tiểu tổ tông

 • Reads 395,633
 • Votes 18,205
 • Parts 76

Complete, First published Sep 28, 2019

Bạn đang xem: tiểu tổ tông

Table of contents

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

  Xem thêm: truyện trọng sinh hay nhất

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

  Xem thêm: gả cho bác sĩ hoắc

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

Tiểu tổ tông
  Tác giả: Thông Minh Lí Đạt
  Editor: Xiang Xiang
  Bìa: LMM
  Văn án:
  Tôi trình bày với Thời Ẩn Chi tôi sở hữu bầu rồi.
  
  Anh đáp: Đừng làm mưa làm gió.
  
  "Thật tuy nhiên, là của anh ấy."
  
  - "Không thể này."
  
  Tôi trọn vẹn tuyệt vọng, biết anh đang được kinh khủng hãi, anh ko nghĩ về tiếp tục phụ trách cứ. Thật đi ra thì cũng hoàn toàn có thể nắm vững, tôi chẳng qua loa đơn giản người thông thường, tuy nhiên anh lại là GS ĐH. Tôi ko thể đòi hỏi anh vì thế bản thân thực hiện nhiều loại rộng lớn được.
  
  Tôi nói: Đứa bé nhỏ vẫn muốn hoặc không? Nếu ko lên đường khám đa khoa chủ yếu quy tối thiểu nên mất mặt 2000.
  
  Anh thẳng gửi 2000 tệ mang lại cô, không chỉ có thế cũng ko trình bày gì!
  
  Tôi chũm chi phí, tắt điện thoại thông minh, 1 mình bên trên đàng long dong.
  
  Tôi ko ngờ anh lại ác vì vậy, banh điện thoại thông minh lên ngay tắp lự thấy bao nhiêu chục lời nhắn, sử dụng kể từ ác hiểm mà đến mức thực hiện cho những người tao tức lộn ruột, trách cứ mắng đều là trách cứ nhiệm của tôi.
  
  Ý chủ yếu phiên phiến là:
  
  Tiểu tổ tông! Lão tử cũng ko chạm nhập em, ham muốn chi phí chi lặt vặt thì thẳng cho tới lấy. Một năm rộng lớn phụ thân trăm thứ tự fake mang bầu, từng thứ tự anh đều nên trình diễn với em, thời điểm ngày hôm nay anh chắc chắn nên chỉnh bị tiêu diệt em!
  
  Ai, sở hữu các bạn trai nuông chiều thiệt là tốt>!

#538sung