toán lớp 5 trang 15, 16

Giải bài xích tập dượt Toán lớp 5 tập dượt 1

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 15, 16

Toán lớp 5 trang 15 | Toán lớp 5 trang 16 phần Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3 , 4, 5 trang 15, 16 SGK Toán 5: Luyện tập dượt cộng đồng 2 (tiết 13) với điều giải ứng với từng bài xích tập dượt vô SGK gom cho những em học viên ôn tập dượt và gia tăng những dạng bài xích tập dượt, tập luyện tài năng giải Toán. Sau phía trên chào những em nằm trong xem thêm chỉ dẫn giải Toán lớp 5 sau đây.

>> Bài trước: Toán lớp 5 trang 15 Luyện tập dượt chung

Đáp án và Hướng dẫn giải bài xích 1, 2, 3 ,4, 5 trang 15 SGK Toán lớp 5  bám sát lịch trình học tập SGK, nhằm những em học viên rất có thể đối chiếu so sánh với sản phẩm bài xích thực hiện của tôi. Chi tiết đáp án như sau:

Giải Toán lớp 5 trang 15 tập dượt 1 bài xích 1

Tính

a) \dfrac{7}{9}+\dfrac{9}{10} ;

b) \dfrac{5}{6}+\dfrac{7}{8} ;

c) \dfrac{3}{5}+\dfrac{1}{2}+\dfrac{3}{10} .

Hướng dẫn giải:

Muốn với những phân số không giống kiểu mẫu số tao quy đồng kiểu mẫu số rồi với những phân số sau khoản thời gian quy đồng.

Đáp án và chỉ dẫn giải bài xích 1:

a) \dfrac{7}{9}+\dfrac{9}{10} =\dfrac{70}{90}+\dfrac{81}{90}=\dfrac{151}{90} ;

b)\dfrac{5}{6}+\dfrac{7}{8} =\dfrac{20}{24}+\dfrac{21}{24}=\dfrac{41}{24} ;

c) \dfrac{3}{5}+\dfrac{1}{2}+\dfrac{3}{10}= \dfrac{6}{10}+\dfrac{5}{10}+\dfrac{3}{10} =\dfrac{6+5+3}{10}=\dfrac{14}{10}=\dfrac{7}{5}.

Giải Toán lớp 5 trang 16 tập dượt 1 bài xích 2

Tính

a) \dfrac{5}{8} - \dfrac{2}{5};

b) 1\dfrac{1}{{10}} - \dfrac{3}{4};

c) \dfrac{2}{3} + \dfrac{1}{2} - \dfrac{5}{6}.

Hướng dẫn giải:

Muốn trừ nhị phân số không giống kiểu mẫu số tao quy đồng kiểu mẫu số những phân số rồi trừ nhị phân số sau khoản thời gian quy đồng.

Đáp án và chỉ dẫn giải bài xích 2:

a) \dfrac{5}{8}-\dfrac{2}{5}=\dfrac{25}{40}-\dfrac{16}{40}=\dfrac{9}{40}

b) 1\dfrac{1}{{10}} - \dfrac{3}{4} = \dfrac{{11}}{{10}} - \dfrac{3}{4} = \dfrac{{22}}{{20}} - \dfrac{{15}}{{20}} = \dfrac{7}{{20}}

c) \dfrac{2}{3} + \dfrac{1}{2} - \dfrac{5}{6} = \dfrac{4}{6} + \dfrac{3}{6} - \dfrac{5}{6} = \dfrac{{4 + 3 - 5}}{6} = \dfrac{2}{6} = \dfrac{1}{3}

Giải Toán lớp 5 trang 16 tập dượt 1 bài xích 3

Khoanh vô chữ bịa trước sản phẩm đúng:

\frac{3}{8}+\frac{1}{4}=?

A.\dfrac{7}{9}

B. \dfrac{3}{4}

C. \dfrac{5}{8}

D.\dfrac{4}{12}

Hướng dẫn giải:

Muốn với những phân số không giống kiểu mẫu số tao quy đồng kiểu mẫu số rồi với những phân số sau khoản thời gian quy đồng.

Đáp án và chỉ dẫn giải bài xích 3:

Ta có: \dfrac{3}{8}+\dfrac{1}{4}=\dfrac{3}{8}+\dfrac{2}{8}=\dfrac{5}{8}.

Vậy \dfrac{3}{8}+\dfrac{1}{4}=\dfrac{5}{8}.

Vậy lựa chọn đáp án C.

Giải Toán lớp 5 trang 16 tập dượt 1 bài xích 4

Viết những số đo phỏng dài:

a) 9m 5dm;

b) 7m 3dm;

c) 8dm 9cm;

d) 12cm 5mm.

