toán 10 kết nối tri thức tập 2

Sách giáo khoa Toán 10 (tập 2) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống) được biên soạn vì chưng những tác giả: Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), Hạ Vũ Anh, Trần Mạnh Cường, Phan Thị Hà Dương, Nguyễn Đạt Đăng, Phạm Hoàng Hà, Đặng Đình Hanh, Phan Thanh Hồng, Nguyễn Thị Kim Sơn, Dương Anh Tuấn, Nguyễn Chu Gia Vượng.

Bạn đang xem: toán 10 kết nối tri thức tập 2

Đúng như tên thường gọi của cuốn sách, những kỹ năng trình diễn ở trên đây đều xuất phát điểm từ những trường hợp của cuộc sống thường ngày xung quanh tớ và quay về đỡ đần ta giải quyết và xử lý những yếu tố của cuộc sống thường ngày. Vì thế, khi tham gia học Toán theo dõi cuốn sách này, những em tiếp tục cảm biến được rằng, Toán học tập thiệt là thân mật và gần gũi.

Đoạn mở màn của những chương, những bài học kinh nghiệm thông thường thể hiện những trường hợp, những ví dụ thực tiễn đã cho chúng ta thấy sự quan trọng nên mang đến những định nghĩa toán học tập mới nhất. Qua bại liệt, những em sẽ tiến hành trau dồi những kĩ năng quan trọng cho 1 công dân nhập thời văn minh, này đó là kỹ năng “mô hình hoá”. Khi đã mang yếu tố thực dắt díu về Việc (mô hình toán học), tất cả chúng ta sẽ thấy tăng những kỹ năng toán học tập mới nhất, nhằm cùng theo với những kỹ năng đang được biết giải quyết và xử lý Việc thực dắt díu đưa ra.

Hi vọng rằng, qua loa từng bài học kinh nghiệm, từng chương sách, qua loa từng vòng lặp kể từ thực dắt díu cho tới học thức toán học tập, rồi kể từ học thức toán học tập trở lại thực dắt díu, TOÁN 10 sẽ hỗ trợ những em trưởng thành và cứng cáp nhanh gọn và trở nên người bạn tri kỷ thiết của những em.

Xem thêm: kể chuyện bác đánh cá và gã hung thần

Mục lục Sách giáo khoa Toán 10 (tập 2) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống):
CHƯƠNG VI. HÀM SỐ, ĐỒ THỊ VÀ ỨNG DỤNG.
Bài 15. Hàm số.
Bài 16. Hàm số bậc nhì.
Bài 17. Dấu của tam thức bậc nhì.
Bài 18. Phương trình quy về phương trình bậc nhì.
Bài tập luyện cuối chương VI.
CHƯƠNG VII. PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG.
Bài 19. Phương trình đường thẳng liền mạch.
Bài trăng tròn. Đường trực tiếp nhập mặt mũi phẳng lặng toạ chừng.
Bài 21. Đường tròn trĩnh nhập mặt mũi phẳng lặng toạ chừng.
Bài 22. Ba đàng conic.
Bài tập luyện cuối chương VII.
CHƯƠNG VIII. ĐẠI SỐ TỔ HỢP.
Bài 23. Quy tắc kiểm điểm.
Bài 24. Hoán vị, chỉnh ăn ý và tổng hợp.
Bài 25. Nhị thức Newton.
Bài tập luyện cuối chương VIII.
CHƯƠNG IX. TÍNH XÁC SUẤT THEO ĐỊNH NGHĨA CÓ ĐIỂN.
Bài 26. Biến cố và khái niệm truyền thống của phần trăm.
Bài 27. Thực hành tính phần trăm theo dõi khái niệm truyền thống.
Bài tập luyện cuối chương IX.
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM.
Một số nội dung mang đến hoạt động và sinh hoạt hưởng thụ hình học tập.
Ước tính số thành viên nhập một quần thể.
Bài tập luyện ôn tập luyện thời điểm cuối năm.
Bảng tra cứu vãn thuật ngữ.
Bảng phân tích và lý giải thuật ngữ.

Xem thêm: Sách giáo khoa Toán 10 (tập 1) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống)

Xem thêm: toán 8 giải bài toán bằng cách lập phương trình