tiếng anh 10 global success unit 6

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 10 global success unit 6

Video chỉ dẫn giải

Equal job opportunities

(Các thời cơ việc làm bình đẳng)

1. Listen and read.

(Nghe và hiểu.)

At an international summer camp, Lan is talking with Mark and Linda about jobs.

Lan: It’s great to tát have another week full of activities and trips at the camp.

Mark: Oh, yeah. I lượt thích the trip to tát the kindergarten most. The kids were adorable and the teachers were great. I think I’ll be a kindergarten teacher.

Lan: That’s fantastic. My cousin works at a kindergarten and the children love being in his class. By the way, what bởi you want to tát be in the future, Linda?

Linda: Oh, I’ve always wanted to tát be a surgeon, ví I’ll go to tát medical school. What about you, Lan?

Lan: Me? My dream is to tát become an airline pilot. That’s why I’m focusing on maths and physics, and exercising more to tát improve my fitness.

Linda: Cool! I hope your dream will come true. In some countries girls may not be allowed to tát be pilots.

Lan: That’s true, Linda. We’re lucky to tát live in a country where boys and girls are encouraged to tát bởi the jobs they want.

Mark: I couldn’t agree more. Girls mustn’t be kept trang chính in today’s world. Boys and girls should be treated equally and given the same job opportunities.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Tại một trại hè quốc tế, Lan đang được thì thầm với Mark và Linda về việc làm.

Lan: Thật tuyệt Lúc với 1 tuần đẫy những sinh hoạt và chuyến hành trình không giống bên trên trại hè.

Mark: Ồ, chính vậy. Mình mến chuyến hành trình cho tới ngôi trường mầm non nhất. Những đứa trẻ con thiệt dễ thương và nghề giáo thì tuyệt hảo. Mình nghĩ về bản thân tiếp tục là 1 trong nghề giáo mầm non.

Lan: Thật tuyệt hảo. Anh bọn họ của tớ thao tác bên trên một ngôi trường mầm non và trẻ nhỏ mến ở nhập lớp của anh ấy ấy. Nhân tiện, bạn thích trở nên người ra làm sao nhập sau này thế Linda?

Linda: Ồ, bản thân thì luôn luôn ham muốn trở nên một bác bỏ sĩ phẫu thuật, chính vì thế bản thân tiếp tục đến lớp ngôi trường hắn. Còn chúng ta thì sao, Lan?

Lan: Mình á? Ước mơ của tớ là trở nên một phi công sản phẩm ko. Đó là nguyên do vì sao bản thân triệu tập nhập toán học tập và cơ vật lý, mặt khác tập dượt thể thao nhiều hơn thế nữa nhằm nâng cao thể hóa học của tớ.

Linda: Tuyệt đấy! Mình kỳ vọng ước mơ của các bạn sẽ trở nên thực tế. Tại một số trong những vương quốc, đàn bà rất có thể ko được luật lệ thực hiện phi công đáu.

Lan: Đúng vậy, Linda. Chúng tao thiệt suôn sẻ Lúc được sinh sống ở một vương quốc điểm phái mạnh và phái đẹp được khuyến nghị thực hiện những việc làm mà người ta ham muốn.

Mark: Mình trọn vẹn đồng ý. Con gái ko thể cứ bị kìm chân mãi nhập nhà tại trái đất ngày này được. Nam và phái đẹp nên được xử thế đồng đẳng và với thời cơ việc thực hiện như nhau.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Read the conversation again. Decide whether the following statements are true (T) or false (F).

(Đọc lại đoạn đối thoại. Quyết lăm le coi những câu sau là chính (T) hoặc sai (F).)

 

T

F

1. Linda would lượt thích to tát be a kindergarten teacher.

   

2. Lan wants to tát be a teacher of maths and physics in the future.

   

3. Mark says that girls mustn’t be kept trang chính in today’s world.

   

Lời giải chi tiết:

1. F

Linda would lượt thích to tát be a kindergarten teacher.

