tiếng anh 8 unit 9 getting startedLời giải bài xích tập luyện Unit 9 lớp 8 Getting Started trang 92, 93 nhập Unit 9: Natural disasters Tiếng Anh 8 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc, cụ thể giúp học viên đơn giản dễ dàng thực hiện bài xích tập luyện Tiếng Anh 8 Unit 9.

Bạn đang xem: tiếng anh 8 unit 9 getting started

Tiếng Anh 8 Unit 9 Getting Started (trang 92, 93) - Tiếng Anh 8 Global Success

Quảng cáo

My favourite shopping place

1 (trang 92 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Listen and read (Nghe và đọc)

Bài nghe:

Tom: You look pretty sad, Mi. What's the matter?

Mi: My uncle called us this morning. Our home page town has been affected by a flood. It’s the second time this year.

Tom: I'm sorry đồ sộ hear that. How are things there now?

Mi: My uncle, his wife, and his children are all safe. They moved everything đồ sộ the second floor of their house last night. Are there natural disasters in your home page town in the US?

Tom: Yes, we sometimes have tornadoes.

Mi: Tornadoes? Sounds strange. What's a tornado?

Tom: It’s a violent storm that moves in a circle with very strong winds. I still remember the tornado we had last year.

Mi: What happened?

Tom: One evening my parents and I were having dinner. Suddenly, we heard a very loud noise. When we looked out of the window, we saw a big funnel of wind moving towards us.

Quảng cáo

Mi: Did it cause any damage?

Tom: Yes, a lot. It damaged the roof of our house and pulled up some trees in our yard. Fortunately, no one was hurt.

Hướng dẫn dịch:

Tom: Quý khách hàng nhìn khá buồn đấy Mi. Có chuyện gì vậy?

Mi: Chú tôi vẫn gọi cho tới Shop chúng tôi sáng sủa ni. Quê Shop chúng tôi đã trở nên tác động vì như thế một trận lụt. Đây là thứ tự loại nhì nhập trong năm này.

Tom: Tôi rất rất tiếc lúc nghe vấn đề đó. Mọi loại ở bại giờ đây thế nào?

Mi: Chú tôi, bà xã và những con cái của chú ý ấy đều tin cậy. Họ vẫn gửi tất cả lên tầng nhì của căn nhà nhập tối qua quýt. Có thiên tai ở thành phố Hồ Chí Minh quê nhà của khách hàng ở Mỹ không?

Tom: Có, nhiều khi Shop chúng tôi đem lốc xoáy.

Mi: Lốc xoáy? Nghe kỳ lạ quá. Lốc xoáy là gì?

Tom: Đó là một trong cơn lốc kinh hoàng dịch rời theo đòi hình tròn trụ với mức độ bão táp cực mạnh. Tôi vẫn lưu giữ trận lốc xoáy năm ngoái.

Mi: Chuyện gì vẫn xẩy ra vậy?

Quảng cáo

Tom: Một bữa tối phụ huynh tôi và tôi đang được bữa tối. Đột nhiên, Shop chúng tôi nghe thấy một giờ động rất rộng. Khi Shop chúng tôi nhìn ra phía bên ngoài hành lang cửa số, Shop chúng tôi thấy một luồng bão táp rộng lớn đang được dịch rời về phía Shop chúng tôi.

Mi: Nó có gây ra thiệt sợ hãi gì không?

Tom: Có, thật nhiều. Nó thực hiện lỗi cái nhà đất của Shop chúng tôi và nhổ nhảy một số trong những cây cỏ nhập Sảnh của Shop chúng tôi. May mắn thay cho, không tồn tại ai bị thương.

2 (trang 93 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Read the conversation again. Complete each sentence with no more phàn nàn TWO words from it. (Đọc đoạn đối thoại một lần tiếp nữa. Hoàn trở thành từng câu với không thật HAI kể từ từ nó)

1. There is a _______________ in Mi's home page town.

2. Her uncle’s family had đồ sộ move everything đồ sộ the _______________ last night.

3. A tornado is an example of a _______________.

4. Tom’s family _______________ dinner when the tornado came.

5. The tornado damaged their roof and _______________ up some trees in their yard.

Đáp án:

1. flood

2. second floor

3. natural disaster

4. were having

5. pulled

Quảng cáo

Giải thích:

1. flood: lũ lụt

2. second floor: tầng hai

3. natural disaster: thiên tai

4. were having: đang được có

5. pulled: kéo

Hướng dẫn dịch:

1. Quê mùi hương của Mị bị lũ lụt.

2. hộ gia đình chú của cô ấy ấy vẫn cần gửi tất cả lên tầng nhì nhập tối qua quýt.

3. Lốc xoáy là một trong ví dụ về thiên tai.

4. hộ gia đình Tom đang được bữa tối thì cơn lốc xoáy ập tới.

