tiếng anh 7 unit 4 skills 2


1. Discuss the question below with a partner. 2. Listen to tướng a man talking about street painting and tick (✓) the words you hear. 3. Listen to tướng the passage again and choose the correct answers. 4. Read the following letter and choose the correct answers. 5. Write a letter to tướng invite someone to tướng a street painting festival, using the following cues.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Bạn đang xem: tiếng anh 7 unit 4 skills 2

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Listening

1. Discuss the question below with a partner. 

(Thảo luận thắc mắc với bạn hữu.)

What tự you know about street painting?

(Bạn biết gì về vẽ giành giật lối phố?)

Lời giải chi tiết:

Street painting is a khuông of artwork that is displayed in public on surrounding buildings, on streets, trains and other publicly viewed surfaces.

(Vẽ giành giật mặt phố là 1 dạng kiệt tác nghệ thuật và thẩm mỹ được trưng bày trước công bọn chúng bên trên những tòa căn nhà xung xung quanh, bên trên mặt phố, xe cộ lửa và những mặt phẳng được coi công khai minh bạch không giống.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Listen to tướng a man talking about street painting and tick () the words you hear.

(Nghe một người nam nhi nói đến tranh ảnh mặt phố và ghi lại (✓) vô những kể từ các bạn nghe được.)

1. artists ❑ (họa sĩ / nghệ sĩ)             

2. music ❑ (âm nhạc)               

3. painting ❑ (bức vẽ)

4. enjoy ❑ (thích / tận thưởng / thưởng thức)                   

5. museum ❑ (bảo tàng)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Street painting - or street art - is an old type of art. In the 16th century artists began to tướng draw on the pavement using chalk. Today, you can see street painting events everywhere. They attract many people who come to tướng enjoy and take part in them. Many of them are không tính phí too. So join in and become an artist yourself!

One of the largest events in the United States is the Lake Worth Street Painting Festival. It began in 1994 and now occurs every February with the tư vấn of artists and volunteers. It is không tính phí for everyone. About 100,000 visitors come to tướng enjoy it. About 600 artists work on the pavement to tướng make the street a huge art gallery!

Tạm dịch:

Vẽ giành giật mặt phố - hoặc nghệ thuật và thẩm mỹ mặt phố - là 1 mô hình nghệ thuật và thẩm mỹ nhiều năm. Vào thế kỷ 16, những người nghệ sỹ chính thức vẽ bên trên vỉa hè vị phấn. Ngày ni, bạn cũng có thể thấy những sự khiếu nại vẽ giành giật mặt phố ở từng toàn bộ điểm. Chúng hấp dẫn nhiều người cho tới hương thụ và nhập cuộc. đa phần vô số bọn chúng cũng không lấy phí. Vì vậy, hãy nhập cuộc và trở nên một người nghệ sỹ của chủ yếu mình!

Một trong mỗi sự khiếu nại lớn số 1 ở Hoa Kỳ là Lễ hội vẽ giành giật mặt phố Lake Worth. Nó chính thức vô năm 1994 và giờ đây ra mắt vô mon Hai thường niên với việc tương hỗ của những người nghệ sỹ và tự nguyện viên. Nó không lấy phí mang lại toàn bộ quý khách. Khoảng 100.000 lượt khách hàng cho tới hương thụ. Khoảng 600 người nghệ sỹ thao tác làm việc bên trên vỉa hè nhằm vươn lên là mặt phố trở thành một chống trưng bày nghệ thuật và thẩm mỹ khổng lồ!

Lời giải chi tiết:

1. artists 2. painting 3. enjoy

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Listen to tướng the passage again and choose the correct answers.

(Nghe lại đoạn văn và lựa chọn đáp án chính.)

1. Street painting began ______.

(Vẽ giành giật mặt phố chính thức...)

A. in the 16th century (vào thế kỉ 16)

B. in the 6th century (vào thế kỉ 6)

C. in 1994 (vào năm 1994)

2. At a street painting sự kiện, you can ______.

(Ở sự khiếu nại vẽ giành giật mặt phố, bạn cũng có thể...)

A. buy a painting (mua giành giật vẽ)

B. talk to tướng artists (trò chuyện với những họa sĩ)

C. become an artist (trở trở thành một họa sĩ)

3. The Lake Worth Street Painting Festival happens ______.

(Lễ hội vẽ giành giật mặt phố hồ nước Worth ra mắt...)

A. only sometimes (chỉ thi đua thoảng)

B. every month (mỗi tháng)

C. every year (mỗi năm)

4. About ______ artists take part in the Lake Worth Street Painting Festival.

(Khoảng ... họa sỹ nhập cuộc Lễ hội vẽ giành giật mặt phố hồ nước Worth.)

A. 100,000

B. 600

C. 60 

Phương pháp giải:

Street painting - or street art - is an old type of art. In the 16th century artists began to tướng draw on the pavement using chalk. Today, you can see street painting events everywhere. They attract many people who come to tướng enjoy and take part in them. Many of them are không tính phí too. So join in and become an artist yourself!

