toán lớp 4 trang 122 luyện tập

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 122 luyện tập

Video chỉ dẫn giải

So sánh nhì phân số:

a) \(\dfrac{5}{8}\) và \(\dfrac{7}{8}\)                           b) \(\dfrac{15}{25}\) và \(\dfrac{4}{5}\)

c) \(\dfrac{9}{7}\) và \(\dfrac{9}{8}\)                           d) \(\dfrac{11}{20}\) và \(\dfrac{6}{10}\)

Phương pháp giải:

- Trong nhì phân số với nằm trong hình mẫu số, phân số này với tử số bé thêm hơn thì phân số cơ bé thêm hơn rộng lớn.

- Trong nhì phân số với nằm trong tử số, phân số này với hình mẫu số bé thêm hơn thì phân số cơ to hơn.

- Muốn đối chiếu nhì phân số không giống hình mẫu số, tao hoàn toàn có thể quy đồng hình mẫu số nhì phân số cơ, rồi đối chiếu những tử số của nhì phân số mới mẻ.

Lời giải chi tiết:

a) Vì \(5<7\) nên \(\dfrac{5}{8} < \dfrac{7}{8}\).

b) Rút gọn gàng phân số : \(\dfrac{15}{25}=\dfrac{15 : 5}{25 : 5}= \dfrac{3}{5}\) 

Vì \(\dfrac{3}{5} < \dfrac{4}{5}\) nên \(\dfrac{15}{25}< \dfrac{4}{5}\).

c) Quy đồng hình mẫu số nhì phân số \(\dfrac{9}{7}\) và \(\dfrac{9}{8}\): 

\(\dfrac{9}{7}= \dfrac{9 \times8}{7\times8}=\dfrac{72}{56}\);           \(\dfrac{9}{8}= \dfrac{9 \times7}{8 \times 7}=\dfrac{63}{56}\)

Vì \(\dfrac{72}{56} > \dfrac{63}{56} \) nên \(\dfrac{9}{7}> \dfrac{9}{8}\). 

d) Quy đồng hình mẫu số nhì phân số \(\dfrac{11}{20}\) và \(\dfrac{6}{10}\): 

\(\dfrac{6}{10}= \dfrac{6 \times2}{10\times2}=\dfrac{12}{20}\) ;                            Giữ vẹn toàn phân số \(\dfrac{11}{20}\)

Vì \( \dfrac{11}{20}< \dfrac{12}{20}\) nên \(\dfrac{11}{20} < \dfrac{6}{10}\).

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

So sánh nhì phân số vày nhì cơ hội không giống nhau :

 a) \( \displaystyle\frac{8}{7}\) và \( \displaystyle\frac{7}{8}\)                 b) \( \displaystyle{9 \over 5}\) và \( \displaystyle{5 \over 8}\)                c) \( \displaystyle{{12} \over {16}}\) và \( \displaystyle{{28} \over {21}}\)

Phương pháp giải:

- Cách 1: Quy đồng hình mẫu số nhì phân số rồi đối chiếu nhì phân số sau khoản thời gian quy đồng.

- Cách 2: So sánh nhì phân số vẫn mang lại với \( \displaystyle1\).

Lời giải chi tiết:

a) Cách 1: Quy đồng hình mẫu số nhì phân số \( \displaystyle\frac{8}{7}\) và \( \displaystyle\frac{7}{8}\) 

\( \displaystyle\frac{8}{7}= \frac{8\times8}{7\times8}=\frac{64}{56}\);   \( \displaystyle\frac{7}{8}= \frac{7\times7}{8\times7}=\frac{49}{56}\)

Vì \( \displaystyle \frac{64}{56} > \frac{49}{56}\) nên \( \displaystyle\frac{8}{7}  >  \displaystyle\frac{7}{8}\).

Cách 2: Ta với : \( \displaystyle\frac{8}{7}>1\) ; \( \displaystyle\frac{7}{8}<1\).

Do cơ : \( \displaystyle\frac{8}{7}> \displaystyle\frac{7}{8}\).

b) Cách 1: Quy đồng hình mẫu số nhì phân số \( \displaystyle\frac{9}{5}\) và \( \displaystyle\frac{5}{8}\) :

\( \displaystyle\frac{9}{5}= \frac{9\times8}{5\times8}=\frac{72}{40}\);   \( \displaystyle\frac{5}{8}= \frac{5\times5}{8\times5}=\frac{25}{40}\)

Vì \( \displaystyle \frac{72}{40} > \frac{25}{40}\) nên \( \displaystyle\frac{9}{5}  >  \displaystyle\frac{5}{8}\).

Cách 2: Ta với : \( \displaystyle {{9} \over {5}} > 1;\,\,\,{{5} \over {8}} < 1 \).

Do cơ : \( \displaystyle {{9} \over {5}} > {{5} \over {8}}  \).

