tiếng anh lớp 8 unit 1 skills 2Lời giải bài bác tập luyện Unit 1 lớp 8 Skills 2 trang 15 nhập Unit 1: Leisure time Tiếng Anh 8 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc, cụ thể giúp học viên dễ dàng và đơn giản thực hiện bài bác tập luyện Tiếng Anh 8 Unit 1.

Tiếng Anh 8 Unit 1 Skills 2 (trang 15) - Tiếng Anh 8 Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 8 unit 1 skills 2

1 (trang 15 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Answer the questions (Trả câu nói. những câu hỏi)

1. In your opinion, what activities can we bởi with our friends in our leisure time?

2. Why should we spend time with our friends?

Gợi ý:

1. Playing sports, riding a xe đạp, doing DIY …

2. Because we can connect with other people and become closer with them.

Hướng dẫn dịch:

1. Theo chúng ta, những hoạt động và sinh hoạt này tất cả chúng ta rất có thể thực hiện với đồng minh nhập thời hạn rảnh rỗi?

- Chơi thể thao, giẫm xe cộ, tự động thực hiện loại …

2. Tại sao tất cả chúng ta nên dành riêng thời hạn cho mình bè?

- Bởi vì thế tất cả chúng ta rất có thể liên kết với những người dân không giống và trở thành đằm thắm thiết rộng lớn với bọn họ.

2 (trang 15 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Listen to lớn an interview with Mark about his leisure activities. Choose the correct answer. (Nghe cuộc phỏng vấn với Mark về những hoạt động và sinh hoạt vui chơi của anh ý ấy. Chọn câu vấn đáp trúng.)

Quảng cáo

Bài nghe:

1. When does Mark usually have không tính tiền time?

A. At weekends.

B. On Sundays.

C. On Saturdays.

2. Who does he spend his không tính tiền time with?

A. His neighbours and friends.

B. His family and relatives.

C. His family and friends.

Đáp án:

Nội dung bài bác nghe:

Interviewer: When bởi you usually have không tính tiền time?

Mark: I usually have không tính tiền time at the weekend.

Interviewer: So how bởi you spend it?

Quảng cáo

Mark: I spend time to lớn connect with my family on Saturdays. We bởi puzzles, play board games or go camping.

Interviewer: What about Sundays?

Mark: I usually spend Sundays with my friends. I have a group of friends and we bởi lots of things together.

Interviewer: For example?

Mark: Sometimes I invite them to lớn my house. We cook our favourite food and watch a đoạn phim. It's fun and better kêu ca going to lớn the cinema.

Interviewer: Do you bởi outdoor activities together?

Mark: Yes, we love spending time outdoors. We go to lớn the park to lớn play volleyball or skateboard. It helps us stay in shape. Sometimes we go for a xe đạp ride around our đô thị. This gives us a chance to lớn see different places in our đô thị.

Interviewer: Thanks for letting us interview you.

Hướng dẫn dịch:

Phóng viên: Khi này thì chúng ta với thời hạn rảnh?

Mark: Tôi thông thường với thời hạn rảnh nhập vào buổi tối cuối tuần.

Phóng viên: Vậy chúng ta người sử dụng nó như vậy nào?

Quảng cáo

Mark: Tôi dành riêng thời hạn nhằm liên kết với mái ấm gia đình nhập những ngày loại bảy. Chúng tôi đùa xếp hình, đùa trò đùa bàn cờ hoặc là đi cắm trại.

Phóng viên: Còn Chủ nhật thì sao?

Mark: Tôi thông thường dành riêng công ty nhật mang lại chúng ta của tớ. Tôi với 1 group chúng ta và Cửa Hàng chúng tôi thực hiện nhiều loại bên nhau.

Phóng viên: Ví dụ như?

Mark: thường thì tôi chào bọn họ cho tới căn nhà tôi. Chúng tôi nấu nướng những khoản mình yêu thích và coi phim. Nó sung sướng và đảm bảo chất lượng rộng lớn tiếp cận rạp chiếu phim.

Phóng viên: Các cậu với thực hiện những hoạt động và sinh hoạt ngoài thiên nhiên bên nhau không?

Mark: Có chứ, Cửa Hàng chúng tôi vô cùng mến dành riêng thời hạn bên phía ngoài. Chúng tôi cho tới khu vui chơi công viên và đùa bóng chuyền hoặc trượt ván. Nó hùn Cửa Hàng chúng tôi lưu giữ dáng vẻ. thường thì Cửa Hàng chúng tôi giẫm xe cộ xung xung quanh thành phố Hồ Chí Minh. Điều bại liệt mang lại Cửa Hàng chúng tôi thời cơ coi những điểm không giống nhau nhập thành phố Hồ Chí Minh.

Phóng viên: Cám ơn đang được nhằm tôi phỏng vấn chúng ta.

3 (trang 15 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Listen to lớn the interview again. Fill in each blank in the table with no more kêu ca TWO words. (Nghe lại cuộc phỏng vấn. Điền vào cụ thể từng địa điểm trống không nhập bảng không thực sự HAI kể từ.)

Bài nghe:

Tiếng Anh 8 Unit 1 Skills 2 (trang 15) | Tiếng Anh 8 Global Success

Đáp án:

1. đoạn phim

2. cinema

3. park

4. shape

Xem thêm: không thể thoát khỏi nhân vật phản diện

5. xe đạp ride

6. places

Giải thích:

1. Thông tin: Mark: Sometimes I invite them to lớn my house. We cook our favourite food and watch a đoạn phim. It's fun and better kêu ca going to lớn the cinema.

