tiếng anh 7 unit 1 skills 2


1. Look at the picture. What hobby is it? Do you think it is a good hobby? Why or why not? 2. Listen đồ sộ an interview about Trang’s hobby. Fill in each blank in the mind map with ONE word or number. 3. What is your hobby? Fill in the blanks below. 4. Now write a paragraph of about 70 words about your hobby. Use the notes in 3. Start your paragraph as shown below.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải nhanh chóng hơn

Bạn đang xem: tiếng anh 7 unit 1 skills 2

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Listening

1. Look at the picture. What hobby is it? Do you think it is a good hobby? Why or why not?

(Hãy coi vô tranh ảnh. Đó là sở trường gì? quý khách hàng suy nghĩ cơ với cần là một trong sở trường chất lượng không? Tại sao hoặc tại vì sao không?)

Lời giải chi tiết:

In the picture, I can see two girls. They build a dollhouse. In my opinion, their hobby is building dollhouses. I think It’s a good hobby. Because it develops your creativity. It also makes you more patient.

(Trong hình họa, tôi hoàn toàn có thể thấy nhị cô nàng. Họ xây một mái nhà búp bê. Theo tôi, sở trường của mình là xây nhà ở búp bê. Tôi suy nghĩ cơ là một trong sở trường chất lượng. Vì nó cải cách và phát triển kĩ năng tạo nên của người tiêu dùng. Nó cũng thực hiện cho mình kiên trì rộng lớn.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Listen đồ sộ an interview about Trang’s hobby. Fill in each blank in the mind map with ONE word or number.

(Nghe cuộc phỏng vấn về sở trường của Trang. Điền vào cụ thể từng vị trí trống không vô sơ loại suy nghĩ vày MỘT kể từ hoặc số.)

Trang’s hobby

1. Her hobby is: building ________

2. She started her hobby: ________ years ago

3. She shares her hobby with: her _________

4. To vì thế her hobby Trang needs:

a) cardboard and glue đồ sộ build the ________ and furniture

b) _______ đồ sộ make some dolls

5. Benefits: She becomes more patient and __________

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Lan: Today we'll talk about hobbies. I know that your hobby is building dollhouses. It's quite unusual, isn't it?

Trang: Not really. A lot of girls lượt thích it.

Lan: When did you start doing this?

Trang: Three years ago. I read an article about building dollhouses. I loved the idea right away.

Lan: Do any of your friends or relatives build dollhouses too?

Trang: Yes, my cousin Mi loves building them too.

Lan: Is it hard đồ sộ build a dollhouse?

Trang: No, it isn't. I use cardboard and glue đồ sộ build the house and make the furniture. Then I make the dolls from cloth. Finally, I decorate the house.

Lan: What are the benefits of the hobby?

Trang: Well, I'm more patient and creative now.

Tạm dịch:

Lan: Hôm ni tất cả chúng ta tiếp tục nói đến sở trường. Mình hiểu được sở trường của người tiêu dùng là xây cất những mái nhà búp bê. Nó khá đặc trưng, cần không?

Trang: Không hẳn. Rất nhiều phái nữ mến nó.

Lan: quý khách hàng chính thức việc này Khi nào?

Trang: Ba năm vừa qua. Mình hiểu một bài xích báo về xây nhà ở búp bê. Mình yêu thương mến phát minh này tức thì ngay tức thì.

Lan: Có bè bạn hoặc người thân trong gia đình này của người tiêu dùng cũng xây nhà ở búp bê không?

Trang: Vâng, em chúng ta Mi của tôi cũng mến xây bọn chúng.

Lan: Xây căn nhà búp bê với khó khăn không?

Trang: Không, ko khó khăn. Mình dùng bìa cứng và keo dán giấy nhằm xây nhà ở và thực hiện loại thiết kế bên trong. Sau cơ, bản thân thực hiện những con cái búp bê kể từ vải vóc. Cuối nằm trong, bản thân tô điểm căn nhà.

Lan: Sở mến này còn có thuận lợi gì?

Trang: À, giờ đây bản thân kiên trì và tạo nên rộng lớn.

Lời giải chi tiết:

1. dollhouses 2. three/ 3 3. cousin
4. a) house 4. b) cloth 5. creative

Trang’s hobby (Sở mến của Trang)

1. Her hobby is: building dollhouses

(Sở mến của cô ý ấy là: xây nhà ở búp bê)

2. She started her hobby: three/ 3 years ago

(Cô ấy chính thức sở trường của mình: 3 năm trước)

Xem thêm: de thi toán lớp 3 học kì 1

3. She shares her hobby with: her cousin

(Cô ấy share sở trường của tôi với: chị/ em chúng ta của cô ý ấy)

4. To vì thế her hobby Trang needs: 

(Để triển khai sở trường của tôi Trang cần)

a) cardboard and glue đồ sộ build the house and furniture

(bìa cứng và keo dán giấy nhằm xây nhà ở và loại nội thất)

b) cloth đồ sộ make some dolls

(vải nhằm thực hiện một vài búp bê)

5. Benefits: She becomes more patient and creative

(Lợi ích: Cô ấy trở thành kiên trì và tạo nên hơn)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Writing

3. What is your hobby? Fill in the blanks below

(Sở mến của người tiêu dùng là gì? Điền vô vị trí trống không phía bên dưới.)

