tiếng anh 9 unit 6 skills 1Unit 6: Viet Nam then and now

Bạn đang xem: tiếng anh 9 unit 6 skills 1

Unit 6 lớp 9: Skills 1 (phần 1 → 5 trang 66 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Quảng cáo

Video giải Tiếng Anh 9 Unit 6 Viet Nam: Then and now - Skills 1 - Cô Đỗ Lê Diễm Ngọc (Giáo viên VietJack)

1. Work in pairs đồ sộ answer the following questions. (Làm việc theo gót cặp rồi vấn đáp thắc mắc sau.)

Unit 6 lớp 9: Skills 1 | Hay nhất Giải bài xích tập dượt Tiếng Anh 9 mới

1. What are the things in the pictures?

2. When and where can you see them?

3. How different are they?

Gợi ý:

1. The first picture shows an old tram. The second picture shows a modern train.

2. The tram would have been seen in a town or thành phố. These trains can be seen nowadays in big, modern cities.

Old tram Modern train
Compartment Two or three Four
Speed Low High
Air-conditioner No Yes
Runs on The ground at street level Elevated tracks
Powered by Overhead electricity wires Electromagnetics

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

1. Những loại nhập giành là gì?

- Hình hình họa trước tiên đã cho chúng ta biết một con xe năng lượng điện cũ. Hình hình họa loại nhị đã cho chúng ta biết một đoàn tàu văn minh.

2. quý khách hàng rất có thể nhận ra bọn chúng lúc nào và ở đâu?

- Xe năng lượng điện sẽ tiến hành nhận ra nhập một thị xã hoặc thành phố Hồ Chí Minh. Ngày ni rất có thể thấy những chuyến tàu này ở những thành phố Hồ Chí Minh rộng lớn, văn minh.

3. Chúng không giống nhau như vậy nào?

Tàu cũ

Tàu hiện nay đại

Ngăn

Hai hoặc ba

Bốn

Tốc độ

Thấp

Cao

Máy điều hòa

Không

Đúng

Chạy trên

Mặt khu đất ở đàng phố

Các tuyến phố bên trên cao

Được cung ứng bởi

Dây năng lượng điện bên trên cao

Điện từ

2. Now read the article from a travel magazine. Then answer the questions that follow. (Bây giờ hiểu bài xích báo ở tập san du ngoạn. Sau cơ vấn đáp thắc mắc sau.)

Quảng cáo

THE TRAM SYSTEM IN HA NOI: THEN AND NOW

Ha Noi had its first tramways in 1900. The tram system was a major means of transport in the thành phố for nine decades and thus the image of the tram and its clanging sounds have gone deep into the hearts and minds of Hanoians. Since it was convenient and cheap đồ sộ get around the thành phố and đồ sộ the suburban areas by tram, the system was very popular. However, due đồ sộ the population boom and the need for a wider road system, the last rail track was removed.

Now, after more kêu ca trăng tròn years, the population of Ha Noi has risen from about two million people đồ sộ more kêu ca six million people; therefore, the number of vehicles on the roads has increased dramatically. To meet the increasing travel demands, Ha Noi is launching its first skytrain system, connecting Cat Linh and Ha Dong. The system is expected đồ sộ begin operations by năm 2016, with initial four-compartment skytrains. Furthermore, a new rail system project including around eight kilometres of skytrain rail and four kilometres of subway rail, connecting Ha Noi Central Station and Nhon, has also been under construction and is expected đồ sộ be completed in a few years.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

HỆ THỐNG XE ĐIỆN Tại HÀ NỘI: NGÀY ẤY VÀ BÂY GIỜ

Hà Nội đem đàng xe cộ năng lượng điện trước tiên nhập năm 1900. Hệ thống xe cộ năng lượng điện là một trong những phương tiện đi lại vận tải đường bộ chủ yếu của thành phố Hồ Chí Minh nhập thập kỉ loại 9 và thiệt vậy hình hình họa của con xe năng lượng điện và tiếng động leng reng của chính nó đã từng đi thâm thúy nhập ngược tim và tâm trí của những người thủ đô. Bởi vì thế nó tiện lợi và rẻ mạt Khi chuồn vòng xung quanh thành phố Hồ Chí Minh và vùng ngoại thành bởi vì xe cộ năng lượng điện, khối hệ thống này vẫn rất rất thông dụng.

Ngày ni, sau rộng lớn hai mươi năm, dân sinh của thủ đô đã tiếp tục tăng kể từ 2 triệu con người lên rộng lớn 6 triệu người; bởi vậy, con số phương tiện đi lại bên trên mặt phố đã tiếp tục tăng đáng chú ý. Đế thỏa mãn nhu cầu yêu cầu đi đi lại lại tăng đột biến, thủ đô đang được khai trương thành lập hệ thông tàu năng lượng điện bên trên cao, thông liền Cát Linh và HĐ Hà Đông. Hệ thống được chờ mong tiếp tục chính thức sinh hoạt nào là năm năm 2016 với 4 toa tàu năng lượng điện trước tiên. Hơn nữa, dự án công trình khối hệ thống đàng ray mới nhất bao hàm 8 km đàng ray xe cộ năng lượng điện bên trên cao và 4 km đàng ray ngầm bên dưới mặt mày khu đất, thông liền ngôi nhà ga trung tâm thủ đô và Nhơn đang rất được xây đắp và chờ mong tiếp tục hoàn thiện nhập vài ba năm nữa.