2. Thông tin: Mark: Sometimes I invite them to lớn my house. We cook our favourite food and watch a đoạn phim. It's fun and better kêu ca going to lớn the cinema.

3. Thông tin: Mark: Yes, we love spending time outdoors. We go to lớn the park to lớn play volleyball or skateboard. It helps us stay in shape. Sometimes we go for a xe đạp ride around our đô thị. This gives us a chance to lớn see different places in our đô thị.

5. Thông tin: Mark: Yes, we love spending time outdoors. We go to lớn the park to lớn play volleyball or skateboard. It helps us stay in shape. Sometimes we go for a xe đạp ride around our đô thị. This gives us a chance to lớn see different places in our đô thị.

6. Thông tin: Mark: Yes, we love spending time outdoors. We go to lớn the park to lớn play volleyball or skateboard. It helps us stay in shape. Sometimes we go for a xe đạp ride around our đô thị. This gives us a chance to lớn see different places in our đô thị.

4 (trang 15 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Work in pairs. Ask and answer the questions. (Làm việc theo dõi cặp. Hỏi và vấn đáp thắc mắc.)

1. When bởi you usually have không tính tiền time?

2. What bởi you usually bởi with your friends in your không tính tiền time?

3. Why bởi you bởi these activities?

Gợi ý:

1. At the weekends.

2. We listen to lớn music and dance.

3. Because they’re funny and relaxing.

Hướng dẫn dịch:

1. Quý khách hàng thông thường với thời hạn rảnh khi nào?

- Vào vào buổi tối cuối tuần.

2. Quý khách hàng thông thường làm cái gi với đồng minh nhập thời hạn rảnh rỗi?

- Chúng tôi nghe nhạc và nhảy.

3. Tại sao chúng ta thực hiện những hoạt động và sinh hoạt này?

- Bởi vì thế bọn chúng sung sướng và thư giãn và giải trí.

5 (trang 15 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Write an gmail (80 - 100 words) to lớn a penfriend to lớn tell him / her about what you usually bởi with your friends in your không tính tiền time. Use your answers in 4. (Viết một gmail (80 - 100 từ) cho 1 người chúng ta qua quýt thư nhằm phát biểu với anh ấy/cô ấy về những gì chúng ta thông thường thực hiện với đồng minh của tớ nhập thời hạn rảnh. Sử dụng câu vấn đáp của chúng ta nhập 4.)

Gợi ý:

Hi Giang,

It’s nice to lớn hear from you again.

Let bu tell you about my leisure activities. At the weekend, I usually listen to lớn music and dance with my close friends. Our favorite songs are Love Story and You belong with bu, sometimes we also enjoy other US-UK songs. Last week, we joined a dance club near our school. It’s funny and relaxing to lớn bởi that.

Bye for now,

My

Hướng dẫn dịch:

Chào Giang,

Thật tuyệt khi lại được nghe tin yêu kể từ chúng ta.

Hãy nhằm tôi kể cho mình nghe về những hoạt động và sinh hoạt vui chơi của tôi. Vào vào buổi tối cuối tuần, tôi thông thường nghe nhạc và nhảy với những người dân bạn tri kỷ của tớ. Những bài bác hát yêu thương mến của Cửa Hàng chúng tôi là Chuyện tình và Em thuộc sở hữu anh, thỉnh phảng phất Cửa Hàng chúng tôi cũng hương thụ những bài bác hát US-UK không giống. Tuần trước, Cửa Hàng chúng tôi đang được nhập cuộc một câu lạc cỗ nhảy ngay gần ngôi trường học tập của Cửa Hàng chúng tôi. Thật khôi hài và thư giãn và giải trí khi thực hiện điều này.

Bây giờ thì giã từ,

My

Lời giải bài bác tập luyện Tiếng Anh 8 Unit 1: Leisure time hoặc khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 1

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Getting Started (trang 8, 9)

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 A Closer Look 1 (trang 10)

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 A Closer Look 2 (trang 11, 12)

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Communication (trang 12, 13)

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Skills 1 (trang 14)

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Looking Back (trang 16)

 • Tiếng Anh 8 Unit 1 Project (trang 17)

Xem tăng câu nói. giải bài bác tập luyện Tiếng Anh lớp 8 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc khác:

 • Tiếng Anh 8 Unit 2: Life in the countryside
 • Tiếng Anh 8 Unit 3: Teenagers
 • Tiếng Anh 8 Review 1
 • Tiếng Anh 8 Unit 4: Ethnic groups of Viet Nam
 • Tiếng Anh 8 Unit 5: Our customs and traditions

Xem tăng những loạt bài bác Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh 8 mới nhất hoặc khác:

 • Giải sách bài bác tập luyện Tiếng Anh 8 mới
 • 720 Bài tập luyện trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới nhất với đáp án
 • Top 30 Đề ganh đua Tiếng Anh 8 mới nhất (có đáp án)

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ người sử dụng học hành giá rất rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua giành cho nghề giáo và gia sư giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm học hành facebook free mang lại teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Giải Tiếng Anh 8 hoặc nhất, chi tiết của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn bám sát sgk Tiếng Anh 8 sách mới nhất.

Xem thêm: truyện hào môn kinh mộng

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


unit-1-leisure-activities.jspGiải bài bác tập luyện lớp 8 sách mới nhất những môn học