5. Cơn lốc xoáy đã từng lỗi cái mái ấm của mình và thực hiện nhảy gốc một số trong những cây cỏ nhập Sảnh của mình.

3 (trang 93 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Write the natural disasters from the box under the pictures. Then listen, kiểm tra, and repeat. (Viết những thảm họa vạn vật thiên nhiên kể từ vỏ hộp bên dưới hình hình ảnh. Sau bại nghe, đánh giá và lặp lại)

Bài nghe:

Tiếng Anh 8 Unit 9 Getting Started (trang 92, 93) | Tiếng Anh 8 Global Success

Tiếng Anh 8 Unit 9 Getting Started (trang 92, 93) | Tiếng Anh 8 Global Success

Tiếng Anh 8 Unit 9 Getting Started (trang 92, 93) | Tiếng Anh 8 Global Success

Đáp án:

1. flood

2. tornado

3. volcanic eruption

4. storm

5. landslide

6. earthquake

Giải thích:

1. flood: lũ lụt

Xem thêm: lịch sử lớp 6 chân trời sáng tạo

2. tornado: lốc xoáy

3. volcanic eruption: núi lửa phun trào

4. storm: cơn bão

5. landslide: lở đất

6. earthquake: trận động đất

4 (trang 93 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Choose the correct option đồ sộ complete each sentence (Chọn phương án đích nhằm hoàn thiện từng câu)

1. When there is a(n) earthquake / volcanic eruption, hot gases and liquid rock pour out from a mountain.

2. Oh, the house is shaking! I think we're having a(n) earthquake / flood.

3. We wanted đồ sộ travel đồ sộ Ha Giang, but there was a tornado / landslide. Some big rocks and mud came down the mountains.

4. Every year more phàn nàn ten floods / storms with strong winds and rain cause damage in our country.

5. A tornado / storm looks lượt thích a huge funnel and causes a lot of damage. Its strong winds can reach 480 km per hour.

Đáp án:

1. volcanic eruption

2. earthquake

3. landslide

4. storms

5. tornado

Giải thích:

1. volcanic eruption: núi lửa phun trào

2. earthquake: trận động đất

3. landslide: lở đất

4. storm: cơn bão

5. flood: lũ lụt

Hướng dẫn dịch:

1. Khi núi lửa phun, khí rét và đá lỏng kể từ nhập núi tuôn đi ra.

2. Ôi, mái ấm lúc lắc chuyển! Tôi cho là tất cả chúng ta đang xuất hiện một trận động khu đất.

3. Chúng tôi ham muốn cút du ngoạn Hà Giang, tuy nhiên mang 1 trận bục: bị vỡ ra vì sức ép khu đất. Một số tảng đá rộng lớn và bùn vẫn rơi xuống núi.

4. Mỗi năm đem rộng lớn chục cơn lốc với bão táp mạnh và mưa rộng lớn tạo ra thiệt sợ hãi ở VN.

5. Một cơn lốc xoáy nhìn tương tự một chiếc phễu mập mạp và tạo nên nhiều thiệt sợ hãi. Sức bão táp mạnh mẽ của nó hoàn toàn có thể đạt cho tới 480 km một giờ.

5 (trang 93 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Word trang web. Work in groups. Complete the trang web with all of the words and phrases related đồ sộ natural disasters you know. (Làm việc group. Hoàn trở thành trang web với toàn bộ những kể từ và cụm kể từ tương quan cho tới thảm họa vạn vật thiên nhiên nhưng mà các bạn biết)

Tiếng Anh 8 Unit 9 Getting Started (trang 92, 93) | Tiếng Anh 8 Global Success

Gợi ý:

Natural disasters:

- earthquakes

- flood

- tornado

- volcanic eruption

- storm

- landslide

Hướng dẫn dịch:

Thảm họa thiên nhiên:

- động đất

- lụt

- lốc xoáy

- sự phun trào núi lửa

- bão

- bục: bị vỡ ra vì sức ép đất

Lời giải bài xích tập luyện Tiếng Anh 8 Unit 9: Natural disasters hoặc khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 9

 • Tiếng Anh 8 Unit 9 A Closer Look 1 (trang 94)

 • Tiếng Anh 8 Unit 9 A Closer Look 2 (trang 95, 96)

 • Tiếng Anh 8 Unit 9 Communication (trang 96, 97)

 • Tiếng Anh 8 Unit 9 Skills 1 (trang 97, 98)

 • Tiếng Anh 8 Unit 9 Skills 2 (trang 99)

 • Tiếng Anh 8 Unit 9 Looking Back (trang 100)

 • Tiếng Anh 8 Unit 9 Project (trang 101)

Xem tăng tiếng giải bài xích tập luyện Tiếng Anh lớp 8 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc khác:

 • Tiếng Anh 8 Unit 6: Lifestyles
 • Tiếng Anh 8 Review 2
 • Tiếng Anh 8 Unit 7: Environmental protection
 • Tiếng Anh 8 Unit 8: Shopping
 • Tiếng Anh 8 Review 3

Xem tăng những loạt bài xích Để học tập chất lượng Tiếng Anh 8 mới mẻ hoặc khác:

 • Giải sách bài xích tập luyện Tiếng Anh 8 mới
 • 720 Bài tập luyện trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới mẻ đem đáp án
 • Top 30 Đề đua Tiếng Anh 8 mới mẻ (có đáp án)

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ sử dụng học hành giá cực rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề đua dành riêng cho nhà giáo và gia sư dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem tiện ích VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm học hành facebook free cho tới teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi Shop chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Giải Tiếng Anh 8 hoặc nhất, chi tiết của Shop chúng tôi được biên soạn bám sát sgk Tiếng Anh 8 sách mới mẻ.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.


unit-9-natural-disasters.jspGiải bài xích tập luyện lớp 8 sách mới mẻ những môn học

Xem thêm: giải vở bài tập lịch sử 8