tiếng anh lớp 5 unit 8 lesson 3


Tom mến gọi. Vào những ngày Chủ nhật, cậu ấy thông thường trong nhà và gọi nhiều chuyện tranh. Cậu ấy mến Thám tử Conan thật nhiều.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 5 unit 8 lesson 3

Bài 1

1. Listen and repeat.

(Nghe và tái diễn.)

’What are you 'reading? (Bạn đang được gọi gì thế?)

I'm ’reading The 'Fox and the 'Crow. (Tôi đang được gọi Cáo và Quạ.)

'What's 'Snow 'White 'like? (Bạch Tuyết thế nào?)

She's 'kind. (Cô ấy đảm bảo chất lượng bụng.)

Bài 2

2. Listen and circle a or b. Then say the sentences aloud.

(Nghe và khoanh tròn xoe a hoặc b. Sau cơ gọi rộng lớn những câu sau.)

Lời giải chi tiết:

1. a What are you reading? - I'm reading The Fox and the Crow.

(Bạn đang được gọi gì thế? Tôi đang được gọi Cáo và Quạ.)

2. b What's she reading? - She's reading a funny story.

(Cô ấy đang được gọi gì thế? Cô ấy đang được gọi một mẩu truyện mỉm cười.)

3. a What's An Tiem like?  - He's hard-working.                             

(An Tiêm ra sao? Anh ấy siêng năng.)

4. b What's Aladdin like? - He's clever.                                         

(A-la-đin ra sao? Anh ấy lanh lợi.)

Bài 3

3. Let's chant.

(Chúng tớ nằm trong ca hát.)

What are you reading? (Bạn đang được gọi gì?)                               

What are you reading? (Bạn đang được gọi gì?)                                 

I'm reading the Aladdin story. (Tôi đang được gọi truyện A-la-đin.)               

What's Aladdin like? (A-la-đin thế nào?)                                       

What's he like? (Cậu ấy thế nào?)                                                

He's clever and he's kind. (Cậu ấy lanh lợi và cậu ấy đảm bảo chất lượng bụng.)

What are you reading? (Bạn đang được gọi gì?)                                   

I'm reading the Cinderella story. (Tôi đang được gọi truyện cô bé xíu Lọ Lem.)

What's Cinderella like? (Cô bé xíu Lọ Lem thế nào?)                          

What's she like? (Cô ấy thế nào?)                                               

She's beautiful and she's kind. (Cô ấy xinh rất đẹp và cô ấy rất hay bụng.)

Bài 4

4. Read and tick Yes or No.

(Đọc và lưu lại lựa chọn Có (Y) hoặc Không (N).)

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Tom mến gọi. Vào những ngày Chủ nhật, cậu ấy thông thường trong nhà và gọi nhiều chuyện tranh. Cậu ấy mến Thám tử Conan thật nhiều. Nó là 1 trong những truyện của Nhật Bản. Nhân vật đó là một học viên gọi là Jimmy Kudo. Cậu ấy thông thường hỗ trợ công an. Cậu ấy thực hiện đảm bảo chất lượng việc làm của tôi. Jimmy Kudo là anh hùng yêu thương mến của Tom chính vì cậu ấy lanh lợi và gan dạ.

Lời giải chi tiết:

1. Y

2. N

3. Y

4. N

5. Y

1. Y 

Tom likes reading books in his không tính phí time.

(Tom mến xem sách vô thời hạn rảnh của tôi.)

2. N 

Case Closed is a Malaysian story.

(Thám tử Conan là 1 trong những truyện của Ma-lai-xi-a.)

3. Y 

The main character is Jimmy Kudo.

Xem thêm: trùng hợp buta 1 3 đien

(Nhân vật đó là Jimmy Kudo.)

4. N 

Jimmy Kudo is a policeman.

(Jimmy Kudo là 1 trong những công an.)

5. Y 

Jimmy Kudo is clever and brave.

(Jimmy Kudo lanh lợi và gan dạ.)

Bài 5

5. Write about your favorite book.

(Viết về cuốn sách yêu thương mến của em.)

 I lượt thích reading _________ in my không tính phí time. _________. _________

 My favourite book is _________. _________

 The main character is _________. _________

 I lượt thích him/her very much because _________. _________

Lời giải chi tiết:

I lượt thích reading fairy tales in my không tính phí time.

(Tôi mến gọi truyện cổ tích vô thời hạn rảnh.)

My favourite book is The story of Mai An Tiem.

(Quyển sách yêu thương mến cùa tôi là truyện về Mai An Tiêm.)

The main character is An Tiem.

(Nhân vật đó là An Tiêm.)

I lượt thích him very much because he is clever and hard-working.

(Tôi mến cậu ấy thật nhiều chính vì cậu ấy lanh lợi và siêng năng.)

Bài 6

6. Project.

(Dự án)

Phỏng vấn tía bàn sinh hoạt về những cuốn sách và anh hùng yêu thương mến của họ

- Do you lượt thích reading books? (Bạn sở hữu mến xem sách không?)

- What’s your favorite book? (Quyển sách yêu thương mến của người tiêu dùng là gì?)

- What does this book talk about? (Quyển sách này nói đến loại gì?)

- Who is the main character of the book? (Nhân vật chủ yếu của cuốn sách là ai?)

- What is he/she like? (Cô ấy/ Anh ấy là kẻ thế nào?)

- Do you lượt thích this character? Why/ Why not? (Bạn sở hữu mến anh hùng này không? Tại sao? / Tại sao không?)

Bài 7

7. Colour the stars.

(Tô màu sắc những ngôi sao 5 cánh.)

Bây giờ tôi hoàn toàn có thể...

- chất vấn và vấn đáp những thắc mắc về những cuốn sách yêu thương mến.

- nghe và gạch men bên dưới những đoạn văn về những cuốn sách yêu thương mến.

- gọi và gạch men bên dưới những đoạn văn về những cuốn sách yêu thương mến.

- ghi chép về cuốn sách yêu thương mến của tôi.

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 


Bình luận

Chia sẻ

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.

Xem thêm: gdkt và pl lớp 10 cánh diều