tiếng anh lớp 5 unit 5 lesson 3


Xin kính chào, bản thân là Mai. Mình tiếp tục lên đường vịnh Hạ Long với mái ấm gia đình nhập Chủ nhật cho tới. Nó tiếp tục rất rất sướng. Vào buổi sớm, bản thân nghĩ về thân phụ u bản thân tiếp tục tắm hải dương. Họ mến bơi lội lội!

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 5 unit 5 lesson 3

Bài 1

1. Listen and repeat.

(Nghe và tái diễn.)

’seaside 

(bãi biển)

They'll be at the 'seaside on Sunday.

(Họ tiếp tục ở bên trên bãi tắm biển nhập Chủ nhật.)

'island

(hòn đảo)

She'll visit the ’islands on Monday.

(Cô ấy tiếp tục lên đường thăm hỏi những quần đảo nhập loại Hai.)

'countryside

(miền quê)

The boys will be in the 'countryside next month.

(Những cậu nhỏ bé tiếp tục ở miền quê nhập mon cho tới.)

Bài 2

2. Listen and circle a or b. Then say the sentences aloud.

(Nghe và khoanh tròn trặn a hoặc b. Sau cơ gọi rộng lớn những câu sau.)

1. I think I'll visit the _______ tomorrrow.

a. mountains

b. islands

2. We'll go for a picnic ________.

a. at the seaside

b. in the countryside

3. They'll be in the ________ next week.

a. city

b. countryside

Lời giải chi tiết:

1. b I think I'll visit the islands tomorrow.

(Tôi nghĩ về tôi sẽ tới thăm hỏi những quần đảo vào trong ngày mai.)

2. a We'll go for a picnic at the seaside.

(Chúng tôi tiếp tục lên đường dã nước ngoài bên trên bờ hải dương.)

3. b They'll be in the countryside next week.

(Họ tiếp tục ở miền quê nhập tuần cho tới.)

Bài 3

3. Let's chant.

(Chúng tớ nằm trong ca hát.)

Where will you be this weekend?

(Bạn tiếp tục ở đâu nhập vào cuối tuần này?)

Where will you be this weekend?

(Bạn tiếp tục ở đâu nhập vào cuối tuần này?)

I think I'll be in the countryside.

(Tôi nghĩ về tôi tiếp tục ở miền quê.)

What will you vì thế there?

(Bạn tiếp tục làm cái gi ở đó?)

I think I'll have a picnic.

(Tôi nghĩ về tôi sẽ sở hữu một chuyến dã nước ngoài.)

Where will you be next week?

(Bạn tiếp tục ở đâu nhập tuần tới?)

I think we'll be at the seaside.

(Tôi nghĩ về tôi tiếp tục ở bãi tắm biển.)

What will you vì thế there?

(Bạn tiếp tục làm cái gi ở đó?)

I think I'll visit the islands.

(Tôi nghĩ về tôi tiếp tục lên đường thăm hỏi những quần đảo.)

Xem thêm: bài tập vật lý 10 kết nối tri thức

Bài 4

4. Read and complete.

(Đọc và hoàn thiện.)

Hello, I'm Mai. I'll go to tướng Ha Long Bay with my family next Sunday. It'll be a lot of fun. In the morning, I think my parents will swim in the sea. They love swimming! My brother and I will build sandcastles on the beach. In the afternoon, my mum and dad will sunbathe. My brother and I will play badminton. Then we'll have dinner on Tuan
Chau Island. Seafood, I hope!

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Xin kính chào, bản thân là Mai. Mình tiếp tục lên đường vịnh Hạ Long với mái ấm gia đình nhập Chủ nhật cho tới. Nó tiếp tục rất rất sướng. Vào buổi sớm, bản thân nghĩ về thân phụ u bản thân tiếp tục tắm hải dương. Họ mến bơi lội lội! Em trai bản thân và bản thân sẽ xây dựng thành tháp cát bên trên bờ hải dương. Vào giờ chiều, u và thân phụ bản thân tiếp tục tắm nắng nóng. Em trai bản thân và bản thân tiếp tục nghịch tặc cầu lông. Sau cơ công ty chúng tôi tiếp tục bữa tối bên trên hòn đảo Tuần Châu. Hải sản, bản thân kỳ vọng thế!

Lời giải chi tiết:

Bài 5

5. Write about you. 

(Viết về phiên bản thân mật em.)

Lời giải chi tiết:

Hi. My name's Trinh.

(Xin kính chào. Tên tôi là Trinh.)

Next Sunday, I think I'll be in the countryside.

(Chủ nhật cho tới, tôi nghĩ về tôi tiếp tục ở miền quê.)

In the morning, I will play hide-and-seek and skipping with my friends.

(Vào buổi sớm, tôi tiếp tục nghịch tặc trốn lần và nhảy chạc với những người dân chúng ta.)

In the afternoon, I will swim in the stream with my parents.

(Vào giờ chiều, tôi tiếp tục tắm suối với phụ huynh.)

In the evening, we'll have dinner with grandparents.

(Vào ban đêm, công ty chúng tôi bữa tối cùng theo với các cụ bản thân.)

Câu 6

6. Project.

(Dự án)

Interview three classmates about where they will go and what they will vì thế next week. 

(Phỏng vấn thân phụ chúng ta nằm trong lớp về chúng ta tiếp tục lên đường đâu và làm cái gi.)

Bài 7

7. Colour the stars.

(Tô màu sắc những ngôi sao)

Bây giờ tôi sở hữu thể:

- Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về những hoạt động và sinh hoạt nhập sau này.

- Nghe và gạch men bên dưới những đoạn văn về những hoạt động và sinh hoạt nhập sau này.

- Đọc và gạch men bên dưới những đoạn văn về những hoạt động và sinh hoạt nhập sau này.

- Viết về những hoạt động và sinh hoạt nhập sau này của tôi.

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 


Bình luận

Chia sẻ

>> Xem thêm

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.

Xem thêm: tập đọc nhạc số 1 lớp 9