Xem thêm: đam mỹ cao h

c) Cách 1: Rút gọn gàng nhì phân số \( \displaystyle{{12} \over {16}}\) và \( \displaystyle{{28} \over {21}}\) tao với :

\( \displaystyle\frac{12}{16}= \frac{12:4}{16:4}=\frac{3}{4}\);                   \( \displaystyle\frac{28}{21}= \frac{28:7}{21:7}=\frac{4}{3}\).

Quy đồng hình mẫu số nhì phân số \( \displaystyle\frac{3}{4}\) và \( \displaystyle\frac{4}{3}\) tao có:

\( \displaystyle\frac{3}{4}= \frac{3\times3}{4\times 3}=\frac{9}{12}\);          \( \displaystyle\frac{4}{3}= \frac{4\times4}{3\times4}=\frac{16}{12}\) 

Vì \( \displaystyle \frac{9}{12} < \frac{16}{12}\) nên \( \displaystyle\frac{3}{4}  <  \displaystyle\frac{4}{3}\).

Do đó \( \displaystyle{{12} \over {16}}< \displaystyle{{28} \over {21}}\). 

Cách 2: Ta với : \( \displaystyle  {{12} \over {16}} < 1;\,\,\,{{28} \over {21}} > 1 \).

Do cơ :  \( \displaystyle {{28} \over {21}} > {{12} \over {16}} \). 

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

So sánh nhì phân số với nằm trong tử số:

a) Ví dụ: So sánh \(\dfrac{4}{5}\) và \(\dfrac{4}{7}\)

Ta có: \(\dfrac{4}{5}= \dfrac{4\times7}{5\times7}=\dfrac{28}{35}\) và \(\dfrac{4}{7}= \dfrac{4\times5}{7\times5}=\dfrac{20}{35}\).

Vì \(\dfrac{28}{35} > \dfrac{20}{35}\) nên \(\dfrac{4}{5}\)  >\(\dfrac{4}{7}\).

Nhận xét:

Trong nhì phân số với nằm trong tử số, phân số này với hình mẫu số bé thêm hơn thì phân số cơ to hơn.

b) So sánh nhì phân số: \(\dfrac{9}{11}\) và \(\dfrac{9}{14}\) ;    \(\dfrac{8}{9}\) và \(\dfrac{8}{11}\).

Phương pháp giải:

 Trong nhì phân số với nằm trong tử số, phân số này với hình mẫu số bé thêm hơn thì phân số cơ to hơn.

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(11 < 14\) nên \(\dfrac{9}{11}>  \dfrac{9}{14}\) ;

           \(9 < 11\) nên  \(\dfrac{8}{9}  > \dfrac{8}{11}\).

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Viết những phân số theo gót trật tự kể từ nhỏ nhắn cho tới lớn:

a) \(\dfrac{6}{7};\dfrac{4}{7};\dfrac{5}{7}\).                          b) \(\dfrac{2}{3};\dfrac{5}{6};\dfrac{3}{4}\).

Phương pháp giải:

 - Nếu những phân số với nằm trong hình mẫu số: Phân số này với tử số to hơn thì phân số cơ to hơn.

-  Muốn đối chiếu những phân số không giống hình mẫu số, tao hoàn toàn có thể quy đồng hình mẫu số những phân số cơ, rồi đối chiếu tử số của phân số mới mẻ.

Lời giải chi tiết:

a) Ta có:  \(4 < 5 < 6\) nên \(\dfrac{4}{7}<\dfrac{5}{7}<\dfrac{6}{7}\).

Vậy những phân số vẫn mang lại ghi chép theo gót trật tự kể từ nhỏ nhắn cho tới rộng lớn là:  \(\dfrac{4}{7};   \dfrac{5}{7};   \dfrac{6}{7}\).

b) Quy đồng hình mẫu số tía phân số \(\dfrac{2}{3};\dfrac{5}{6};\dfrac{3}{4}\), lựa chọn hình mẫu số công cộng là \(12\).

\(\dfrac{2}{3}=\dfrac{2\times4}{3\times4}=\dfrac{8}{12}\);                      \(\dfrac{5}{6}=\dfrac{5\times2}{6\times2}=\dfrac{10}{12}\);

\(\dfrac{3}{4}=\dfrac{3\times3}{4\times3}=\dfrac{9}{12}\)

Xem thêm: khi sư phụ hắc hóa

Vì \( \dfrac{8}{12}<\dfrac{9}{12}< \dfrac{10}{12}\) nên \(\dfrac{2}{3}< \dfrac{3}{4}< \dfrac{5}{6}\).

Vậy những phân số vẫn mang lại xếp theo gót trật tự kể từ nhỏ nhắn cho tới rộng lớn là: \(\dfrac{2}{3};    \dfrac{3}{4};   \dfrac{5}{6}\).

Loigiaihay.com