toán lớp 4 trang 138 luyện tập chung

Giải bài xích luyện Toán lớp 4

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 138 luyện tập chung

Giải bài xích luyện trang 138 SGK Toán 4: Luyện luyện cộng đồng (tiếp) bao bao gồm đáp án và chỉ dẫn giải cụ thể gom những em học viên ôn luyện, gia tăng những dạng bài xích luyện về kiểu cách triển khai quy tắc nhân, quy tắc phân tách, quy tắc nằm trong và quy tắc trừ phân số. Sau phía trên chào những em nằm trong tìm hiểu thêm tiếng giải.

Hướng dẫn giải bài xích LUYỆN TẬP CHUNG – SGK toán 4 (bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK Toán lớp 4 trang 138). Các em học viên nằm trong đối chiếu so sánh bài xích thực hiện của tôi tại đây.

1. Toán lớp 4 trang 138 rèn luyện cộng đồng bài xích 1

Tính:

a,\frac{2}{3}+\frac{4}{5};

b,\frac{5}{12}+\frac{1}{6};

c,\frac{3}{4}+\frac{5}{6};

Phương pháp giải:

Muốn nằm trong nhị phân số không giống khuôn mẫu số tớ quy đồng khuôn mẫu số rồi nằm trong nhị phân số đang được quy đồng khuôn mẫu số.

Đáp án:

a,\frac{2}{3}+\frac{4}{5}=\frac{10}{15}+\frac{12}{15}=\frac{22}{15};

b,\frac{5}{12}+\frac{1}{6}=\frac{5}{12}+\frac{2}{12}=\frac{7}{12};

c,\frac{3}{4}+\frac{5}{6}=\frac{9}{12}+\frac{10}{12}=\frac{19}{12};

2. Toán lớp 4 trang 138 rèn luyện cộng đồng bài xích 2

a,\frac{23}{5}-\frac{11}{3};

b,\ \frac{3}{7}-\frac{1}{14};

c,\frac{5}{6}-\frac{3}{4};

Phương pháp giải:

Muốn trừ nhị phân số không giống khuôn mẫu số tớ quy đồng khuôn mẫu số rồi trừ nhị phân số đang được quy đồng khuôn mẫu số.

Đáp án:

a,\frac{23}{5}-\frac{11}{3}=\frac{69}{15}-\frac{55}{15}=\frac{14}{15};

b,\ \frac{3}{7}-\frac{1}{14}=\frac{6}{14}-\frac{1}{14}=\frac{5}{14};

c,\frac{5}{6}-\frac{3}{4}=\frac{10}{12}-\frac{9}{12}=\frac{1}{12}

3. Toán lớp 4 trang 138 rèn luyện cộng đồng bài xích 3

Tính:

a,\ \frac{3}{4}\times\frac{5}{6};

b,\ \frac{4}{5}\times13;

c,\ 15\times\frac{4}{5};

Phương pháp giải:

Muốn nhân nhị phân số tớ lấy tử số nhân với tử số, khuôn mẫu số nhân với khuôn mẫu số.

Đáp án:

a,\ \frac{3}{4}\times\frac{5}{6}=\frac{3\times5}{4\times2\times3}=\frac{5}{8};

b,\frac{4}{5}\times13=\frac{4\times13}{5}=\frac{52}{5};

c,\ 15\times\frac{4}{5}=\frac{5\times3\times4}{5}=12;

4. Toán lớp 4 trang 138 rèn luyện cộng đồng bài xích 4

Tính:

a,\frac{8}{5}\div\frac{1}{3};

b,\frac{3}{7}\div2;

c,2\div\frac{2}{4};

Phương pháp giải:

Muốn phân tách nhị phân số tớ lấy phân số loại nhất nhân với phân số loại nhị hòn đảo ngược.

Xem thêm: giải bài tập toán 7 kết nối tri thức

Đáp án

a,\ \frac{8}{5}\div\frac{1}{3}=\frac{8\times3}{5\times1}=\frac{24}{5};

b,\frac{3}{7}\div2=\frac{3\times1}{7\times2}=\frac{3}{14};

c,\ 2\div\frac{2}{4}=\frac{2\times4}{2}=4;

5. Toán lớp 4 trang 138 rèn luyện cộng đồng bài xích 5

Một cửa hàng với 50kg lối. Buổi sáng sủa chào bán 10kg, chiều tối chào bán \frac{3}{8} số lối còn sót lại. Hỏi cửa hàng đang được bán tốt từng nào ki-lô-gam đường?

