tiếng anh lớp 5 unit 3 lesson 2

Dưới đấy là phần Lesson 2 của Unit 3: Where did you go on holiday? (Bạn đã từng đi đâu nhập khi ngủ lễ?) - Một công ty điểm rất rất đáng quan hoài nhập công tác Tiếng Anh 5 ra mắt về chủ thể xuyên thấu toàn bài xích. Bài viết lách cung ứng khêu ý giải bài xích tập dượt và phần dịch nghĩa khiến cho bạn hiểu và thực hiện bài xích tập dượt đảm bảo chất lượng rộng lớn.

1. Look, listen and repeat 2. Point and say 4. Listen and write one word in each blank 6. Let’s sing

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 5 unit 3 lesson 2

Xem thêm: tiểu thuyết bệnh yêu

Unit 3: Where did you go on holiday? Lesson 2

1. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại)

 • a)  Where did you go on holiday, Phong? (Bạn đã từng đi đâu nhập kỷ ngủ vậy Phong?)
  I went đồ sộ my hometown in Hoa Binh Province. (Mình trở về quê quán tỉnh Hòa Bình.)
 • b)  How did you get there? (Bạn cho tới cơ bằng phương pháp nào?)
  I went by coach. (Mình đã từng đi bởi vì xe pháo khách hàng.)
 • c)  What about you, Tony? Where did you go? (Còn các bạn thì sao Tony? Quý khách hàng đã từng đi đâu?)
  I went back đồ sộ nước Australia. (Mình đang được về bên Úc.)
 • d) How did you get there? (Bạn cho tới cơ bàng cơ hội nào?)
  I went by plane. (Mình đã từng đi sử dụng máy cất cánh.)

2. Point and say (Chỉ và đọc)

 • a)  How did you get there? (Bạn cho tới cơ bàng cơ hội nào?)
  => I went by train. (Mình đã từng đi bởi vì tàu lửa.)
 • b) How did you get there? (Bạn cho tới cơ bằng phương pháp nào?)
  => I went by xe taxi. (Mình đã từng đi bởi vì tắc xi.)
 • c)  How did you get there? (Bạn cho tới cơ bằng phương pháp nào?)
  => I went by motobike. (Mình đã từng đi bàng xe pháo máy.)
 • d)  How did you get there? (Bạn cho tới cơ bằng phương pháp nào?)
  => I went by underground. (Mình đã từng đi bởi vì tàu năng lượng điện ngầm.)

3. Let’s talk (Chúng tớ nằm trong nói)

Ask and answer questions about how you get đồ sộ different places.(Hỏi và vấn đáp nhừng thắc mắc về thực hiện cơ hội này nhằm cho tới điểm khác)

 1. Where were you on holiday? (Bạn ở đâu nhập kỳ nghỉ?)
  => I was in...(Tôi đang được ở...)
 2. Where did you go? (Bạn đã từng đi đâu?)
  => I went to…(Tôi đã từng đi cho tới...)
 3. How did you get there? (Bạn cho tới cơ bằng phương pháp nào?)
  => I went by...(Tôi cho tới cơ bởi vì...)

4. Listen and write one word in each blank (Nghe và viết lách một kể từ vào cụ thể từng khoảng chừng trống)

 • 1. I Mai went đồ sộ see her grandparents by motorbike. (Mai cho tới thăm hỏi các cụ bởi vì xe pháo máy.)
 • 2. Linda went đồ sộ her hometown by train. (Linda đã đi đến quê của cô ấy ấy bàng tàu lửa.)
 • 3. Nam went đồ sộ the seaside by xe taxi. (Nam đã từng đi cho tới bờ biển khơi bàng tắc xi.)
 • 4. Trung went đồ sộ Da Nang by plane. (Trung đã đi đến TP Đà Nẵng sử dụng máy cất cánh.)

TAPESCRIPT – Nội dung bài xích nghe:

 • 1. Hello. My name's Mai. I live in Ha Noi, but my grandparents live in a village in Nam Dinh Province. Last weekend, we went đồ sộ Nam Dinh by motorbike.
 • 2. Hi. I'm Linda. My hometown is a small town in the north of England. I went there by train last holiday.
 • 3. Hello, everyone. My name's Nam. Last summer, I went đồ sộ the seaside with my parents by xe taxi.
 • 4. Hello. My name's Trung. My hometown is Da Nang. Last month, I went there by plane.

5. Write about your last holiday (Viết về kỳ ngủ mới đây của em)

 • 1.Where did you go last holiday? (Bạn đã từng đi đâu nhập kỳ ngủ vừa vặn qua?)
  => I went đồ sộ Nha Trang City. (Tôi đã từng đi Thành phố Nha Trang.)
 • 2. How did you get there? (Bạn cho tới cơ bằng phương pháp nào?)
  => I went by plane. (Tôi đã đi đến cơ sử dụng máy cất cánh.)
 • 3. What did ypu tự there? (Bạn đã thử gì ở đó?)
  => I swam in the sea with my family. (Tôi đang được bơi lội ở biển khơi với mái ấm gia đình bản thân.)
 • 4. Did you enjoy the trip? (Bạn đem mến chuyến du ngoạn không?)
  => Yes, I did. (Có chứ.)

6. Let’s sing (Chúng tớ nằm trong hát)

 • How did you get there? (Bạn cho tới cơ bằng phương pháp nào?)
 • I went đồ sộ by bus, (Tôi đã từng đi bởi vì xe pháo buýt,)
 • I went by bus (Tôi đã từng đi bởi vì xe pháo buýt)
 • To my hometown. (Đến quê tôi.)
 • I had fun, (Tôi đang được vô cùng mừng,)
 • I had fun (Tôi đang được vô cùng vui)
 • All the way home (Suốt đàng về mái ấm.)
 • I went đồ sộ by train, (Tôi đã từng đi bởi vì tàu lửa)
 • I went by train (Tôi đã từng đi bởi vì tàu lửa)
 • To my hometown. (Đến quê tôi.)
 • I had fun, (Tôi đang được vô cùng mừng,)
 • I had fun (Tôi đang được vô cùng vui)
 • All the way trang chủ. (Suốt đàng về mái ấm.)