thanh lien chi dinh

Tác giả: Tiêu Thập Nhất Mạc
Thể loại: Huyền Huyễn, Cập nhật mới mẻ, Tiên Hiệp
Loại: Truyện convert,VIP
Trạng thái: Hoàn thành
Lượt nghe:
22170
Giọng nam: 138 tập dượt 37 mới

Bạn đang xem: thanh lien chi dinh

– Nhất kiểu tu tiên đái tộc, bên trên lịch đại tiên tổ nỗ lực bên dưới, chậm trễ rãi cải tiến và phát triển trở thành nhất kiểu Tiên Tộc, đó là nhất kiểu đái gia tộc cải tiến và phát triển vững mạnh lịch sử dân tộc, trong những khi cơ sở hữu ngọt bùi đắng cay, cũng đều có tranh giành quyền đoạt lợi.
Vương gia Công pháp
«Quỳ Thủy chân kinh»: Tạm quyết định Địa phẩm, chỉ mất nửa phần bên trên, hoàn toàn có thể kể từ Luyện Khí một tầng tu luyện cho tới Kết Đan cửu tầng.
«Thiên Âm bảo điển»: Âm luật Công pháp, tạm thời ko quyết định phẩm giai, hoàn toàn có thể kể từ Luyện Khí một tầng tu luyện cho tới Kết Đan tía tầng.
«Thanh Minh Kiếm kinh 》: Kiếm đạo Công pháp, Huyền phẩm Công pháp, hoàn toàn có thể kể từ Luyện Khí một tầng tu luyện cho tới Nguyên Anh Cửu tầng.

«Thiên Diễm bảo điển»: Hỏa tính chất Công pháp, Huyền phẩm Công pháp, hoàn toàn có thể kể từ Luyện Khí một tầng tu luyện Nguyên Anh Cửu tầng.
«Cửu Nguyên Kim Ngọc quyết»: Kim tính chất Công pháp, Huyền phẩm Công pháp, tối đa hoàn toàn có thể lấy tu luyện cho tới Nguyên Anh Cửu tầng.
«Trường Xuân Hóa Nguyên công»: Mộc tính chất Công pháp, Huyền phẩm Công pháp, tối đa hoàn toàn có thể lấy tu luyện cho tới Kết Đan Cửu tầng.
«Ngự Linh Mật sách»: Huyền phẩm Công pháp, tối đa hoàn toàn có thể lấy tu luyện cho tới Kết Đan Cửu tầng.
«Hàn Nguyệt Tịch Nguyên quyết»: Huyền phẩm Công pháp, tối đa hoàn toàn có thể lấy tu luyện cho tới Kết Đan Cửu tầng.

Đang nghe:

Nghe tiếp:    

1:

Tap 001 - 02:57:04

2:

Tap 002 - 03:04:18

3:

Tap 003 - 02:48:52

4:

Tap 004 - 02:51:03

5:

Tap 005 - 02:47:12

6:

Tap 006 - 02:58:17

7:

Tap 007 - 02:49:08

8:

Tap 008 - 02:42:51

9:

Tap 009 - 02:50:45

10:

Tap 010 - 02:56:31

11:

Tap 011 - 02:54:09

12:

Tap 012 - 02:43:47

13:

Tap 013 - 02:40:33

14:

Tap 014 - 02:43:20

15:

Tap 015 - 02:46:28

16:

Tap 016 - 02:40:34

17:

Tap 017 - 02:50:40

18:

Tap 018 - 02:30:21

19:

Tap 019 - 02:52:28

20:

Tap 020 - 02:42:52

21:

Tap 021 - 02:32:59

22:

Tap 022 - 02:34:37

23:

Tap 023 - 02:36:14

24:

Tap 024 - 02:42:40

25:

Tap 025 - 02:42:31

26:

Tap 026 - 02:34:55

27:

Tap 027 - 02:58:09

28:

Tap 028 - 02:44:15

29:

Tap 029 - 02:38:28

30:

Tap 030 - 02:42:55

31:

