toán lớp 5 luyện tập trang 110


Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật có: a) Chiều lâu năm 25dm, chiều rộng lớn 1,5m và độ cao 18dm Một kiểu thùng ko nắp hình dạng chữ nhật sở hữu chiều lâu năm 1,5m, chiều rộng lớn 0,6m và độ cao 8dm. Người tao quật ở mặt ngoài của thùng. Hỏi diện tích S quét tước quật là từng nào mét vuông?

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Bạn đang xem: toán lớp 5 luyện tập trang 110

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật có:

a) Chiều lâu năm 25dm, chiều rộng lớn 1,5m và độ cao 18dm.

b) Chiều dài \(\dfrac{4}{5}\)m, chiều rộng \(\dfrac{1}{3}\)m và chiều cao \(\dfrac{1}{4}\)m.

Phương pháp giải:

- Muốn tính diện tích S xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật tao lấy chu vi mặt mày lòng nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

- Muốn tính diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật tao lấy diện tích S xung xung quanh cùng theo với diện tích S nhị lòng.

Lời giải chi tiết:

a) Đổi 1,5m = 15dm

Diện tích xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật là:

       \((25 + 15) × 2 × 18 = 1440\) (dm2)

Diện tích lòng hình vỏ hộp chữ nhật là:

       \(25 × 15 = 375\) (dm2)

Diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật là:

      \(1440 + 375 × 2 = 2190\) (dm2)

b) Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là:   

       \( \left( \dfrac{4}{5} + \dfrac{1}{3} \right) × 2 × \dfrac{1}{4} = \dfrac{17}{30}\) (m2)

Diện tích lòng hình vỏ hộp chữ nhật là: 

            \(\dfrac{4}{5} ×  \dfrac{1}{3} = \dfrac{4}{15}\) (m2)

Diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật là:

            \(\dfrac{17}{30} + \dfrac{4}{15} × 2 = \dfrac{11}{10}\) (m2)

             Đáp số:  a) \(1440\)dm; \(2190\)dm2 ; 

                           b) \(\dfrac{17}{30}\)m2; \(\dfrac{11}{10}\)m2.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Một kiểu thùng ko nắp hình dạng chữ nhật sở hữu chiều lâu năm \(1,5m\), chiều rộng lớn \(0,6m\) và độ cao \(8dm\). Người tao quật ở mặt ngoài của thùng. Hỏi diện tích S quét tước quật là từng nào mét vuông?

Phương pháp giải:

Thùng ko có nắp đậy và người tao chỉ quét tước ở mặt ngoài của thùng nên diện tích S phần quét tước quật vị diện tích S xung xung quanh cùng theo với diện tích S một phía lòng của thùng.

Lưu ý: tía độ cao thấp của hình vỏ hộp chữ nhật ko nằm trong đơn vị chức năng đo nên trước lúc tính tao cần thiết trả về và một đơn vị chức năng đo.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Thùng ko nắp hình dạng vỏ hộp chữ nhật

Chiều dài: 1,5m

Chiều rộng: 0,6m

Chiều cao: 8dm

Diện tích quét tước quật mặt mày ngoài: ....?

Bài giải

Đổi: \(8dm = 0,8m\).

Diện tích xung xung quanh của kiểu thùng là:

     \((1,5 + 0,6) × 2 × 0,8 = 3,36\; (m^2)\)

Diện tích mặt mày lòng của kiểu thùng là:

           \(1,5 × 0,6 = 0,9\;(m^2)\) 

Diện tích quét tước quật là:

           \(3,36 + 0,9 = 4,26\; (m^2)\)

                                 Đáp số: \(4,26m^2\).

Xem thêm: soạn văn 7 bài quan hệ từ

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Đúng ghi Đ, sai ghi S.

a) Diện tích toàn phần của nhị hình vỏ hộp chữ nhật đều nhau.

b) Diện tích toàn phần của nhị hình vỏ hộp chữ nhật ko đều nhau.

c) Diện tích xung quanh của nhị hình vỏ hộp chữ nhật đều nhau.

d) Diện tích xung quanh của nhị hình vỏ hộp chữ nhật ko đều nhau.

Phương pháp giải:

Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của từng hình rồi đối chiếu thành quả cùng nhau.

- Muốn tính diện tích S xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật tao lấy chu vi mặt mày lòng nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

- Muốn tính diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật tao lấy diện tích S xung xung quanh cùng theo với diện tích S nhị lòng.

Lời giải chi tiết:

+) Hình mặt mày trái: 

Diện tích xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật là:

       (2,5 + 1,5) × 2 × 1,2 = 9,6 (dm2)

Diện tích lòng hình vỏ hộp chữ nhật là:

       2,5 × 1,5 = 3,75 (dm2)

Diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật là:

      9,6 + 3,75 × 2 = 17,1 (dm2)

+) Hình mặt mày phải

Diện tích xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật là:

       (1,5 + 1,2) × 2 × 2,5 = 13,5 (dm2)

Diện tích lòng hình vỏ hộp chữ nhật là:

       1,5 × 1,2 = 1,8 (dm2)

Diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật là:

       13,5 + 1,8 × 2 = 17,1 (dm2)

Ta có: 9,6dm2 < 13,5dm2, suy đi ra diện tích S xung xung quanh của nhị hình vỏ hộp chữ nhật ko đều nhau.

17,1dm= 17,1dm2, suy đi ra diện tích S toàn phần của nhị hình vỏ hộp chữ nhật đều nhau.

Vậy tao sở hữu thành quả như sau: 

a) Đ                        b) S                      c) S                      d) Đ

Chú ý: Hai hình vỏ hộp chữ nhật vẫn mang đến có một hình đặt điều ở, một hình đặt điều đứng tuy nhiên nhị hình vỏ hộp chữ nhật cơ đều sở hữu tía độ cao thấp là 2,5dm; 1,5dm; và 1,2dm nên sở hữu diện tích S toàn phần đều nhau tuy nhiên diện tích S xung xung quanh không giống nhau.

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Toán lớp 5 trang 111 Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương

  Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương sở hữu cạnh 1,5m. Người tao thực hiện một chiếc vỏ hộp ko có nắp đậy vị bìa cứng sở hữu hình dạng lập phương sở hữu cạnh 2,5dm. Tính diện tích S bìa cần thiết dùng làm thực hiện vỏ hộp (không tính mép dán).

 • Toán lớp 5 trang 112 Luyện tập luyện

  Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương sở hữu cạnh 2m 5cm. Mảnh bìa nào là sau đây hoàn toàn có thể bộp chộp được một hình lập phương ?

 • Toán lớp 5 trang 113, 114 Luyện tập luyện công cộng

  Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật có: a) Chiều lâu năm 2,5m, chiều rộng lớn 1,1m và độ cao 0,5m. b) Chiều lâu năm 3m, chiều rộng lớn 15dm và độ cao 9dm.

 • Toán lớp 5 trang 115 Thể tích của một hình

  Trong nhị hình bên dưới đây: Hình vỏ hộp chữ nhật A bao gồm bao nhiêu hình lập phương nhỏ ? Hình vỏ hộp chữ nhật B bao gồm bao nhiêu hình lập phương nhỏ ? Hình nào là hoàn toàn có thể tích to hơn.

 • Toán lớp 5 trang 116, 117 Xăng-ti-mét khối, Đề-xi-mét khối

  Viết vô dù trống không (theo mẫu):

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn con cái lớp 5 học tập chất lượng tốt, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.

Xem thêm: đường đi của máu trong vòng tuần hoàn nhỏ diễn ra theo trật tự