One of the largest events in the United States is the Lake Worth Street Painting Festival. It began in 1994 and now occurs every February with the tư vấn of artists and volunteers. It is không tính phí for everyone. About 100,000 visitors come to tướng enjoy it. About 600 artists work on the pavement to tướng make the street a huge art gallery!

Tạm dịch:

Vẽ giành giật mặt phố - hoặc nghệ thuật và thẩm mỹ mặt phố - là 1 mô hình nghệ thuật và thẩm mỹ nhiều năm. Vào thế kỷ 16, những người nghệ sỹ chính thức vẽ bên trên vỉa hè vị phấn. Ngày ni, bạn cũng có thể thấy những sự khiếu nại vẽ giành giật mặt phố ở từng toàn bộ điểm. Chúng hấp dẫn nhiều người cho tới hương thụ và nhập cuộc. đa phần vô số bọn chúng cũng không lấy phí. Vì vậy, hãy nhập cuộc và trở nên một người nghệ sỹ của chủ yếu mình!

Một trong mỗi sự khiếu nại lớn số 1 ở Hoa Kỳ là Lễ hội vẽ giành giật mặt phố Lake Worth. Nó chính thức vô năm 1994 và giờ đây ra mắt vô mon Hai thường niên với việc tương hỗ của những người nghệ sỹ và tự nguyện viên. Nó không lấy phí mang lại toàn bộ quý khách. Khoảng 100.000 lượt khách hàng cho tới hương thụ. Khoảng 600 người nghệ sỹ thao tác làm việc bên trên vỉa hè nhằm vươn lên là mặt phố trở thành một chống trưng bày nghệ thuật và thẩm mỹ khổng lồ!

Lời giải chi tiết:

1. A: Street painting began in the 16th century.

(Vẽ giành giật mặt phố chính thức vào thế kỉ 16.)

Thông tin: In the 16th century artists began to tướng draw on the pavement using chalk. 

(Vào thế kỷ 16, những người nghệ sỹ chính thức vẽ bên trên vỉa hè vị phấn.)

2. C:  At a street painting sự kiện, you can become an artist.

(Ở sự khiếu nại vẽ giành giật mặt phố, bạn cũng có thể trở trở thành một họa sỹ.)

Thông tin: So join in and become an artist yourself!

(Vì vậy, hãy nhập cuộc và trở nên một người nghệ sỹ của chủ yếu mình!)

3. C: The Lake Worth Street Painting Festival happens every year.

(Lễ hội vẽ giành giật mặt phố hồ nước Worth ra mắt mỗi năm.)

Thông tin: One of the largest events in the United States is the Lake Worth Street Painting Festival. It began in 1994 and now occurs every February with the tư vấn of artists and volunteers. 

(Một trong mỗi sự khiếu nại lớn số 1 ở Hoa Kỳ là Lễ hội vẽ giành giật mặt phố Lake Worth. Nó chính thức vô năm 1994 và giờ đây ra mắt vô mon Hai thường niên với việc tương hỗ của những người nghệ sỹ và tự nguyện viên.)

4. B: About 600 artists take part in the Lake Worth Street Painting Festival.

(Khoảng 600 họa sỹ nhập cuộc Lễ hội vẽ giành giật mặt phố hồ nước Worth.)

Thông tin: About 600 artists work on the pavement to tướng make the street a huge art gallery!

(Khoảng 600 người nghệ sỹ thao tác làm việc bên trên vỉa hè nhằm vươn lên là mặt phố trở thành một chống trưng bày nghệ thuật và thẩm mỹ khổng lồ!)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Writing

Xem thêm: bài tập cuối chương 4 toán 10 kết nối tri thức

4. Read the following letter and choose the correct answers.

(Đọc bức thư sau và lựa chọn câu vấn đáp chính.)

28 Pham Van Dong Rd. Ha Noi

Nov 15, trăng tròn...

Hey Jack,

Let's go to tướng see the water puppet show this Saturday night at 8 p.m. At the show, you can see how artists control the puppets on water. I'm sure you'll lượt thích it. It's at 57B Dinh Tien Hoang St., Hoan Kiem Dist. How about meeting at 7:45 outside the theatre? Let mạ know if you can make it.

Looking forward to tướng seeing you there.

Best,

Chau 

1. This letter is from Chau to tướng ___________.

(Bức thư này kể từ Châu gửi cho tới...)

A. a friend (một người bạn)

B. a teacher (một giáo viên)

C. an old man (một ông lão)

2. Chau writes this letter to tướng ________.

(Châu ghi chép bức thư này nhằm...)

A. order Jack to tướng perform a show (yêu cầu Jack trình biểu diễn một tiết mục)

B. invite Jack to tướng see a show (mời Jack cút coi một mùng trình diễn)

C. make a complaint (đưa rời khỏi tiếng phàn nàn)

Phương pháp giải:

Tạm dịch bài bác đọc:

28 lối Phạm Văn Đồng, Hà Nội

15 mon 11, trăng tròn ...