(Linda ham muốn trở nên một nghề giáo mầm non.)

Thông tin: Linda: Oh, I’ve always wanted to tát be a surgeon, ví I’ll go to tát medical school.

(Linda: Ồ, bản thân thì luôn luôn ham muốn trở nên một bác bỏ sĩ phẫu thuật, chính vì thế bản thân tiếp tục đến lớp ngôi trường hắn.)

2. F

Lan wants to tát be a teacher of maths and physics in the future.

(Sau này Lan ham muốn trở nên nghề giáo dạy dỗ toán và lý.)

Thông tin: Lan: Me? My dream is to tát become an airline pilot.

(Lan: Mình á? Ước mơ của tớ là trở nên một phi công sản phẩm ko.)

3. T

Mark says that girls mustn’t be kept trang chính in today’s world.

(Mark bảo rằng đàn bà ko thể cứ bị kìm chân mãi nhập nhà tại trái đất ngày này được.)

Xem thêm: sau khi sống lại tôi bị đại lão học bá quấn lấy

Thông tin: Mark: I couldn’t agree more. Girls mustn’t be kept trang chính in today’s world. Boys and girls should be treated equally and given the same job opportunities.

(Mark: Mình trọn vẹn đồng ý. Con gái ko thể cứ bị kìm chân mãi nhập nhà tại trái đất ngày này được. Nam và phái đẹp nên được xử thế đồng đẳng và với thời cơ việc thực hiện như nhau.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Match the words to tát make meaningful phrases in 1.

(Ghép những kể từ sẽ tạo trở nên những cụm kể từ với nghĩa nhập bài bác 1.)

1. treated

a. school

2. medical

b. opportunities

3. job

c. equally

Phương pháp giải:

- treated: đối xử

- school (n): trường học

- medical (adj): liên quan tiền cho tới hắn khoa

- opportunities: cơ hội

- job (n): công việc

- equally (adv): một cơ hội bình đẳng

Lời giải chi tiết:

1. treated equally: đối xử bình đẳng

2. school medical: trường y

3. opportunities job: cơ hội việc làm

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

 4. Complete the summary below. Use the verb phrase from the conversation in 1.

(Hoàn bộ phận tóm lược bên dưới. Sử dụng cụm động kể từ nhập cuộc đối thoại ở bài bác 1.)

The students are talking about future jobs. While Mark wants to tát work as a kindergarten teacher, Linda wants to tát be a surgeon. Lan dreams to tát be an airline pilot. Linda says that in some countries girls (1) ______ to tát be pilots. Mark thinks girls (2) ______ trang chính in today’s world. He says that boys and girls (3) _______ equally and given the same job opportunities.

Lời giải chi tiết:

1. may not be allowed

2. mustn’t be kept

3. should be treated

The students are talking about future jobs. While Mark wants to tát work as a kindergarten teacher, Linda wants to tát be a surgeon. Lan dreams to tát be an airline pilot. Linda says that in some countries girls (1) may not be allowed to tát be pilots. Mark thinks girls (2) mustn’t be kept trang chính in today’s world. He says that boys and girls (3) should be treated equally and given the same job opportunities.

Tạm dịch:

Các SV đang được nói tới việc làm nhập sau này. Trong Lúc Mark ham muốn thực hiện nghề giáo mầm non, Linda ham muốn trở nên bác bỏ sĩ phẫu thuật. Lan ước mơ trở nên phi công sản phẩm ko. Linda bảo rằng ở một số trong những vương quốc, đàn bà rất có thể ko được luật lệ thực hiện phi công. Mark nhận định rằng đàn bà ko thể cứ bị kìm chân mãi nhập nhà tại trái đất ngày này được. Cậu bảo rằng đàn ông và đàn bà nên được xử thế đồng đẳng và với thời cơ việc thực hiện như nhau.

Từ vựng

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Xem thêm: anh bước ra từ trong ánh lửa

12.

13.

14.