toán lớp 5 trang 43 luyện tập chung


Đọc những số thập phân tại đây. Viết số thập phân có: a) Năm đơn vị chức năng, bảy phần mười;

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 43 luyện tập chung

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Đọc những số thập phân sau đây:

a) \(7,5;\)            \( 28,416;\)              \( 201,05;\)                 \(0,187.\)

b) \(36,2;\)      \(9,001;\)                    \(84,302;\)                 \(0,010.\)

Phương pháp giải:

Muốn phát âm một vài thập phân, tớ phát âm thứu tự kể từ sản phẩm cao cho tới sản phẩm thấp: trước không còn phát âm phần vẹn toàn, phát âm vệt "phẩy", tiếp sau đó phát âm phần thập phân. 

Lời giải chi tiết:

a) \(7,5\) phát âm là bảy phẩy năm.

    \(28,416\) phát âm là nhị mươi tám phẩy tư trăm mươi sáu.

    \(201,05\) phát âm là nhị trăm linh một phẩy ko năm.

    \(0,187\) phát âm là ko phẩy một trăm tám mươi bảy.

b) \(36,2\) phát âm là tía mươi sáu phẩy nhị.

    \(9,001\) phát âm là chín phẩy ko cóc một.

   \(84,302\) phát âm là tám mươi tư phẩy tía trăm linh nhị.

   \(0,010\) phát âm là ko phẩy ko mươi.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Viết số thập phân có: 

a) Năm đơn vị chức năng, bảy phần mười;

b) Ba mươi nhị đơn vị chức năng, tám phần mươi, năm phần trăm;

c) Không đơn vị chức năng, 1 phần trăm;

d) Không đơn vị chức năng, tía trăm linh tư phần ngàn.

Phương pháp giải:

Cách viết lách số thập phân: Viết phần vẹn toàn, bám theo sau là vệt "phẩy", tiếp sau đó viết lách phần thập phân.

Lời giải chi tiết:

a) \(5,7\);                                  b) \(32,85\)

c) \(0,01\);                                d) \(0,304\).

Bài 3

Viết những số sau bám theo trật tự kể từ bé xíu cho tới lớn:

42,538;       41,835;        42,358;       41,538.

Phương pháp giải:

So sánh những số tiếp tục mang đến rồi bố trí bám theo trật tự kể từ bé xíu cho tới rộng lớn.

Lời giải chi tiết:

So sánh những số tiếp tục mang đến tớ có: 41,538 < 41,835 < 42,358 < 42,538

Vậy những số được sắp xếp bám theo trật tự kể từ bé xíu cho tới rộng lớn là :  41,538 ;     41,835 ;     42,358 ;    42,538.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) \(\dfrac{36 \times 45}{6 \times 5}\) ;                         b) \(\dfrac{56\times63}{9\times8}\).

Phương pháp giải:

Tách tích ở tử số kết quả của những quá số, tiếp sau đó thứu tự phân chia tử số và hình mẫu số cho những quá số cộng đồng.

Lời giải chi tiết:

a) \(\dfrac{{36 \times 45}}{{6 \times 5}} = \dfrac{{6 \times \not{6} \times \not{5} \times 9}}{{\not{6} \times \not{5}}} \)\( =6\times 9= 54\) ;  

b) \(\dfrac{{56 \times 63}}{{9 \times 8}} = \dfrac{{7 \times \not{8} \times 7 \times \not{9}}}{{\not{9} \times \not{8}}} \)\( = 7\times 7 = 49\).


Bình luận

Chia sẻ

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.

Xem thêm: cho hình chóp sabcd có đáy abcd là hình vuông