thắng lợi của phong trào đồng khởi 1959 1960 ở miền nam việt nam đã

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Thắng lợi của trào lưu Đồng khởi (1959-1960) ở miền Nam nước Việt Nam đã

  Bạn đang xem: thắng lợi của phong trào đồng khởi 1959 1960 ở miền nam việt nam đã

  • A.

    buộc Pháp cần trả lịch sự tấn công lâu lâu năm ở Đông Dương.

  • B. làm thất bại cuộc tấn công của quân Pháp lên Việt Bắc.
  • C. đánh vệt cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi trọn vẹn.
  • D. chuyển cách mệnh kể từ thế lưu giữ gìn lực lượng lịch sự thể tấn công. 

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: D

  Thắng lợi của trào lưu Đồng khởi (1959-1960) ở miền Nam nước Việt Nam tiếp tục lưu lại một bước trở nên tân tiến của trào lưu cách mệnh.

  Chọn D

  Xem thêm: hôn nhân đen tối ông xã tội ác tày trời

Mã câu hỏi: 284686

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Xem thêm: không ngọt bằng em

Câu chất vấn này nằm trong đề đua trắc nghiệm sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Một trong mỗi thể hiện của tình hình nước Việt Nam quy trình 1954-1960 là
 • Sau Chiến giành toàn cầu loại nhị, một trong mỗi vương quốc ở châu Phi giành được song lập là
 • Trong khoảng chừng thời hạn từ thời điểm năm 1950 cho tới nửa đầu trong thời điểm 70 của thế kỉ XX, vương quốc với quyết sách cỗ vũ trào lưu đấu giành giành song lập bên trên toàn cầu là
 • Một trong mỗi sự khiếu nại ra mắt ở chống Khu vực Đông Nam Á năm 1945 là
 • Phong trào Cần Vương cuối thế kỉ XIX ở nước Việt Nam nở rộ sau khi
 • Một trong mỗi sinh hoạt của Hội nước Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925-1929) là
 • Nội dung nào là sau đó là xuất xứ của cuộc cách mệnh khoa học-kĩ thuật ra mắt kể từ trong thời điểm 40 của thế kỉ XX?
 • Trong trong thời điểm 1976-1986, quần chúng nước Việt Nam tiến hành một trong mỗi trọng trách tiếp tục cho tới nào là sau đây?
 • Cho biết nhập trào lưu dân căn nhà 1936-1939, quần chúng nước Việt Nam đã
 • Một trong mỗi phương án về dạy dỗ nhằm mục đích xây đắp chính sách mới nhất ở nước Việt Nam trong thời điểm 1945-1946 là
 • Trong công tác khai quật nằm trong địa thứ tự loại nhị ở Đông Dương (1919-1929), thực dân Pháp
 • Trong kế hoạch Chiến giành quan trọng đặc biệt (1961-1965) ở miền Nam nước Việt Nam, Mĩ đã
 • Hội nghị thứ tự loại 21 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động nước Việt Nam (tháng 7-1973) đưa ra căn nhà trương nào là sau đây?
 • Theo ra quyết định của Hội nghị Ianta (tháng 2-1945), quân team Liên Xô lắc đóng góp chống nào là sau đây?
 • Ở Đông Dương, thực dân Pháp đưa ra plan quân sự chiến lược Nava (1953) nhập toàn cảnh nào là sau đây?
 • Một trong mỗi tổ chức triển khai của những nước Tây Âu được xây dựng nhập nửa sau thế kỉ XX là
 • Lực lượng vũ trang được xây đắp ở nước Việt Nam nhập quy trình 1939-1945 là
 • Trong quy trình 1969-1973, Mĩ với hành vi nào là tại đây ở Việt Nam?
 • Về chủ yếu trị, trong mỗi năm 1951-1953, ở nước Việt Nam ra mắt sự khiếu nại nào là sau đây?
 • Sự khiếu nại nào là tại đây ra mắt nhập giai đoạn Chiến giành rét (1947-1989)?
 • Nội dung nào là tại đây nằm trong nghành văn hóa truyền thống nhập cuộc chuyển động Duy tân ở nước Việt Nam tự Phan Châu Trinh thủ xướng đầu thế kỉ XX?
 • Trong trong thời điểm 1945-1973, vương quốc nào là tại đây thực hiện kế hoạch toàn thế giới với 1 trong mỗi tiềm năng là đàn áp trào lưu nằm trong sản quốc tế?
 • Trong giai đoạn 1919-1930, tài chính Việt Nam
 • Thắng lợi của trào lưu Đồng khởi (1959-1960) ở miền Nam nước Việt Nam đã
 • Nội dung nào là sau đó là một trong mỗi nhân tố dẫn tới việc trở nên tân tiến của tài chính Nhật Bản quy trình 1952-1973?
 • Cho biết sự khiếu nại lịch sử vẻ vang toàn cầu nào là tại đây với tác động cho tới cách mệnh nước Việt Nam giai đoạn 1919-1930?
 • Nội dung nào là sau đó là một trong mỗi nhân tố kéo theo thắng lợi của trào lưu giải hòa dân tộc bản địa ở châu Phi sau Chiến giành toàn cầu loại hai?
 • Nội dung nào là tại đây phản ánh ko trúng về trào lưu cách mệnh 1930-1931 ở Việt Nam?
 • Nội dung nào là tại đây phản ánh ko trúng về thành công Điện Biên Phủ năm 1954 của Việt Nam?
 • Sự khiếu nại lịch sử vẻ vang toàn cầu nào là tại đây với tác động cho tới cách mệnh nước Việt Nam nhập quy trình 1939-1945?
 • Cuộc chuyển động dân căn nhà 1936-1939 ở nước Việt Nam là trào lưu cách mệnh vì thế một trong mỗi lí tự nào là sau đây?
 • Trong trào lưu dân tộc bản địa trong thời điểm trăng tròn của thế kỉ XX, lực lượng chi tiêu tư sản trí thức nước Việt Nam với tầm quan trọng nào là sau đây?
 • Tính hóa học dân căn nhà của những xô viết lách ở Nghệ An và thành phố Hà Tĩnh (1930-1931) thể hiện qua chuyện một trong mỗi sinh hoạt nào là sau đây?
 • Nội dung nào là tại đây phản ánh trúng quyết sách nhất quán của thực dân Pháp trong số cuộc khai quật nằm trong địa ở Đông Dương?
 • Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu vãn nước (1954-1975) và cuộc chuyển động giải hòa dân tộc bản địa (1939-1945) ở nước Việt Nam với điểm tương tự nhau nào là sau đây?
 • Phong trào cách mệnh 1930-1931 nhằm lại bài học kinh nghiệm tay nghề nào là tại đây cho việc nghiệp giải hòa dân tộc bản địa ở Việt Nam?
 • Nhận xét nào là sau đó là trúng về phiên bản Hiệp toan Sơ cỗ Việt-Pháp (ngày 6-3-1946)
 • Nội dung nào là sau đó là một trong mỗi điểm phát minh của Nguyễn Ái Quốc nhập quy trình chuyển động xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam?
 • Trong khoảng chừng thời hạn từ trên đầu mon 9-1945 cho tới thời điểm cuối tháng 12-1946, nước nước Việt Nam Dân căn nhà Cộng hòa gặp gỡ trở lo ngại nào là sau đây?
 • Thực tiễn đưa quy trình xây đắp những mặt mũi trận dân tộc bản địa thống nhất nhập tiến bộ trình cách mệnh nước Việt Nam (1930-1975) cho tới thấy

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA