sách toán 10 kết nối tri thức

Sách giáo khoa Toán 10 (tập 1) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống) được biên soạn bởi vì những tác giả: Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), Hạ Vũ Anh, Trần Mạnh Cường, Phan Thị Hà Dương, Nguyễn Đạt Đăng, Phạm Hoàng Hà, Đặng Đình Hanh, Phan Thanh Hồng, Nguyễn Thị Kim Sơn, Dương Anh Tuấn, Nguyễn Chu Gia Vượng.

Đúng như tên thường gọi của cuốn sách, những kỹ năng trình diễn ở trên đây đều khởi đầu từ những trường hợp của cuộc sống đời thường xung quanh tao và quay về tạo điều kiện cho ta giải quyết và xử lý những yếu tố của cuộc sống đời thường. Vì thế, khi tham gia học Toán theo đòi cuốn sách này, những em tiếp tục cảm biến được rằng, Toán học tập thiệt là thân mật.

Bạn đang xem: sách toán 10 kết nối tri thức

Đoạn mở màn của những chương, những bài học kinh nghiệm thông thường thể hiện những trường hợp, những ví dụ thực tiễn đã cho chúng ta thấy sự quan trọng cần mang lại những định nghĩa toán học tập mới nhất. Qua cơ, những em sẽ tiến hành trau dồi những kĩ năng quan trọng cho 1 công dân vô thời tân tiến, này đó là kỹ năng “mô hình hoá”. Khi đã lấy yếu tố thực tiễn biệt về Việc (mô hình toán học), tất cả chúng ta sẽ thấy thêm thắt những kỹ năng toán học tập mới nhất, nhằm cùng theo với những kỹ năng tiếp tục biết giải quyết và xử lý Việc thực tiễn biệt đưa ra.

Hi vọng rằng, qua loa từng bài học kinh nghiệm, từng chương sách, qua loa từng vòng lặp kể từ thực tiễn biệt cho tới học thức toán học tập, rồi kể từ học thức toán học tập trở lại thực tiễn biệt, TOÁN 10 sẽ hỗ trợ những em trưởng thành và cứng cáp nhanh gọn lẹ và phát triển thành người bạn tri kỷ thiết của những em.

Xem thêm: ly hồn ký

Xem thêm: truyện nguyên tôn

Mục lục Sách giáo khoa Toán 10 (tập 1) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống):
CHƯƠNG I. MỆNH ĐỀ VÀ TẬP HỢP.
Bài 1. Mệnh đề.
Bài 2. Tập hợp ý và những phép tắc toán bên trên tập kết.
Bài tập dượt cuối chương I.
CHƯƠNG II. BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN.
Bài 3. Bất phương trình số 1 nhì ẩn.
Bài 4. Hệ bất phương trình số 1 nhì ẩn.
Bài tập dượt cuối chương II.
CHƯƠNG III. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC.
Bài 5. Giá trị lượng giác của một góc kể từ 0° cho tới 180°.
Bài 6. Hệ thức lượng vô tam giác.
Bài tập dượt cuối chương III.
CHƯƠNG IV. VECTƠ.
Bài 7. Các định nghĩa mở màn.
Bài 8. Tổng và hiệu của nhì vectơ.
Bài 9. Tích của một vectơ với một số trong những.
Bài 10. Vectơ vô mặt mày bằng toạ phỏng.
Bài 11. Tích vô vị trí hướng của nhì vectơ.
Bài tập dượt cuối chương IV.
CHƯƠNG V. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA MẪU SỐ LIỆU. KHÔNG GHÉP NHÓM.
Bài 12. Số giao động và sai số.
Bài 13. Các số đặc thù đo xu thế trung tâm.
Bài 14. Các số đặc thù đo phỏng phân giã.
Bài tập dượt cuối chương V.
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM.
Tìm hiểu một số trong những kỹ năng về tài chủ yếu.
Mạng xã hội: Lợi và sợ hãi.
Bảng tra cứu giúp thuật ngữ.
Bảng phân tích và lý giải thuật ngữ.

Xem thêm: Sách giáo khoa Toán 10 (tập 2) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống)