tiếng anh lớp 8 unit 1 a closer look 2


1. Work in pairs. Put the verbs in the appropriate column. 2. Choose the correct answer A, B, or C. 3. Look at the pictures and complete the sentences, using the verbs in brackets in their suitable size. 4. Complete the sentences about yourself. 5. GAMES Like and dislikes mimes. Work in groups. One mimes a leisure activity he / she likes or dislikes. The others guess the activity by asking Yes / No questions using the verbs they have learnt.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 8 unit 1 a closer look 2

Video chỉ dẫn giải

1. Work in pairs. Put the verbs in the appropriate column.

(Làm việc theo đuổi cặp. Xếp những động kể từ nhập những cột tương thích.)

love

like

detest

fancy

dislike

enjoy

hate

prefer

Verbs followed by gerunds only

Verbs followed by both gerunds and to-infinities

Lời giải chi tiết:

Verbs followed by gerunds only

(Động kể từ chỉ được theo đuổi bởi vì danh động từ)

Verbs followed by both gerunds and to-infinities

(Động kể từ theo đuổi bởi vì cả danh động kể từ và động kể từ nguyên vẹn kiểu đem to)

detest: ghét cay ghét bỏ đắng

fancy: yêu mến, si mê

dislike: không mến, ghét

enjoy: thích thú, tận hưởng

love: yêu

like: thích

hate: ghét

prefer:  thích rộng lớn, ưa hơn

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Choose the correct answer A, B, or C.

(Chọn đáp án đích A, B, hoặc C.)

1. I love _____, so sánh in my leisure time, I go vĩ đại some villages near Ha Noi vĩ đại relax and enjoy the outdoors.

A. travelling   

B. travelled    

C. a travel

2. Tom enjoys _____ puzzles, especially Sudoku.

A. doing         

B. bởi              

C. vĩ đại do

3. When bởi you lượt thích _____ TV?

A. watched    

B. watch         

C. vĩ đại watch

4. Do you fancy _____ vĩ đại the cinema this weekend?

A. go              

B. going         

C. vĩ đại go

5. I detest _____. I think it's cruel vĩ đại harm animals.

A. hunting      

B. vĩ đại hunt       

C. hunt

Lời giải chi tiết:

1. A

2. A

3. A, C

4. B

5. A

1. A

I love travelling, so sánh in my leisure time, I go vĩ đại some villages near Ha Noi vĩ đại relax and enjoy the outdoors.

(Mình mến chuồn phượt, nên nhập khi rảnh, bản thân tiếp cận vài ba ngôi làng mạc ngay sát thủ đô hà nội nhằm thư giãn giải trí và tận thưởng ngoài thiên nhiên.)

Giải thích: love + Ving: yêu mến thao tác làm việc gì đó

2. A

Tom enjoys doing puzzles, especially Sudoku.

(Tom mến giải những câu đánh đố, nhất là Sudoku.)

Giải thích: enjoy + Ving: thích thú với việc gì đó

3. C

When bởi you like to watch TV?

(Khi này chúng ta mến coi TV?)

Giải thích: like + Ving/to V: thích làm những gì đó

4. B

Do you fancy going to the cinema this weekend?

(Bạn vẫn muốn cho tới rạp chiếu phim vào ngày cuối tuần này không?)

Giải thích: fancy + Ving: muốn làm những gì đó

5. A

I detest hunting. I think it's cruel vĩ đại harm animals.

(Tôi ghét bỏ cay ghét bỏ đắng việc săn bắn phun. Tôi thấy là thiệt tàn ác Khi thực hiện sợ hãi động vật hoang dã.)

Giải thích: detest + Ving: ghét cay ghét bỏ đắng cái gì đấy

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Look at the pictures and complete the sentences, using the verbs in brackets in their suitable size.

(Nhìn nhập những hình ảnh và triển khai xong những câu sau, dùng dạng tương thích của những động kể từ nhập ngoặc.)

Xem thêm: kẹo dẻo vị quýt

1. Mark _____. (likes)                                    

2. The girls _____. (enjoy)                             

3. My cousin _____. (dislike)                        

4. My father _____. (hate)                             

5. Tom and his sister _____. (prefer)             

Lời giải chi tiết:

1. Mark likes surfing/ vĩ đại surf the net.

(Mark mến lướt mạng.)

Giải thích: Thì lúc này đơn dùng làm thao diễn mô tả một thói thân quen hoặc sở trường. Tại trên đây Mark là tên gọi riêng biệt nên tao thêm thắt s vào sau cùng động từ like trở thành likeslike + Ving/to-V.

2. The girls enjoy knitting.

(Các cô nàng mến đan len.)

Giải thích: Thì lúc này đơn dùng làm thao diễn mô tả một thói thân quen hoặc sở trường. Tại trên đây the girls là danh kể từ số nhiều nên tao không thay đổi động kể từ và enjoy + V-ing.

3. My cousin dislikes cooking.

(Em chúng ta bản thân ghét bỏ nấu bếp.)

Giải thích: Thì lúc này đơn dùng làm thao diễn mô tả một thói thân quen hoặc sở trường. Tại trên đây my cousin là ngôi thân phụ số không nhiều nên tao thêm thắt s vào sau cùng động từ dislike trở thành dislikesdislike + V-ing.

4. My father hates going/ vĩ đại go shopping.

(Bố bản thân ghét bỏ chuồn sắm sửa.)

Giải thích: Thì lúc này đơn dùng làm thao diễn mô tả một thói thân quen hoặc sở trường. Tại trên đây my father là ngôi thân phụ số không nhiều nên tao thêm thắt s vào sau cùng động từ hate trở thành hateshate + V-ing/to-V.

5. Tom and his sister prefer doing/to bởi DIY.

(Tom và chị gái mến tự động thực hiện vật dụng tay chân rộng lớn.)

Giải thích: Thì lúc này đơn dùng làm thao diễn mô tả một thói thân quen hoặc sở trường. Tại trên đây Tom and his sister là ngôi thân phụ số nhiều nên tao không thay đổi động kể từ và prefer + V-ing/to V.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Complete the sentences about yourself.

(Hoàn trở thành những câu về bạn dạng thân thiết.)

All about me

I lượt thích _____.

I dislike _____.

I prefer _____.

I hate _____.

I love _____.

I detest _____.

Lời giải chi tiết:

All about me

(Tất cả về tôi)

I lượt thích messaging friends.

(Tôi mến nhắn tin tưởng với đồng chí.)

I dislike doing puzzles.

(Tôi ko mến giải câu đánh đố.)

I prefer cooking.

(Tôi mến nấu bếp rộng lớn.)

I hate surfing the net.

(Tôi ko mến lướt mạng.)

I love singing.

(Tôi yêu thương mến ca hát.)

I detest hunting.

(Tôi ghét bỏ cay ghét bỏ đắng việc săn bắn phun.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. GAMES Like and dislikes mimes.

(TRÒ CHƠI Kịch câm về sở trường và ko mến.)

Work in groups. One mimes a leisure activity he / she likes or dislikes. The others guess the activity by asking Yes / No questions using the verbs they have learnt.

(Làm việc group. Một người học theo một hoạt động và sinh hoạt vui chơi giải trí tuy nhiên anh ấy / cô ấy mến hoặc ko mến. Những người không giống đoán hoạt động và sinh hoạt bằng phương pháp bịa đặt thắc mắc Có / Không dùng những động kể từ chúng ta đang được học tập.)

Example: (Ví dụ)

A: Do you lượt thích surfing the net?

(Bạn đem mến lướt mạng không?)

B: No, I don’t.

(Không, bản thân ko mến.)

A: Do you love messaging your friends?

(Bạn đem mến nhắn tin tưởng với chúng ta không?)

B: Yes, I bởi.

(Vâng, mình yêu thích.)

Lời giải chi tiết:

A: Do you lượt thích doing DIY? (Cậu đem mến thực hiện vật dụng tự động chế không?)

B: No, I don't. (Mình ko.)

C: Do you love cooking? (Cậu đem mến nấu bếp không?)

B: Yes, I bởi. (Mình đem.)

A: Do you lượt thích doing the puzzles? (Cậu đem mến giải câu đánh đố không?)

B: No, I don’t. (Mình không)

A: Do you lượt thích doing housework? (Cậu đem mến thao tác làm việc căn nhà không?)

B: No, I don’t. (Mình ko.)


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Communication

  1. Listen and read the dialogues below. Pay attention vĩ đại the highlighted parts. 2. Work in pairs. Practise inviting and accepting invitations in the following situations. Remember vĩ đại use the highlighted language in 1. 3. Work in pairs. Answer the questions. 4. Read what three teenagers say about their leisure activities. 5. Work in groups. Ask and answer the questions.

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Skills 1

  1. Look at the pictures. What activities can you see? 2. Read about Trang’s leisure activities. Choose the correct answer. 3. Read the text again and answer the questions. 4. Work in groups. Take turns vĩ đại ask and answer the questions. 5. Report your group member's answers vĩ đại the class. What activities are the most common?

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Skills 2

  1. Answer the questions. 2. Listen vĩ đại an interview with Mark about his leisure activities. Choose the correct answer. 3. Listen vĩ đại the interview again. Fill in each blank in the table with no more than vãn TWO words. 4. Work in pairs. Ask and answer the questions. 5. Write an tin nhắn (80 - 100 words) vĩ đại a penfriend vĩ đại tell him / her about what you usually bởi with your friends in your không tính phí time. Use your answers in 4.

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Looking back

  1. Complete the sentences with appropriate leisure activities. 2. Write complete sentences from the given cues. 3. Fill in each blank with the correct form(s) of the verb in brackets. 4. Complete the passage. Use the correct form(s) of the verbs in brackets and the pictures. Add more words if necessary.

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Project

  1. Work in groups. Interview some students from your class or from other classes. Use the questions below. 2. Collect the answers. Use the table below. 3. Report your group’s findings vĩ đại your class based on the following guiding questions:

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 8 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: cô vợ ẩn hôn của lục thiếu

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom học viên lớp 8 học tập chất lượng, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.