Câu hỏi:

1. In which century was the tram system built?

2. What was the role of the tram system in Ha Noi?

3. When was the system removed?

4. What has happened đồ sộ Ha Noi's population over the last two decades?

Đáp án:

1. In the 20th century.

2. It was a major means of transport for Hanoians.

3. In 1990.

4. The population has increased dramatically.

5. New rail systems including a skytrain and a subway are under way.

6. The first tramways in 1900.

Giải thích:

1. Thông tin: Ha Noi had its first tramways in 1900. The tram system was a major means of transport in the thành phố for nine decades and thus the image of the tram and its clanging sounds have gone deep into the hearts and minds of Hanoians.

2. Thông tin: Since it was convenient and cheap đồ sộ get around the thành phố and đồ sộ the suburban areas by tram, the system was very popular.

3. Thông tin: The tram system was a major means of transport in the thành phố for nine decades … However, due đồ sộ the population boom and the need for a wider road system, the last rail track was removed.

4. Thông tin: However, due đồ sộ the population boom and the need for a wider road system, the last rail track was removed.

5. Thông tin: Furthermore, a new rail system project including around eight kilometres of skytrain rail and four kilometres of subway rail, connecting Ha Noi Central Station and Nhon, has also been under construction and is expected đồ sộ be completed in a few years.

Hướng dẫn dịch:

1. Hệ thống xe cộ năng lượng điện được xây đắp nhập thế kỷ nào?

- Vào thế kỷ trăng tròn.

2. Vai trò của khối hệ thống xe cộ năng lượng điện ở thủ đô là gì?

- Nó là 1 trong phương tiện đi lại giao thông vận tải chủ yếu của những người thủ đô.

Xem thêm: giải địa 10 chân trời sáng tạo

3. Hệ thống được gỡ vứt Khi nào?

- Năm 1990.

4. Điều gì vẫn xẩy ra với dân sinh thủ đô nhập nhị thập kỷ qua?

- Dân số tăng đột đổi mới.

5. Hệ thống xe cộ năng lượng điện ở thủ đô mới đây và được nâng cấp như vậy nào?

- Hệ thống đường tàu mới nhất bao hàm tàu năng lượng điện bên trên ko và tàu năng lượng điện ngầm đang rất được lên kế hoạch.

6. quý khách hàng suy nghĩ khối hệ thống giao thông vận tải nào là tuyệt hảo rộng lớn với những người Hà Nội?

- Những con cái tàu năng lượng điện trước tiên nhập năm 1900.

3. Decide if the following statements are true (T) or false (F). (Xem những câu sau là đích (T) hoặc sai (F))

1. The purpose of the passage is đồ sộ persuade people đồ sộ go by skytrain.

2. Hanoians were deeply attached đồ sộ their tram system.

3. The tram system of Ha Noi only operated in the downtown area.

4. There has been a sharp increase in the number of vehicles in Ha Noi.

5. The new skytrain has been running for two years.

Đáp án:

1. F2. T3. F4. T5. F

Giải thích:

1. Thông tin: Mục đích của đoạn văn là trình làng, ko thuyết phục chuồn loại phương tiện đi lại nào là.

2. Thông tin: The tram system was a major means of transport in the thành phố for nine decades and thus the image of the tram and its clanging sounds have gone deep into the hearts and minds of Hanoians.

3. Thông tin: Since it was convenient and cheap đồ sộ get around the thành phố and đồ sộ the suburban areas by tram, the system was very popular.

4. Thông tin: Now, after more kêu ca trăng tròn years, the population of Ha Noi has risen from about two million people đồ sộ more kêu ca six million people; therefore, the number of vehicles on the roads has increased dramatically.

5. Thông tin: The system is expected đồ sộ begin operations by năm 2016, with initial four-compartment skytrains.

Hướng dẫn dịch:

1. Mục đích của đoạn văn là thuyết phục người xem chuồn xe cộ năng lượng điện bên trên cao.

2. Người thủ đô khăng khít thâm thúy với hệ thông tàu năng lượng điện của mình.

3. Hệ thống xe cộ năng lượng điện của thủ đô chỉ sinh hoạt ở điểm trở thành thị.

4. Có sự tăng nhanh chóng con số phương tiện đi lại ở thủ đô.

5. Hệ thông tàu năng lượng điện bên trên cao mới nhất vẫn chạy được hai năm.

4. Work in pairs. List different types of traditional and modern transport systems in Viet Nam. (Làm việc theo gót cặp. Liệt kê những loại phương tiện đi lại giao thông vận tải truyền thống cuội nguồn và văn minh ở nước Việt Nam.)

