tác động lớn nhất của đô thị hóa với việc phát triển kinh tế là

Câu căn vặn liên quan

 • Đây là 1 trong tỉnh cần thiết của Đồng bởi sông Hồng tuy nhiên khô

  Đây là 1 trong tỉnh cần thiết của Đồng bởi sông Hồng tuy nhiên ko trực thuộc vùng kinh tế tài chính trọng tâm Bắc Sở :

  Bạn đang xem: tác động lớn nhất của đô thị hóa với việc phát triển kinh tế là

 • Đâu là việc di chuyển cơ cấu tổ chức nhập nội cỗ của chống I :

  Đâu là việc di chuyển cơ cấu tổ chức nhập nội cỗ của chống I :

 • Ý nào là ko đích về di chuyển cơ cấu tổ chức bờ cõi kinh tế tài chính, ở n

  Ý nào là ko đích về di chuyển cơ cấu tổ chức bờ cõi kinh tế tài chính, ở VN vẫn hình thành:

 • Thành phần kinh tế tài chính nào là ở VN lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu nhập n

  Thành phần kinh tế tài chính nào là ở VN lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu nhập nền kinh tế?

 • Trong chống kinh tế tài chính công nghiệp- kiến thiết với xu hướng

  Trong chống kinh tế tài chính công nghiệp- kiến thiết với xu hướng

 • Dựa nhập bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức GDP của VN phân

  Dựa nhập bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức GDP của VN phân theo đòi bộ phận kinh tế tài chính (theo giá bán thực tế).

   (Đơn vị : %)

  Xem thêm: truyện độc quyền chiếm hữu

  Nhận tấp tểnh đích nhất là :

 • Dựa nhập bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông

  Dựa nhập bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp của VN giai đoạn 1990 - 2005.

                                                                                                (Đơn vị : %)

  Loại biểu loại thích hợp nhất nhằm thể hiện tại sự thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức độ quý hiếm sản lượng ngành nông nghiệp là :

 • Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp của VN năm 20

  Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp của VN năm 2005, rung rinh tỉ trọng kể từ cao xuống thấp theo thứ tự là:

 • Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp ( theo đòi nghĩa hẹp)

  Xem thêm: tiểu thuyết trọng sinh

  Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp ( theo đòi nghĩa hẹp) của VN, ngành rung rinh tỉ trọng tối đa là :

 • So với đòi hỏi cải cách và phát triển của quốc gia nhập quá trình hiện

  So với đòi hỏi cải cách và phát triển của quốc gia nhập quá trình lúc bấy giờ, vận tốc di chuyển cơ cấu tổ chức ngành kinh tế tài chính của VN thao diễn ra