Phương pháp giải:

- Tìm số lối còn sót lại sau khoản thời gian chào bán buổi sáng sớm tớ lấy số lối ban sơ trừ lên đường số lối đang được chào bán buổi sáng sớm.

- Tìm số lối đang được chào bán chiều tối tớ lấy số lối còn sót lại sau khoản thời gian chào bán buổi sáng sớm nhân với \frac{3}{8}.

- Tìm số lối bán tốt vô một ngày dài = số lối đang được chào bán buổi sáng sớm + số lối đang được chào bán chiều tối.

Đáp án:

Số ki-lô-gam lối còn sót lại sau khoản thời gian chào bán buổi sáng sớm là:

50 – 10 = 40 (kg)

Số ki-lô-gam lối được chào bán chiều tối là:

40\times\frac{3}{8}=15\left(kg\right)

Cả ngày bán tốt số ki-lô-gam lối là:

10 + 15 = 25 (kg)

Đáp số: 25 kg

Bài tiếp theo: Giải bài xích luyện trang 138, 139 SGK Toán 4: Luyện luyện chung

6. Lý thuyết quy tắc nằm trong, trừ, nhân, phân tách phân số

  • Phép phân tách phân số:

Để triển khai quy tắc phân tách nhị phân số, tớ thực hiện như sau: Lấy phân số loại nhất nhân với phân số loại nhị hòn đảo ngược

  • Phép nhân phân số:

Để triển khai quy tắc nhân nhị phân số, tớ thực hiện như sau: Lấy tử số của phân số loại nhất nhân với tử số của phân số loại nhị và khuôn mẫu số của phân số loại nhất nhân với khuôn mẫu số của phân số loại nhị.

  • Phép trừ phân số:

Muốn trừ nhị phân số không giống khuôn mẫu số, tớ quy đồng khuôn mẫu số nhị phân số rồi trừ nhị phân số tê liệt.

Muốn trừ nhị phân số với nằm trong khuôn mẫu số, tớ trừ tử số của phân số loại nhất mang đến tử số của phân số loại nhị và không thay đổi khuôn mẫu số.

  • Phép nằm trong phân số:

Muốn nằm trong nhị phân số không giống khuôn mẫu số, tớ quy đồng khuôn mẫu số nhị phân số rồi nằm trong nhị phân số tê liệt.

Muốn nằm trong nhị phân số với nằm trong khuôn mẫu số, tớ nằm trong tử số của phân số loại nhất với tử số của phân số loại nhị và không thay đổi khuôn mẫu số.

7. Bài luyện quy tắc nằm trong, trừ, nhân, phân tách phân số

Phép nằm trong phân số

  • Bài luyện Toán lớp 4: Phép nằm trong phân số

Phép trừ phân số

  • Bài luyện Toán lớp 4: Phép trừ phân số

Phép nhân phân số

  • Bài luyện Toán lớp 4: Phép nhân phân số
  • Bài luyện nâng lên Toán lớp 4: Phép nhân phân số

Phép phân tách phân số

  • Bài luyện nâng lên Toán lớp 4: Phép phân tách phân số
  • Bài luyện Toán lớp 4: Phép phân tách phân số

8. Trắc nghiệm quy tắc nằm trong, trừ, nhân, phân tách phân số

Trắc nghiệm Toán 4: Phép trừ phân số

Trắc nghiệm Toán 4: Phép trừ phân số (tiếp theo)

Trắc nghiệm Toán 4: Phép nhân phân số

Trắc nghiệm Toán 4: Phép phân tách phân số

Ngoài rời khỏi, những em học viên lớp 4 còn rất có thể tìm hiểu thêm Giải vở bài xích luyện Toán 4: Luyện luyện cộng đồng Phân số.

Xem thêm: sách tiếng việt lớp 1 chân trời sáng tạo