Tap 031 - 02:29:51

32:

Tap 032 - 02:42:25

33:

Tap 033 - 02:48:07

34:

Tap 034 - 02:52:49

35:

Tap 035 - 02:44:32

36:

Tap 036 - 02:41:50

37:

Tap 037 - 02:48:56

38:

Tap 038 - 02:40:37

39:

Tap 039 - 02:49:12

40:

Tap 040 - 02:37:06

41:

Tap 041 - 02:51:26

42:

Tap 042 - 02:50:46

43:

Tap 043 - 02:57:12

44:

Tap 044 - 02:47:34

45:

Tap 045 - 03:00:49

46:

Tap 046 - 02:46:13

47:

Tap 047 - 03:01:28

48:

Tap 048 - 02:51:15

49:

Tap 049 - 03:15:43

50:

Tap 050 - 03:14:12

51:

Tap 051 - 02:49:11

52:

Tap 052 - 02:56:04

53:

Tap 053 - 02:53:52

54:

Tap 054 - 02:54:19

55:

Tap 055 - 02:33:41

56:

Tap 056 - 02:37:32

57:

Tap 057 - 02:54:45

58:

Tap 058 - 02:40:13

59:

Tap 059 - 02:44:05

60:

Tap 060 - 02:51:04

61:

Tap 061 - 05:02:18

62:

Tap 062 - 04:56:40

63:

Tap 063 - 04:58:28

64:

Tap 064 - 05:14:42

65:

Tap 065 - 04:54:41

66:

Tap 066 - 05:06:14

67:

Tap 067 - 04:54:43

68:

Tap 068 - 04:46:23

69:

Tap 069 - 04:33:30

70:

Tap 070 - 04:37:30

Xem thêm: núi của nàng biển của nàng truyện tranh

71:

Tap 071 - 04:30:54

72:

Tap 072 - 04:44:00

73:

Tap 073 - 04:29:47

74:

Tap 074 - 04:15:18

75:

Tap 075 - 04:19:39

76:

Tap 076 - 04:30:11

77:

Tap 077 - 04:13:48

78:

Tap 078 - 04:18:08

79:

Tap 079 - 04:18:02

80:

Tap 080 - 04:19:23

81:

Tap 081 - 04:10:18

82:

Tap 082 - 04:26:33

83:

Tap 083 - 04:19:00

84:

Tap 084 - 04:24:07

85:

Tap 085 - 04:20:41

86:

Tap 086 - 04:21:34

87:

Tap 087 - 04:19:52

88:

Tap 088 - 04:12:34

89:

Tap 089 - 04:06:27

90:

Tap 090 - 04:08:59

91:

Tap 091 - 04:15:19

92:

Tap 092 - 04:23:35

93:

Tap 093 - 04:26:09

94:

Tap 094 - 04:20:04

95:

Tap 095 - 04:21:17

96:

Tap 096 - 04:13:58

97:

Tap 097 - 04:18:01

98:

Tap 098 - 04:15:49

99:

Tap 099 - 04:31:14

100:

Tap 100 - 04:20:29

101:

Tap 101

102:

Tap 102

103:

Tap 103

104:

Tap 104

105:

Tap 105

106:

Tap 106

107:

Tap 107

108:

Tap 108

109:

Tap 109

110:

Tap 110

111:

Tap 111

112:

Tap 112

113:

Tap 113

114:

Tap 114

115:

Tap 115

116:

Tap 116

117:

Tap 117

118:

Tap 118

119:

Tap 119

120:

Tap 120

121:

Tap 121

122:

Tap 122

123:

Tap 123

124:

Tap 124

125:

Tap 125

126:

Tap 126

127:

Tap 127

128:

Tap 128

129:

Tap 129

130:

Tap 130

131:

Tap 131

132:

Tap 132

133:

Tap 133

134:

Tap 134

135:

Tap 135

136:

Tap 136

137:

Tap 137

138:

Tap 138

1:

Tap 001

2:

Tap 002

Xem thêm: truyện người thừa kế

3:

Tap 003