chòi canh kéo dài cho tới những

thương hiệu “bù nhìn” group nón, treo mõ xua chim ; dông thổi lúc lắc cái mõ kêu “lắc cắc, nhấp lên xuống cắc” thiệt phấn khởi tai,…

- Mấy người dân Mông vai treo gùi đang được lụi hụi bẻ ngô ; nắng và nóng trưa dội xuống nương ngô như sập lửa,…

c) Kết bài: Cảnh nương ngô vô giữa trưa bên trên miền núi một vừa hai phải khêu gợi vẻ hoang vu một vừa hai phải đã cho thấy sự vất vả vô lao

động của bà con cái dân tộc bản địa thiểu số.

Phiếu Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 2

Thời gian: 45 phút

I – Bài tập dượt về hiểu hiểu

Đất nước mến yêu thương ơi

Người đang được mang lại con cái lũy tre để sở hữu cây đàn bầu dân tộc

Với cung thăng, cung trầm ngân lên như giờ đồng hồ khóc;

Đêm ngày hè trắc ẩn giờ đồng hồ ai ru,

Cô Tấm xa xưa còn sinh sống cho tới bây giờ

Cùng trải qua cái cầu tre mới nhất trở nên hoàng hậu

À ơi…à ơi…Lời ru ko khi nào là huyền thoại

Hoàng hậu cũng ru con cái bản thân vì thế giờ đồng hồ hát ru.

Tôi xin xỏ cảm ơn quốc gia đang được mang lại tôi dòng sản phẩm ngày tiết Lạc Hồng

Để tôi nghe giờ đồng hồ trống trải đồng lúc lắc lên vô lồng ngực

Thằng Lí Thông mi làm thế nào hiểu được

Vì sao công chúa ko mỉm cười, ko rằng thân thuộc hoàng cung!

Đất nước của tôi ơi! Đất nước anh hùng

Có Trường Sơn sau sống lưng, sở hữu Biển Đông trước mặt

Chàng Thạch Sanh sử dụng giờ đồng hồ đàn làm tan quân giặc

Sông nước nghìn xưa còn vọng cho tới lúc này.

(Theo Hồ Tĩnh Tâm)

Khoanh tròn trĩnh vần âm trước ý vấn đáp đúng

Câu 1 : Trong bài bác, cung thăng, cung trầm của giờ đồng hồ đàn bầu dân tộc bản địa được đối chiếu với tiếng động nào?

a- Tiếng trống trải đồng

b- Tiếng khóc

c- Tiếng hát ru

Câu 2 : Những mẩu chuyện cổ nào là được nhắc tới vô bài bác thơ?

a- Tấm Cám, Thạch Sanh

b- Thạch Sanh, Lí Thông

c- Tấm Cám, Lí Thông

Câu 3 : Những địa điểm nào là được nhắc tới vô bài bác thơ?

a- Trường Sơn, Lạc Hồng

b- Trường Sơn, Biển Đông

c- Lạc Hồng, Biển Đông

Câu 4 : Tác fake cảm ơn quốc gia về điều gì?

a- Đã cho bản thân mình nghe giờ đồng hồ đàn bầu với cung thăng, cung trầm ngân lên như giờ đồng hồ khóc

b- Đã cho bản thân mình những mẩu chuyện cổ, những anh hùng cổ tích và giờ đồng hồ hát ru con cái ngủ

c- Đã cho bản thân mình dòng sản phẩm ngày tiết Lạc Hồng nhằm nghe giờ đồng hồ trống trải đồng lúc lắc lên vô lồng ngực

Câu 5 : Bài thơ thể hiện tình thân gì của người sáng tác với quốc gia mến yêu?

a- Tình yêu thương thiết tha bổng với cảnh quan và dáng vẻ hình của quê nhà khu đất nước

b- Lòng hàm ân và kiêu hãnh về quốc gia thân thuộc yêu thương với truyền thống lịch sử đảm bảo chất lượng đẹp

c- Niềm kiêu hãnh về nền văn hóa truyền thống và truyền thống lịch sử tấn công giặc của phụ thân ông ta

II – Bài tập dượt về Chính miêu tả,Luyện kể từ và câu, tập dượt làn văn

Câu 1 : a) Chép vần của những giờ đồng hồ được in ấn đậm vô quy mô cấu trúc vần tiếp sau đây

Đất nước của tôi ơi! Đất nước anh hùng

Trường Sơn sau sống lưng,sở hữu Biển Đông trước mặt

Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 2 sở hữu đáp án | Đề đánh giá vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt 5 sở hữu đáp án

b) Gạch bên dưới những tiếng

(1) Có âm đó là u: vũ, thúy, qua quýt, tàu, cuốn, queo

(2) Có âm đó là o: hòa, hào, lâu, ngoằn, ngoèo

Câu 2 : Nối lời nói giải nghĩa ở cột B với kể từ ngữ tương thích ở cột A

Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 2 sở hữu đáp án | Đề đánh giá vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt 5 sở hữu đáp án

Câu 3 : Chọn kể từ tương thích vô ngoặc đơn điền vô khu vực trống trải

Tại dòng sản phẩm váy rộng lớn đầu buôn bản sở hữu một… (tụi, đám, bọn ) người đang được kéo lưới. Cái lưới uốn nắn trở thành một hình vòng cung, …..( bồng bềnh, dập dềnh, lồi lõm ) bên trên mặt mày nước. Hai cái đò nan ở nhì đầu lưới….. ( kề, áp, chạm ) vô bờ, một phía tứ người nam nhi một vừa hai phải ….. ( thủng trực tiếp, thư thả, kể từ tốn ) kéo lưới, một vừa hai phải tiến thủ một vừa hai phải lùi…. ( sát, sát, kề ) nhau. Khoảng mặt mày nước bị…. ( quây vòng, vây hãm, bủa vây ) khẽ động lên kể từ khi nào là. Rồi một loại cá …. ( trắng nuột, white xóa, white nõn ) nhảy …. ( tót, phin, chồm ) lên rất cao cho tới rộng lớn một thước và quẫy đuôi vượt lên trước ra phía bên ngoài vòng lưới, rơi xuống đánh….( bùng, tõm, tùm )

Câu 4 : Dựa vô dàn ý phần thân thuộc bài bác đang được viết lách ở bài bác tập dượt 4 (Tuần 1) viết lách một quãng văn miêu tả cảnh theo gót nội dung đã lựa chọn (cảnh buổi sáng sớm hoặc trưa, chiều vô vườn cây hoặc vô khu vui chơi công viên, trên trên phố, bên trên cánh đồng, nương rẫy)

Gợi ý

- Đoạn văn cần phải có câu khai mạc ra mắt nội dung mô tả của toàn đoạn (nói về một phần tử của cảnh vô một khoảng thời hạn chắc chắn vô buổi sáng sớm hoặc trưa / chiều), VD: cảnh nương rẫy vô giữa trưa, hoặc cảnh quần thể vườn vào khi rạng đông đang được lên,…

- Tiếp theo gót câu khai mạc là những câu văn miêu tả từng hình hình họa, cụ thể rõ ràng của cảnh theo gót thời hạn xác lập, thể hiện tại sự để ý cảnh vật vì thế nhiều giác quan liêu ( đôi mắt coi, tai nghe, tay sờ, mũi ngửi…) ; để ý sử dụng nhiều kể từ ngữ khêu gợi miêu tả, sử dụng cơ hội đối chiếu, nhân hóa nhằm thực hiện mang lại đoạn văn sống động, thú vị.

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Đáp án và Hướng dẫn thực hiện bài

I – 1. b 2. a 3. b 4. c 5. b

II-1.a

Bài tập dượt vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 5 Tuần 2 sở hữu đáp án | Đề đánh giá vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt 5 sở hữu đáp án

b) (1) vũ

(2) lâu

2. (1) – c

(2) – a

(3) – d

(4) – b

3. Điền từ: đám, dập dềnh, áp, thư thả, kề, vây hãm, trắng nuột, phin, tõm

4. Tham khảo: (1) Đoạn văn miêu tả khu vườn cây vô buổi sáng

Giữa vườn cây nổi trội những cây xoài cao vĩ đại, lá xanh lơ đậm. Cành bên trên cành bên dưới chi chít những trái khoáy xoài chín vàng ươm coi thiệt mến đôi mắt. Những tia nắng và nóng ban mai len lách qua quýt kẽ lá, chùm trái khoáy, rọi xuống mặt mày khu đất giống như những đốm hoa. Tiếng chim ríu rít gọi nhau vô vòm lá. Gió trả hương thơm xoài thơm sực nhẹ nhõm rộng phủ từng quần thể vườn.

(2) Đoạn văn miêu tả cảnh nương rẫy vô buổi trưa

Cái chòi canh nhỏ dựng bên trên nương ngô coi xa xăm như cái tổ chim. Những sợi thừng kể từ chòi canh kéo dài cho tới những thương hiệu “bù nhìn” group nón, treo mõ xua chim. Mỗi khi người vô chòi canh lúc lắc thừng hoặc khi sở hữu cơn gió thổi mạnh, những cánh tay “bù nhìn” lại khua lên, tất nhiên giờ đồng hồ mõ kêu “lắc cắc, nhấp lên xuống cắc” nghe thiệt phấn khởi tai. Những chú chim rừng một vừa hai phải sà xuống nương ngô còn chưa kịp moi phân tử vô bắp, nghe giờ đồng hồ động bộp chộp cất cánh vút lên khung trời rực nắng và nóng chói lóa.

(3) Đoạn văn miêu tả cảnh cánh đồng vô buổi chiều

Những con cái chim chìa vôi cất cánh dập dờn bên trên đồng lúa. Chúng lượn vòng tròn trĩnh một khi rồi vụt cất cánh lên rất cao với group hình tam giác. Đàn chim bụng white ấy chợt thay đổi màu sắc vàng nhấp nhoáng rồi hóa trở thành những chấm đen kịt cất cánh về phía mặt mày trời lặn. Mặt trời vẫn lặn đủng đỉnh rãi xuống chân mây. Tôi sở hữu xúc cảm mặt mày trời tiếp tục rơi xuống cánh đồng và tôi hoàn toàn có thể chạy cho tới khu vực nó rơi xuống một cơ hội dễ dàng và đơn giản.

(Dẫn theo gót Văn mô tả tuyển chọn lựa chọn, NXB Giáo dục đào tạo, 1997 )

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GIA SƯ DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua dành riêng cho nghề giáo và bài bác tập dượt vào buổi tối cuối tuần, gia sư dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu ứng dụng VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Đề đua Tiếng Việt 5 sở hữu đáp án của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung lịch trình Tiếng Việt 5 rộng lớn.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.

Xem thêm: phân tích diễn biến tâm trạng ông hai