Lời giải chi tiết:

1. My hobby: gardening

(Sở mến của tôi: thực hiện vườn)

2. Started: 3 years ago

(Bắt đầu vào: 3 năm trước)

3. I share my hobby with: my family

(Tôi share sở trường với: mái ấm gia đình của tôi)

4. To vì thế my hobby I need: plants, gloves, pots, soil,...

(Để triển khai sở trường, tôi cần: cây xanh, căng tay, chậu cây, khu đất,...)

5. Benefits: learn about insects and bugs, protect our environment, be more patient and responsible,...

(Lợi ích: lần hiểu về côn trùng nhỏ và bọ, bảo đảm an toàn môi trường xung quanh của tất cả chúng ta, kiên trì và với trách cứ nhiệm rộng lớn,...)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Now write a paragraph of about 70 words about your hobby. Use the notes in 3. Start your paragraph as shown below.

(Bây giờ hãy viết lách một quãng văn khoảng chừng 70 kể từ về sở trường của người tiêu dùng. Sử dụng những chú giải vô 3. Bắt đầu đoạn văn của người tiêu dùng như tiếp sau đây.)

My hobby is _____________________

_______________________________

Lời giải chi tiết:

My hobby is gardening. I started my hobby 3 years ago. I really lượt thích it because I can vì thế it with my family. My family can join in and vì thế something together. We usually spend 1 hour on Sunday morning in our garden. I need some plants, gloves, pots and soil đồ sộ vì thế my hobby. Gardening has many benefits. It helps mạ become more patient and responsible. I also learn about insects and bugs. Gardening can help us đồ sộ protect our environment.

Tạm dịch:

Sở mến của tôi là làm những công việc vườn. Tôi chính thức sở trường của tôi từ thời điểm cách đây 3 năm. Tôi thực sự mến nó vì như thế tôi hoàn toàn có thể thực hiện vấn đề này với mái ấm gia đình của tôi. tổ ấm tôi hoàn toàn có thể nhập cuộc và thực hiện điều gì cơ bên cạnh nhau. Chúng tôi thông thường dành riêng 1 giờ vô sáng sủa Chủ nhật vô khu vực vườn của Cửa Hàng chúng tôi. Tôi cần thiết một vài cây, căng tay, chậu và khu đất nhằm thực hiện sở trường của tôi. Làm vườn với thật nhiều quyền lợi. Nó gom tôi trở thành kiên trì và với trách cứ nhiệm rộng lớn. Tôi cũng học tập về côn trùng nhỏ và bọ. Làm vườn hoàn toàn có thể gom tất cả chúng ta bảo đảm an toàn môi trường xung quanh của tất cả chúng ta.


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 7 Unit 1 Looking back

  1. Complete the sentences with appropriate hobbies. 2. Write true sentences about you and your family members. 3. Use the present simple size of each verb đồ sộ complete the passage. 4. Change the following sentences into questions and negative ones.

 • Tiếng Anh 7 Unit 1 Project

  1. Brainstorm some interesting and easy-to-do hobbies. 2. Choose a popular one among teens and discuss its benefits. 3. Create a poster about this hobby. Find suitable photos for it or draw your own pictures. 4. Present the hobby đồ sộ the class. Try đồ sộ persuade your classmates đồ sộ take it up.

 • Tiếng Anh 7 Unit 1 Skills 1

  1. Work in pairs. Look at the picture and discuss the questions below. 2. Read the text about gardening. Match each word in column A with its definition in column B. 3. Read the text again. Complete each sentence with no more than thở THREE words. 4. Work in pairs. Match each hobby with its benefit(s). One hobby may have more than thở one benefit. 5. Work in groups. Ask one another the following questions. Then present your partners' answers đồ sộ the class.

 • Tiếng Anh 7 Unit 1 Communication

  1. Listen and read the dialogue below. Pay attention đồ sộ the questions and answers. 2. Work in pairs. Ask and answer questions about what you lượt thích and don't lượt thích doing. 3. Answer the questions. Fill in column A with your answers. 4. Now interview your friends, using the question in 3. Write his/ her answers in column B. 5. Compare your answer with your friend's. Then present them đồ sộ the class.

 • Tiếng Anh 7 Unit 1 A Closer Look 2

  1. Match the sentences (1-5) đồ sộ the correct uses (a-c). 2. Complete the sentences. Use the present simple size of the verbs. 3. Fill in each blank with the correct size of the verb in brackets. 4. Write complete sentences, using the given words and phrases. You may have đồ sộ change the words or add some. 5. (Game) Sentence race. Work in groups.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom học viên lớp 7 học tập chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.

Xem thêm: tiếng anh lớp 7 chân trời sáng tạo