Hướng dẫn giải:

Dựa vô những cơ hội thay đổi sau:

1m = 10dm, hoặc 1dm = \dfrac{1}{10}m;

1dm = 10cm, hoặc 1cm = \dfrac{1}{10}dm;

1cm = 10mm, hoặc 1mm = \dfrac{1}{10}cm;

Đáp án và chỉ dẫn giải bài xích 4:

a) 9m 5dm = 9m + \dfrac{5}{10} m = 9\dfrac{5}{10} m.

b) 7m 3dm = 7m + \dfrac{3}{10} dm = 7\dfrac{3}{10} dm;

c) 8dm 9cm = 8dm + \dfrac{9}{10} dm = 8\dfrac{9}{10} ;

d) 12cm 5mm = 12cm + \dfrac{5}{10} centimet = 12\dfrac{5}{10} cm.

>> Tham khảo thêm thắt đáp án tại: Viết những số đo phỏng dài: a) 9m 5dm;

Giải Toán lớp 5 trang 16 tập dượt 1 bài xích 5

Biết \frac{3}{10}quãng lối AB nhiều năm 12km. Hỏi quãng lối AB nhiều năm từng nào ki-lô-mét?

Hướng dẫn giải:

- Tìm phỏng nhiều năm của \dfrac{1}{10} quãng lối tao lấy 12km phân chia cho tới 3.

- Tìm phỏng nhiều năm quãng lối tao lấy phỏng nhiều năm của \dfrac{1}{10} quãng lối nhân với 10.

Đáp án và chỉ dẫn giải bài xích 5:

Ta với sơ vật dụng sau

Xem thêm: có nên tháo yếm xe máy khi sử dụng tại sao

Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3 , 4, 5 trang 15, 16 SGK Toán 5

\dfrac{1}{10} quãng lối AB dài: 12 : 3 = 4 (km)

Quãng lối AB dài: 4 x 10 = 40 (km).

Đáp số 40km

>> Tham khảo thêm thắt đáp án tại: Biết 3/10 quãng lối AB nhiều năm 12km ...

>> Bài tiếp theo: Giải bài xích tập dượt trang 16, 17 SGK Toán 5: Luyện tập dượt cộng đồng 3 (tiết 14)

Chuyên mục Toán lớp 5 tiếp tục hỗ trợ toàn cỗ điều giải SGK và VBT Toán 5 của từng bài học kinh nghiệm khiến cho những em học viên xem thêm, gia tăng tài năng giải Toán và ôn tập dượt cho những bài xích ganh đua học tập kì. Toàn cỗ tư liệu bên trên phía trên đề được vận tải không tính phí nhằm dùng.

Trắc nghiệm Toán lớp 5 Chương 1 Phân số

Các dạng bài xích tập dượt trắc nghiệm về phân số: quy đồng, rút gọn gàng phân số, đối chiếu bố trí phân số sau đây với đáp án nhằm những em học viên gia tăng kiến thức và kỹ năng về phân số, những Việc về phân số, những em học viên tự động luyện gia tăng kiến thức và kỹ năng.

Câu 1: Không thể viết lách phân số nào là tại đây trở nên phân số thập phân?

A. \frac{10}{9}

B. \frac{7}{8}

C. \frac{6}{25}

D. \frac{13}{5}

Câu 2: \frac{4}{5}+\frac{3}{2} \times \frac{1}{6}=?

A. \frac{4}{5}

B. \frac{11}{24}

C. \frac{8}{12}

D. \frac{3}{2}

Câu 3: Phân số nào là sau đây rất có thể viết lách trở nên phân số thập phân?

A. \frac{2}{3}

B. \frac{5}{7}

C. \frac{19}{25}

D. \frac{1}{6}

Câu 4: Tìm x: 1 \frac{3}{4}-x=\frac{3}{8}

A. x = 1\frac{1}{8}

B. x = 1\frac{3}{8}

C. x = 1\frac{1}{2}

D. x = 2\frac{1}{8}

Câu 5: Trong những phân số sau: \frac{12}{30}, \frac{20}{35}, \frac{14}{20}, \frac{12}{21} phân số nào là bởi vì phân số \frac{2}{5}

A.  \frac{20}{35}

B. \frac{12}{30}

C. \frac{14}{20}

D. \frac{12}{21}

Câu 6: Phép tính 9 - 3 : 6 = ?

A. 1

B. \frac{6}{6}

C. 8\frac{1}{2}

D. 7

Câu 7: Dãy phân số nào là và được bố trí bám theo trật tự kể từ nhỏ nhắn cho tới lớn?