Này, Jack,

Hãy nằm trong cút coi múa rối nước vô tối loại Bảy tuần này khi 8 giờ tối nhé. Tại công tác, bạn cũng có thể coi cơ hội những người nghệ sỹ điều khiển và tinh chỉnh những con cái rối bên trên mặt mũi nước. Tôi chắc chắn rằng các bạn sẽ mến nó. Nó ở 57B lối Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm. Gặp nhau khi 7:45 ngoài rạp nhé? Hãy mang lại tôi biết bạn cũng có thể cho tới hay là không nhé. Mong tiếp tục bắt gặp các bạn ở cơ.

Thân ái,

Châu

Lời giải chi tiết:

1 - A. This letter is from Chau to tướng a friend.

(Bức thư của Châu gửi cho tới một người các bạn.)

Thông tin: Hey Jack, => cơ hội xưng hô dành riêng cho mình bè 

2 - B. Chau writes this letter to invite Jack to tướng see a show.

(Châu ghi chép bức thư này nhằm mời mọc Jack cút coi một công tác.)

Thông tin: Let's go to tướng see the water puppet show…. (Hãy cút coi công tác múa rối nước ….)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Write a letter to tướng invite someone to tướng a street painting festival, using the following cues.

(Viết thư mời mọc ai cơ cho tới Lễ hội vẽ giành giật mặt phố, dùng những khêu ý sau.)

- Event: Street Painting Festival

(Sự kiện: Lễ hội vẽ giành giật lối phố)

- Start time: 9 o'clock, Sunday morning

(Thời gian giảo bắt đầu: 9h, sáng sủa Chủ nhật)

- Place: Central Rd.

(Địa điểm: Central Rd.)

- Activities: meeting street artists, drawing pictures on the street

(Hoạt động: chạm chán những họa sỹ mặt phố, vẽ giành giật bên trên lối phố)

- Time to tướng meet: 8:45 

(Thời gian giảo bắt gặp nhau: 8:45)

Lời giải chi tiết:

468 Lang St, Ha Noi

Nov 12, 2021

Hi Nam,

Let's go to tướng see the Street Painting Festival this Sunday morning at 9 a.m. At the festival, you can meet street artists, draw pictures on the street. I'm sure you'll lượt thích it. It's at Central Rd.t. How about meeting at 8:45 at the bus stop? Let mạ know if you can make it.

Looking forward to tướng seeing you there.

Best,

Linh

Tạm dịch:

468 lối Láng, Hà Nội

12 mon 11 năm 2021

Chào Nam,

Hãy cút coi Lễ hội Vẽ giành giật Đường phố vô sáng sủa Chủ nhật này khi 9h sáng sủa. Tại liên hoan tiệc tùng, bạn cũng có thể chạm chán những người nghệ sỹ mặt phố, vẽ giành giật bên trên mặt phố. Tôi chắc chắn rằng các bạn sẽ mến nó. Nó ở Central Rd. Gặp các bạn khi 8:45 ở bến xe cộ buýt thì sao? Hãy mang lại tôi biết nếu như bạn cũng có thể cho tới.

Mong sẽ tiến hành bắt gặp các bạn ở cơ.

Thân ái,

Linh


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 Looking back

  1. Write a word or phrase in each blank to tướng go with the given verb. 2. Fill in each gap with a word or phrase from the box to tướng complete the passage. 3. Complete the sentences, using the words in brackets. Add the necessary words. 4. Rewrite the sentences, using the given words.

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 Project

  1. Work in pairs. Look at the invitation below. Talk about the sự kiện (the time, place, show …). 2. Work in groups. Imagine that you are going to tướng organise a music show. Decide on the following.

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 Skills 1

  1. Look at the pictures. Discuss the questions below with a partner. 2. Read the gmail and match the highlighted words with their meanings. 3. Read the gmail again and answer the questions. 4. Work in pairs. Ask and answer about Mark's school musical performance last year. 5. Your school is going to tướng have a musical performance to tướng celebrate Teachers' Day.

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 Communication

  1. Listen and read the dialogue, paying attention to tướng the highlighted parts. 2. Work in pairs. Ask and answer questions about your preferences for. 3. Quiz. What tự you know? Work in groups and choose the correct answer to tướng each question. 4. Read the following paragraph. Underline the words related to tướng the topic of arts and music. 5. Work in groups. Talk about how you learn music and arts. Compare Susie's school with your school. You can use lượt thích, as... as, or different from.

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 A Closer Look 2

  1. Write lượt thích, as, or different in the gaps. 2. Finish the second sentence in each pair, using lượt thích, as... as, or different from. 3. Work in pairs. Compare the two museums: History and Science, using lượt thích, as ... as, or different from. 4. Rewrite the sentences, using the words given at the beginning. 5. Work in groups. Look at the two pictures below. Compare them, using lượt thích, as ... as, or different from.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom học viên lớp 7 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.

Xem thêm: địa 10 kết nối tri thức với cuộc sống