siêu cấp thần cơ nhân

Tác giả: Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sử
Thể loại: Huyền Huyễn, Khoa Huyễn
Loại: Truyện convert,VIP
Trạng thái: Đang ra
Lượt nghe:
36154
Giọng nam: 139 tập

Bạn đang xem: siêu cấp thần cơ nhân

– Tương lai ầm ầm sóng dậy thời đại dải ngân hà, quả đât rốt cuộc đập phá được không khí truyền tống nghệ thuật, tuy vậy là làm những công việc thế giới truyện tống cho tới một nơi khác thời khắc, lại trừng trị hiện tại điểm này cũng ko cần là quá khứ sau này, cũng ko cần bên dưới trời sao bất luận đồ vật gi một miếng cương vực. . .
Thần túng bấn điểm ẩn núp trái đất, vô số cường hoành dị loại vật, quả đât nghênh đón thực hiện người hăng hái sôi trào cất cánh phin tính tiến bộ thời gian nhanh hóa, banh đi ra bên dưới trời sao huy hoàng nhất sáng sủa chói kỷ nguyên vẹn mới mẻ.

“Săn giết mổ thần huyết loại vật Hắc Giáp Trùng, thu hoạch được thần huyết Hắc Giáp Trùng thú hồn, người sử dụng ăn thần huyết Hắc Giáp Trùng huyết nhục, tuy nhiên tình cờ thu hoạch được 0 cho tới 10 điểm Thần gien.”

Đang nghe:

Nghe tiếp:    

1:

Tap 001 - 02:48:04

2:

Tap 002 - 03:15:19

3:

Tap 003 - 03:14:45

4:

Tap 004 - 03:18:19

5:

Tap 005 - 03:17:53

6:

Tap 006 - 03:18:24

7:

Tap 007 - 03:20:01

8:

Tap 008 - 03:21:18

9:

Tap 009 - 03:17:12

10:

Tap 010 - 03:16:47

11:

Tap 011 - 03:17:48

12:

Tap 012 - 03:16:26

13:

Tap 013 - 03:15:18

14:

Tap 014 - 03:15:27

15:

Tap 015 - 03:17:59

16:

Tap 016 - 03:20:21

17:

Tap 017 - 03:19:52

18:

Tap 018 - 03:20:26

19:

Tap 019 - 03:18:12

20:

Tap 020 - 03:18:52

21:

Tap 021 - 03:19:04

22:

Tap 022 - 03:17:33

23:

Tap 023 - 03:09:14

24:

Tap 024 - 03:16:12

25:

Tap 025 - 03:15:02

26:

Tap 026 - 03:16:19

27:

Tap 027 - 03:19:01

28:

Tap 028 - 03:17:56

29:

Tap 029 - 03:14:56

30:

Tap 030 - 03:17:13

31:

Tap 031 - 03:19:09

32:

Tap 032 - 03:15:58

33:

Tap 033 - 03:17:45

34:

Tap 034 - 03:17:38

35:

Tap 035 - 03:18:49

36:

Tap 036 - 03:18:22

37:

Tap 037 - 03:16:27

38:

Tap 038 - 03:18:13

39:

Tap 039 - 03:17:01

40:

Tap 040 - 03:18:41

41:

Tap 041 - 03:21:01

42:

Tap 042 - 03:19:52

43:

Tap 043 - 03:17:46

44:

Tap 044 - 03:22:29

45:

Tap 045 - 03:16:49

46:

Tap 046 - 03:19:14

47:

Tap 047 - 03:18:19

48:

Tap 048 - 03:17:49

49:

Tap 049 - 03:17:48

50:

Tap 050 - 03:19:03

51:

Tap 051 - 03:17:06

52:

Tap 052 - 03:20:55

53:

Tap 053 - 03:21:11

54:

Tap 054 - 03:17:58

55:

Tap 055 - 03:14:48

56:

Tap 056 - 03:17:45

57:

Tap 057 - 03:18:23

58:

Tap 058 - 03:19:25

59:

Tap 059 - 03:15:32

60:

Tap 060 - 03:18:07

61:

Tap 061 - 03:16:57

62:

Tap 062 - 03:17:57

63:

Tap 063 - 03:16:43

64:

Tap 064 - 03:14:58

65:

Tap 065 - 03:14:33

66:

Tap 066 - 03:16:05

67:

Tap 067 - 03:17:22

68:

Tap 068 - 03:15:58

69:

Tap 069 - 03:16:15

70:

Tap 070 - 03:18:38

Xem thêm: mãng hoang kỷ

71:

Tap 071 - 03:18:15

72:

Tap 072 - 03:19:05

73:

Tap 073 - 03:18:13

74:

Tap 074 - 03:19:11

75:

Tap 075 - 03:18:11

76:

Tap 076 - 03:20:22

77:

Tap 077 - 03:24:12

78:

Tap 078 - 03:15:46

79:

Tap 079 - 03:19:29

80:

Tap 080 - 03:18:01

81:

Tap 081 - 03:16:32

82:

Tap 082 - 03:16:16

83:

Tap 083 - 03:17:39

84:

Tap 084 - 03:17:12

85:

Tap 085 - 03:15:26

86:

Tap 086 - 03:18:00

87:

Tap 087 - 03:17:24

88:

Tap 088 - 03:18:57

89:

Tap 089 - 03:18:18

90:

Tap 090 - 03:16:53

91:

Tap 091 - 03:15:41

92:

Tap 092 - 03:19:15

93:

Tap 093 - 03:16:05

94:

Tap 094 - 03:15:42

95:

Tap 095 - 03:17:48

96:

Tap 096 - 03:18:04

97:

Tap 097 - 03:15:28

98:

Tap 098 - 03:18:08

99:

Tap 099 - 03:16:25

100:

Tap 100 - 03:15:54

101:

Tap 101 - 03:16:00

102:

Tap 102 - 03:16:14

103:

Tap 103 - 03:16:21

104:

Tap 104 - 03:16:45

105:

Tap 105 - 03:18:21

106:

Tap 106 - 03:16:47

107:

Tap 107 - 03:16:45

108:

Tap 108 - 03:16:51

109:

Tap 109 - 03:15:43

110:

Tap 110 - 03:18:07

111:

Tap 111 - 03:19:03

112:

Tap 112 - 03:18:01

113:

Tap 113 - 03:17:12

114:

Tap 114 - 03:16:40

115:

Tap 115 - 03:19:41

116:

Tap 116 - 03:16:57

117:

Tap 117 - 03:18:04

118:

Tap 118 - 03:17:32

119:

Tap 119 - 03:18:21

120:

Tap 120 - 03:14:57

121:

Tap 121 - 03:17:15

122:

Tap 122 - 03:13:24

123:

Tap 123 - 03:19:33

124:

Tap 124 - 03:19:26

125:

Tap 125 - 03:17:29

126:

Tap 126 - 03:20:12

127:

Tap 127 - 03:15:59

128:

Tap 128 - 03:17:36

129:

Tap 129 - 03:17:49

130:

Tap 130 - 03:17:54

131:

Tap 131 - 03:17:14

132:

Tap 132 - 03:17:08

133:

Tap 133 - 03:17:40

134:

Tap 134 - 03:17:33

135:

Tap 135 - 03:16:41

136:

Tap 136 - 03:16:50

137:

Tap 137 - 03:18:55

138:

Tap 138 - 03:15:39

139:

Tap 139 - 01:50:47

1:

Tap 001

2:

Tap 002

Xem thêm: trà xanh phân hóa thành alpha

3:

Tap 003