tiếng anh lớp 5 unit 13 lesson 2


Hello, Akiko. May I ask you some questions for my survey? Xin xin chào Akiko. quý khách rất có thể cho bản thân mình căn vặn một vài ba thắc mắc mang đến cuộc tham khảo của tôi nhé?

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 5 unit 13 lesson 2

Bài 1

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và tái diễn.)

a) Hello, Akiko. May I ask you some questions for my survey?

(Xin xin chào Akiko. quý khách rất có thể cho bản thân mình căn vặn một vài ba thắc mắc mang đến cuộc tham khảo của tôi nhé?)

Sure.

(Được chứ.)

b) What bởi you bởi in your không tính tiền time?

(Bạn làm cái gi nhập thời hạn rảnh?)

I watch cartoons on TV.

(Mình coi nhiều phim phim hoạt hình bên trên TV.)

c) OK, watching cartoons. How about your mother? What does she bởi in her không tính tiền time?

(Được, coi những phim phim hoạt hình. Còn u cậu thì sao? Bà ấy làm cái gi nhập thời hạn rảnh?)

She goes shopping.                                                                                        ’

(Bà ấy cút sắm sửa.)

d) OK. Thank you very much.

(Được. Cảm ơn các bạn thật nhiều.)

You're welcome.

(Không đem chi.)

Bài 2

2. Point and say.

(Chỉ và thưa.)

Lời giải chi tiết:

a) What does your father bởi in his không tính tiền time?

(Bố của khách hàng làm cái gi nhập thời hạn rảnh?)

He goes fishing.

(Ông ấy cút câu cá.)

b) What does your mother bởi in her không tính tiền time?

(Mẹ của khách hàng làm cái gi nhập thời hạn rảnh?)

She goes swimming.

(Bà ấy cút bơi lội.)

c) What does your brother bởi in his không tính tiền time?

(Anh/Em trai của khách hàng làm cái gi nhập thời hạn rảnh?)

He goes skating.

(Anh / em ấy cút trượt pa-tanh.)

d) What does your sister bởi in her không tính tiền time?

(Chị/Em gái của khách hàng làm cái gi nhập thời hạn rảnh?)

She goes camping. 

(Chị / Em ấy cút cắm trại.)

Bài 3

3. Let's talk.

(Chúng tớ nằm trong thưa.)

Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về những member nhập mái ấm gia đình các bạn làm cái gi nhập thời hạn rảnh của mình.

What does your... bởi in his/her không tính tiền time?

(...làm cái gi nhập thời hạn rảnh của cậu/cô ấy?)

He/She usually....

(Cậu/Cô ấy thông thường xuyên... )

How often does he/she...?

(Cậu/Cô ấy đem thông thường...?)

... every day/once/twice a week/month.

(... từng ngày/một/hai lượt một tuần/tháng.)

Bài 4

4. Listen and circle a or b.

(Nghe và khoanh tròn trặn a hoặc b.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Hi! My name is Phong. In my không tính tiền time, I often go skating with my friends because I lượt thích sports very much. My father likes sports, too. He bởi karate twice a week. My mother doesn't lượt thích sports. She likes shopping. She often goes shopping at weekends. And my sister likes housework. She often cleans our house in her không tính tiền time.

Tạm dịch:

Xin chào!  Mình là Phong. Khi rảnh, bản thân thông thường cút trượt patin với đồng minh của tôi cũng chính vì bản thân rất rất quí thể thao. Thầy của tôi cũng quí thể thao lắm.  Ông ấy luyện karate 2 lần  hàng tuần. Mẹ của tôi thì ko quí thể thao lắm. BÀ ấy thông thường cút sắm sửa nhập vào ngày cuối tuần. Và chị bản thân thì quí lắm việc ngôi nhà. Chị ấy thông thường vệ sinh dọn ngôi nhà Khi rảnh.

Xem thêm: tính chất đường trung bình của tam giác

Lời giải chi tiết:

1. Phong often goes skating in his không tính tiền time.

(Phong thông thường cút trượt pa-tanh nhập thời hạn rảnh.)

2. His father does karate twice a week.

(Cha cậu ấy luyện ka-ra-te nhì lượt một tuần.)

3. His mother goes shopping at weekends.

(Mẹ cậu ấy cút sắm sửa nhập những vào ngày cuối tuần.)

4. His sister cleans the house in her không tính tiền time.

(Chị/Em gái cậu ấy vệ sinh dọn ngôi nhà nhập thời hạn rảnh.)

Bài 5

5. Write about you.

(Viết về em.)

Lời giải chi tiết:

1. What bởi you bởi in your không tính tiền time? 

    I often play football in my không tính tiền time.

2. How often bởi you bởi it? 

    Twice a week.

3. What does your father bởi in his không tính tiền time? 

    My father often goes on walks in his không tính tiền time.

4. What does your mother bởi in her không tính tiền time? 

    My mother often goes đồ sộ the supermarket in her không tính tiền time.

Tạm dịch:

1. Bạn làm cái gi nhập thời hạn rảnh?

Tôi thông thường nghịch tặc soccer nhập thời hạn rảnh.

2. quý khách thông thường thực hiện nó thế nào?

Hai lượt một tuần.

3. Ba của khách hàng làm cái gi nhập thời hạn rảnh?

Bố của tôi thông thường cút dạo bước nhập thời hạn rảnh.

4. Mẹ của khách hàng làm cái gi nhập thời hạn rảnh?

Mẹ của tôi thông thường tiếp cận cửa hàng nhập thời hạn rảnh.

Bài 6

6. Let's sing.

(Chúng tớ nằm trong hát.)

What bởi you bởi in your không tính tiền time? 

Hello, my friend, how are you?

What bởi you bởi in your không tính tiền time?

In my không tính tiền time, I go camping.

I go camping with my friends.

Hello, my friend, how are you?

What bởi you bởi in your không tính tiền time?

In my không tính tiền time, I go fishing.

I go fishing with my friends.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Xin xin chào các bạn của tôi, các bạn khỏe khoắn không?

Bạn làm cái gi nhập thời hạn rảnh?

Vào thời hạn rảnh của tôi, tôi cút cắm trại.

Tôi cút cắm trại với những người dân các bạn.

Xin xin chào các bạn của tôi, các bạn khỏe khoắn không?

Bạn làm cái gi nhập thời hạn rảnh?

Vào thời hạn rảnh của tôi, tôi cút câu cá.

Tôi cút câu cá với những người dân các bạn.


Bình luận

Chia sẻ

>> Xem thêm

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty con cái lớp 5 học tập chất lượng tốt, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.

Xem thêm: soạn văn 8 lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm