tiếng anh 9 unit 9 skills 2Unit 9: English in the world

Bạn đang xem: tiếng anh 9 unit 9 skills 2

Unit 9 lớp 9: Skills 2 (phần 1 → 4 trang 39 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Video giải Tiếng Anh 9 Unit 9 English in the world - Skills 2 - Cô Đỗ Lê Diễm Ngọc (Giáo viên VietJack)

1. Listen to lớn four different people talking about speaking and learning languages. Match the summaries (A-E) to lớn each speaker. There is one extra summary. (Nghe đoạn thủ thỉ của tứ người thủ thỉ không giống nhau về sự rằng và học tập ngữ điệu . Nỗi những đoạn tóm lược (A-E) vô từng người rằng. Tại trên đây sở hữu một tóm lược quá.)

Quảng cáo

Bài nghe:

A. She can speak Spanish, French, and English fluently.

B. He decided to lớn learn English properly after a holiday in England.

C. A friend advised her to lớn come to lớn England to lớn learn English.

D. She had to lớn learn English because she works for a multinational company.

E. The reason why he is good at German is that he lives near the border.

Đáp án:

Nội dung bài bác nghe:

Speaker 1 (male): My first language is French, but I live near the border, so sánh I'm reasonably good at German. I can also get by in Italian. We went to lớn Rome last summer and I picked up the basics.

Speaker 2 (female): My mother is Spanish and my father is French so sánh I'm bilingual. I'm also fluent in English which I need for my job. I can have a conversation in Italian, but it's a bit rusty.

Quảng cáo

Speaker 3 (male): I used to lớn be quite bad at English. I knew a few words of everyday English that I learned at school, but I couldn't speak a word of anything else. Last summer, I went to lớn England on holiday. While I was travelling around the country, I picked up enough words and phrases to lớn get by. I was told that my pronunciation was quite good, so sánh when I got home page I decided to lớn learn English properly.

Speaker 4 (female): Last year, I got a job in a multinational company, so sánh I had to lớn learn English. A friend recommended an English centre and I have been going there for six months. I always enjoy the lessons and the language is taught in a communicative way. I think that I've learned a lot since I started. It's not all fun, though - at the moment I'm studying for my first exam!

Hướng dẫn dịch:

Người rằng 1 (nam): Ngôn ngữ u đẻ của tôi là giờ đồng hồ Pháp, tuy nhiên tôi sinh sống sát biên thuỳ, chính vì thế tôi khá xuất sắc giờ đồng hồ Đức. Tôi cũng rất có thể tiếp xúc được vày giờ đồng hồ Ý. Chúng tôi cho tới Rome vô ngày hè năm ngoái và tôi đang được học tập những điều cơ phiên bản.

Người rằng 2 (nữ): Mẹ tôi là kẻ Tây Ban Nha và phụ thân tôi là kẻ Pháp nên tôi là kẻ tuy nhiên ngữ. Tôi cũng thông thuộc giờ đồng hồ Anh tuy nhiên tôi cần thả việc làm của tôi. Tôi rất có thể sở hữu một cuộc chuyện trò vày giờ đồng hồ Ý, tuy nhiên nó khá cơ phiên bản.

Quảng cáo

Người rằng 3 (nam): Tôi từng khá là ngu dốt giờ đồng hồ Anh. Tôi biết một vài ba kể từ giờ đồng hồ Anh mỗi ngày tuy nhiên tôi đang được học tập ở ngôi trường, tuy nhiên tôi ko thể rằng được một điều gì không giống. Mùa hè năm ngoái, tôi đã đi được Anh vô kỳ ngủ. Trong khi tôi lên đường du ngoạn từng nước nhà, tôi đang được tích lũy được đầy đủ kể từ và cụm kể từ nhằm dùng. Tôi được nghe và rằng nên trừng trị âm của tôi tương đối tốt, chính vì thế khi tôi về mái ấm tôi đang được ra quyết định học tập giờ đồng hồ Anh đúng chuẩn.

Người rằng 4 (nữ): Năm trước, tôi được trao thực hiện việc làm bên trên một công ty lớn nhiều vương quốc, chính vì thế tôi đang được nên học tập giờ đồng hồ Anh. Một người các bạn trình làng một trung tâm giờ đồng hồ Anh và tôi đã đi được cho tới bại sáu mon. Tôi luôn luôn yêu thích với những bài học kinh nghiệm và ngữ điệu được dạy dỗ vô tiếp xúc. Tôi cho rằng tôi đang được học tập được thật nhiều kể từ thời điểm tôi chính thức. Tuy nhiên, ko nên là toàn bộ, thời điểm này tôi đang khiến bài bác đánh giá thứ nhất của mình!

2. Listen to lớn the extracts again and answer the questions. (Nghe những đoạn thu thanh một đợt tiếp nhữa và vấn đáp những thắc mắc.)

Bài nghe:

1. What did Speaker 1 vì thế last summer?

2. How can Speaker 2 speak Italian?

3. What was Speaker 3's level of English in the past?

4. What did Speaker 3 vì thế while travelling around England?

5. What did Speaker 4 think of her English learning?

Quảng cáo

Đáp án:

1. He went to lớn Rome.

2. She can have a conversation in Italian, but it's a bit rusty.

3. He used to lớn be quite bad at English.

4. He picked up enough words and phrases to lớn get by.

5. She thinks that she has learned a lot since she started an English course at an English centre.

Giải thích:

1. Thông tin: We went to lớn Rome last summer and I picked up the basics.

2. Thông tin: I can have a conversation in Italian, but it's a bit rusty.

3. Thông tin: I used to lớn be quite bad at English.

4. Thông tin: While I was travelling around the country, I picked up enough words and phrases to lớn get by.

Xem thêm: Phong cách hơn với giày Jordan 1 High Retro Rep 1:1 chuẩn

5. Thông tin: I think that I've learned a lot since I started.

Hướng dẫn dịch:

1. Anh ấy đang đi tới Rome.

2. Cô ấy có thể nói rằng chuyện vày giờ đồng hồ Ý, tuy nhiên nó khá dông dài.

3. Anh ấy từng khá tệ giờ đồng hồ Anh.

4. Anh ấy đang được lựa chọn đầy đủ những kể từ và cụm kể từ nhằm hiểu.

5. Cô ấy nhận định rằng tôi đã học tập được thật nhiều điều kể từ thời điểm chính thức nhập cuộc khóa huấn luyện và đào tạo giờ đồng hồ Anh bên trên một trung tâm giờ đồng hồ Anh.

3. Mark notes of four uses of English in your daily life and give an explanation/example for each of them. Then compare your list with a partner. (Ghi chú tứ tác dụng của giờ đồng hồ Anh vô nhật ký hằng ngày và thể hiện ví dụ hoặc lời nói phân tích và lý giải cho từng tác dụng bại. Sau bại đối chiếu list của doanh nghiệp với các bạn nằm trong học tập.)

What I use English forExplanation
1. studyEnglish is a mandatory subject in my school.
2. English clubI take part in an English club once a week.
3. communication.I talk to lớn my friends and my teacher in English.

Hướng dẫn dịch:

Tôi dùng giờ đồng hồ Anh nhằm thực hiện gì

Giải trình

1. học

Tiếng Anh là môn học tập nên vô ngôi trường học tập của tôi.

2. Câu lạc cỗ giờ đồng hồ anh

Tôi nhập cuộc câu lạc cỗ giờ đồng hồ Anh hàng tuần một thứ tự.

3. tiếp xúc.

Tôi thủ thỉ với bằng hữu và nhà giáo của tôi vày giờ đồng hồ Anh.

4a. Use your notes in 3 to lớn write about what you use English for in your daily life. (Sử dụng chú thích của doanh nghiệp vô bài bác 3 nhằm ghi chép về những gì các bạn dùng Tiếng Anh vô cuộc sống đời thường sản phẩm ngày)

Đoạn văn khêu gợi ý:

I use English for different purposes in my daily life. Firstly, English helps u to lớn communicate with people all over the world. I have made friends with some students from the UK and nước Australia. I use English to lớn chat with them about many things. Secondly, English helps u to lớn get information and improve my knowledge. Because almost any information is available in English, it is easy for u to lớn get access to lớn all source of information with my English. Finally, English is useful when I want to lớn go abroad to lớn study. A lot of schools and universities in different countries provide scholarships and courses in English. I am learning English hard to lớn get an IELTS score of 6. 5 so sánh that next year I can go to lớn nước Australia to lớn study. In conclusion, English is useful for u in various ways.

b. Swap your writing with a partner and review each other's drafts. Make revisions corrections if necessary. Then present final writing to lớn the class. (Trao thay đổi nội dung bài viết của doanh nghiệp với các bạn bề và coi những nội dung bài viết không giống. Tạo phiên bản đúng chuẩn không giống nếu như cần thiết. Sau bại trình diễn nội dung bài viết hoàn hảo đối với tất cả lớp.)

Bài giảng: Unit 9: English in the world - Skills 2 - Cô Phạm Thị Hồng Linh (Giáo viên VietJack)

Tham khảo những bài bác giải bài bác luyện Tiếng Anh 9 Unit 9 khác:

 • Từ vựng Unit 9: liệt kê những kể từ vựng cần thiết học tập vô bài

 • Getting Started (phần 1-4 trang 30-31-32 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen and read 2. Match the word/phrases ...

 • A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 33-34 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Match the words/phrases ... 2a. Choose the correct ...

 • A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 35-36 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1a. Read this sentence ... 2. Rewwrite the sentences ...

 • Communication (phần 1-3 trang 37 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Make notes about yourself 2. Work in pairs ...

 • Skills 1 (phần 1-5 trang 38 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Read the follơing text about .... 2a. Read the text ...

 • Skills 2 (phần 1-4 trang 39 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen to lớn four ... 2. Listen to lớn the extracts ...

 • Looking Back (phần 1-6 trang 40-41 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Underline the correct ... 2. Read what three people ...

 • Project (phần 1-3 trang 41 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Read the chart ... 2. Choose two varieties ...

Xem thêm thắt những loạt bài bác Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh 9 mới nhất hoặc khác:

 • Giải sách bài bác luyện Tiếng Anh 9 mới
 • 720 bài bác luyện trắc nghiệm Tiếng anh 9 mới
 • Top 30 Đề thi đua Tiếng Anh 9 mới nhất sở hữu đáp án

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn trăng tròn.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 sở hữu đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua giành riêng cho nhà giáo và khóa huấn luyện và đào tạo giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu ứng dụng VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm tiếp thu kiến thức facebook không tính tiền mang lại teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi công ty chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Soạn Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Giải bài bác luyện Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh 9 thí điểm của công ty chúng tôi được biên soạn một trong những phần dựa vào cuốn sách: Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài bác luyện Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới nhất Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


unit-9-english-in-the-world.jsp

Xem thêm: phân tích khổ 1 đây thôn vĩ dạ