A. \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{3}{8}
B. \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, \frac{3}{8}
C. \frac{1}{3}, \frac{3}{8}, \frac{1}{2}
D. \frac{3}{8}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}

Câu 8: 2/5 số học viên lớp em là phái nữ. Lớp em với 16 phái nữ. Thế thì số học viên lớp em với toàn bộ là:

A. 48 học tập sinh

B. 30 học tập sinh

C. 25 học tập sinh

D. 40 học tập sinh

Câu 9: Tuổi phụ vương bởi vì \frac{9}{2} tuổi hạc con cái. sành rằng phụ vương 45 tuổi hạc. Hãy tính tuổi hạc của con

A. 10 tuổi

B. 5 tuổi

C. 8 tuổi

D. 9 tuổi

Câu 10: Chia 8 cho tới \frac{1}{3}. Kết trái khoáy là:

A. 24
B. \frac{3}{8}
C. 2\frac{2}{3}
D. \frac{1}{24}

Đáp án:

1 - A

2 - D

3 - C

4 - B

5 - B

6 - C

7 - C

8 - B

9 - A

10 - A

......................

Giải bài xích tập dượt ứng Giải vở bài xích tập dượt Toán 5 bài xích 13: Luyện tập dượt cộng đồng với đáp án cụ thể cho tới từng bài xích tập dượt nhằm những em học viên luyện giải Toán lớp 5 những bài xích tập dượt về phân số. Với cơ hội trình diễn khoa học tập, bám sát nội dung bài học kinh nghiệm, những em rất có thể dùng những kiến thức và kỹ năng vô nội dung bài viết này nhằm tương hỗ cho tới việc học tập, ôn tập dượt toán lớp 5 chương 1 đạt hiệu suất cao tối đa. Từ cơ, những em rất có thể lần đi ra cơ hội giải, cách thức tiếp thu kiến thức môn toán 5 tốt nhất có thể cho chính bản thân mình. Chúc những em tiếp thu kiến thức tốt!

Giải bài xích tập dượt trang 15, 16 SGK Toán 5: Luyện tập dượt cộng đồng 2 (tiết 13) bao hàm 5 thắc mắc với cách thức giải và điều giải cụ thể cho tới từng dạng bài xích tập dượt cho những em học viên xem thêm, cầm được cơ hội giải những dạng toán về phân số, thay đổi đi ra đo phỏng nhiều năm và đo lượng, Việc với điều văn. Hy vọng với những tư liệu này, những em học viên tiếp tục học tập đảm bảo chất lượng môn Toán lớp 5 rộng lớn nhưng mà ko cần thiết sách giải.

Ngoài đi ra, những em học viên hoặc quý bố mẹ còn rất có thể xem thêm thêm thắt đề ganh đua học tập kì 1 lớp 5 và đề ganh đua học tập kì 2 lớp 5 những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa bám theo chuẩn chỉnh thông tư 22 của cục Giáo Dục. Những đề ganh đua này được VnDoc.com thuế tầm và tinh lọc kể từ những ngôi trường đái học tập bên trên toàn nước nhằm mục đích đưa đến cho tới học viên lớp 5 những đề ôn ganh đua học tập kì unique nhất. Mời những em nằm trong quý bố mẹ vận tải không tính phí đề ganh đua về và ôn luyện.

Tham khảo những bài xích giải bài xích tập dượt Toán sau đây:

  • Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3 trang 11 SGK Toán 5: Ôn tập dượt luật lệ nhân và luật lệ phân chia nhị phân số
  • Giải bài xích tập dượt 1, 2, 3 trang 12, 13, 14 SGK Toán 5: Hỗn số
  • Giải bài xích tập dượt trang 15 SGK Toán 5: Luyện tập dượt cộng đồng 1
  • Giải vở bài xích tập dượt Toán 5 bài xích 8: Ôn tập dượt luật lệ nhân và luật lệ phân chia nhị phân số
  • Giải Vở rèn luyện Toán lớp 5 tập dượt 1: Ôn tập: Phép nhân và luật lệ phân chia những phân số
  • Bài tập dượt Toán lớp 5: Phép nhân và luật lệ phân chia nhị phân số
  • Giải Vở rèn luyện Toán lớp 5 tập dượt 1 - Tiết 12: Luyện tập dượt chung
  • Giải Vở rèn luyện Toán lớp 5 tập dượt 1 - Tiết 13: Luyện tập dượt chung
  • Giải Vở rèn luyện Toán lớp 5 tập dượt 1 - Tiết 14: Luyện tập dượt chung

Đối với lịch trình học tập lớp 5, nhằm tiện trao thay đổi, share tay nghề về giảng dạy dỗ và tiếp thu kiến thức những môn học tập, VnDoc chào những thầy gia sư, những bậc bố mẹ và chúng ta học viên truy vấn group riêng rẽ giành riêng cho lớp 5 sau: Nhóm Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 5. Tất cả những tư liệu bên trên phía trên đều được vận tải không tính phí về dùng. Rất ngóng cảm nhận được sự cỗ vũ của những thầy cô và chúng ta.

Xem thêm: toán lớp 4 trang 122 luyện tập