Past Present
Road types path, earthen road, trench, brick road, tunnel, alley, tram system underpass, flyover, skytrain system, sky walk system, cable xế hộp, tunnel, alley
Vehicles bicycle, rickshaw, coach, train, tram motorbike, bicycle, coach, train, xế hộp, tram, plane

Hướng dẫn dịch:

Quá khứ

Hiện tại

Loại đường

đường chuồn, đàng khu đất, rãnh, đàng gạch men, tầng hầm, hẻm, khối hệ thống xe cộ điện

hầm chui, cầu vượt lên trên, khối hệ thống tàu năng lượng điện bên trên cao, khối hệ thống quốc bộ bên trên cao, cáp treo, hầm, hẻm

Phương tiện

xe giẫm, xe cộ kéo, đào tạo viên, xe cộ lửa, xe cộ điện

xe máy, xe đạp điện, xe cộ khách hàng, xe cộ lửa, xe cộ tương đối, xe cộ năng lượng điện, máy bay

5. Discuss the changes in transport in your neighbourhood. Is there anything that you prefer about the traditional/modem transport systems where you live? (Thảo luận những thay cho thay đổi nhập giao thông vận tải ở vùng xung xung quanh các bạn. Có điều gì banjnthichs rộng lớn ở giao thông vận tải truyền thống cuội nguồn hoặc văn minh điểm các bạn sinh sống không?)

Hướng dẫn dịch:

- Tôi mến dùng lối chuồn dành riêng cho những người quốc bộ rộng lớn là vỉa hè bên trên những tuyến đường sầm uất ở thành phố Hồ Chí Minh của tôi cũng chính vì nó tin cậy rất là nhiều mang đến cỗ hành và ở cơ không nhiều độc hại rộng lớn.

- Những tuyến đường ở xã tôi vẫn thay cho thay đổi đáng chú ý. Nhưng tôi mến những tuyến đường khu đất rộng lớn là đàng bê tông cũng chính vì nông thôn nhìn "xanh hơn" với những tuyến đường cơ.

Gợi ý:

I prefer the modern train kêu ca the old tram in my thành phố because it’s much faster and it has air conditioner so sánh that my trip is more comfortable.

Now in thành phố, there are more buses kêu ca in the past. I lượt thích that because they help đồ sộ reduce pollution and the fees are quite cheap.

Hướng dẫn dịch:

Tôi mến tàu văn minh rộng lớn tàu năng lượng điện cũ nhập thành phố Hồ Chí Minh của tôi vì thế nó nhanh chóng rất là nhiều và đem máy điều tiết nhằm chuyến hành trình của tôi tự do rộng lớn.

Bây giờ nhập thành phố Hồ Chí Minh, có khá nhiều xe cộ buýt hơn trước đây phía trên. Tôi mến vấn đề này vì thế bọn chúng gom cắt giảm độc hại và lệ phí khá rẻ mạt.

Bài giảng: Unit 6: Viet Nam then and now - Skills 1 - Cô Phạm Thị Hồng Linh (Giáo viên VietJack)

Tham khảo những bài xích giải bài xích tập dượt Tiếng Anh 9 Unit 6 khác:

 • Từ vựng Unit 6: liệt kê những kể từ vựng cần thiết học tập nhập bài

 • Getting Started (phần 1-3 trang 60-61 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen and read 2. Complete each sentence ...

 • A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 62-63 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Put one word ... 2. Fill in each blank ...

 • A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 63-64 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Fill in each blank ... 2. Ask and answer ...

 • Communication (phần 1-4 trang 65 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Read the posts ... 2. Read the postss on Viet Nam ...

 • Skills 1 (phần 1-5 trang 66 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Work in pairs ... 2. Now read the article ...

 • Skills 2 (phần 1-5 trang 67 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Describe what you see ... 2. Listen again and decide ...

 • Looking Back (phần 1-6 trang 68-69 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Complete the following ... 2. Fill in each blank ...

 • Project (phần 1-3 trang 69 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Whhat vì thế you lượt thích ... 2. Plan a photo ...

Xem thêm thắt những loạt bài xích Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 9 mới nhất hoặc khác:

 • Giải sách bài xích tập dượt Tiếng Anh 9 mới
 • 720 bài xích tập dượt trắc nghiệm Tiếng anh 9 mới
 • Top 30 Đề đua Tiếng Anh 9 mới nhất đem đáp án

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ sử dụng học hành giá rất mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn trăng tròn.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 đem đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề đua giành cho nghề giáo và khóa đào tạo và huấn luyện giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem phầm mềm VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm học hành facebook free mang đến teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi công ty chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Soạn Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Giải bài xích tập dượt Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 9 thí điểm của công ty chúng tôi được biên soạn một trong những phần dựa vào cuốn sách: Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài xích tập dượt Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới nhất Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.


unit-6-viet-nam-then-and-now.jsp

Xem thêm: ôn tập phần tập làm văn lớp 7