toán lớp 6 kết nối tri thức

×
 • Đăng nhập
 • Đăng ký

Bạn đang xem: toán lớp 6 kết nối tri thức

Nội dung bài bác viết

Xem thêm: cửa hàng nhang đèn của tiểu lão bản

  Xem thêm

  [Toán 6 - Kết nối trí thức với cuộc sống] Với giải bài bác luyện Toán lớp 6 cuốn sách Kết nối trí thức với cuộc sống thường ngày cụ thể được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Toán 6 Tập 1 & Tập 2 hùn học viên dễ dàng và đơn giản coi và đối chiếu câu nói. giải kể từ cơ biết phương pháp thực hiện bài bác luyện Toán 6.

  Xem thêm: bề tôi trung thành

  1 4262 lượt xem

  • Toán 6 Tập 1 – Kết nối tri thức
  • Chương 1: Tập phù hợp những số tự động nhiên
  • Bài 1: Tập hợp
  • Bài 2: Cách ghi số tự động nhiên 
  • Bài 3: Thứ tự động vô tụ họp những số tự động nhiên
  • Bài 4: Phép nằm trong và quy tắc trừ số tự động nhiên
  • Bài 5: Phép nhân và quy tắc phân tách số tự động nhiên
  • Luyện luyện chung
  • Bài 6: Lũy quá với số nón tự động nhiên
  • Bài 7: Thứ tự động triển khai những quy tắc tính
  • Luyện luyện chung
  • Bài luyện cuối chương 1
  • Chương 2: Tính phân tách không còn vô tụ họp những số tự động nhiên
  • Bài 8: Quan hệ phân tách không còn và tính chất
  • Bài 9: Dấu hiệu phân tách hết
  • Bài 10: Số vẹn toàn tố
  • Luyện luyện chung
  • Bài 11: Ước công cộng. Ước công cộng rộng lớn nhất
  • Bài 12: Bội công cộng. Bội công cộng nhỏ nhất
  • Luyện luyện chung
  • Bài luyện cuối Chương 2
  • Chương 3: Số nguyên
  • Bài 13: Tập phù hợp những số nguyên
  • Bài 14: Phép nằm trong và quy tắc trừ số nguyên
  • Bài 15: Quy tắc lốt ngoặc
  • Luyện luyện chung
  • Bài 16: Phép nhân số nguyên
  • Bài 17: Phép phân tách không còn. Ước và bội của một trong những nguyên
  • Luyện luyện chung
  • Bài luyện cuối Chương 3
  • Chương 4: Một số hình bằng vô thực tiễn
  • Bài 18: Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều
  • Bài 19: Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân
  • Bài 20: Chu vi và diện tích S của một trong những tứ giác đang được học
  • Luyện luyện chung
  • Bài luyện cuối Chương 4
  • Chương 5: Tính đối xứng của hình bằng vô tự động nhiên
  • Bài 21: Hình sở hữu trục đối xứng
  • Bài 22: Hình sở hữu tâm đối xứng
  • Luyện luyện chung
  • Bài luyện cuối Chương 5
  • Thực hành hoạt động và sinh hoạt trải nghiệm
  • Bài 1: Tấm thiệp và chống học tập của em
  • Bài 2: Vẽ hình giản dị với ứng dụng geogebra
  • Bài 3: Sử dụng PC cố tay
  • Toán lớp 6 Tập 2 – Kết nối tri thức
  • Chương 6: Phân số
  • Bài 23: Mở rộng lớn phân số. Phân số bởi vì nhau
  • Bài 24: So sánh phân số. Hỗn số dương
  • Luyện luyện chung
  • Bài 25: Phép nằm trong và quy tắc trừ phân số
  • Bài 26: Phép nhân và quy tắc phân tách phân số
  • Bài 27: Hai câu hỏi về phân số
  • Luyện luyện chung
  • Bài luyện cuối Chương 6
  • Chương 7: Số thập phân
  • Bài 28: Số thập phân
  • Bài 29: Tính toán với số thập phân
  • Bài 30: Làm tròn trĩnh và ước lượng
  • Bài 31: Một số câu hỏi về tỉ số và tỉ số phần trăm
  • Luyện luyện chung
  • Bài luyện cuối Chương 7
  • Chương 8: Những hình học tập cơ bản
  • Bài 32: Điểm và lối thẳng
  • Bài 33: Điểm nằm trong lòng nhì điểm. Tia
  • Bài 34: Đoạn trực tiếp. Độ nhiều năm đoạn thẳng
  • Bài 35: Trung điểm của đoạn thẳng
  • Luyện luyện chung
  • Bài 36: Góc
  • Bài 37: Số đo góc
  • Luyện luyện chung
  • Ôn luyện chương 8
  • Chương 9: Dữ liệu và phần trăm thực nghiệm
  • Bài 38: Dữ liệu và tích lũy dữ liệu
  • Bài 39: Bảng tổng hợp và biểu thiết bị tranh
  • Bài 40: Biểu thiết bị cột
  • Bài 41: Biểu thiết bị cột kép
  • Luyện luyện chung
  • Bài 42: Kết ngược rất có thể và sự khiếu nại vô trò đùa, thí nghiệm
  • Bài 43: Xác suất thực nghiệm
  • Luyện luyện chung
  • Bài luyện cuối Chương 9
  • Hoạt động: Thực hành trải nghiệm
  • Hoạt động thể thao nào là được yêu thương quí nhất vô hè
  • Vẽ hình giản dị với ứng dụng geogebra
  • Bài luyện ôn luyện cuối năm

  Tham khảo những loạt bài bác Toán 6 khác:

  Xem tăng những lịch trình khác:

  • Soạn văn lớp 6 (hay nhất) - Kết nối tri thức
  • Soạn văn lớp 6 (ngắn nhất) - Kết nối tri thức
  • Bộ thắc mắc ôn luyện Ngữ văn lớp 6 - Kết nối tri thức
  • Bố viên kiệt tác Ngữ văn 6 – Kết nối tri thức
  • Nội dung chủ yếu kiệt tác Ngữ văn lớp 6 – Kết nối tri thức
  • Tóm tắt kiệt tác Ngữ văn lớp 6 – Kết nối tri thức
  • Tác fake kiệt tác Ngữ văn lớp 6 – Kết nối tri thức
  • Văn khuôn lớp 6 – Kết nối tri thức
  • Giải sgk Địa Lí 6 – Kết nối tri thức
  • Giải sbt Địa Lí 6 – Kết nối tri thức
  • Lý thuyết Địa Lí 6 – Kết nối tri thức
  • Giải sgk Tin học tập 6 – Kết nối tri thức
  • Giải sbt Tin học tập 6 – Kết nối tri thức
  • Lý thuyết Tin học tập 6 – Kết nối tri thức
  • Giải sgk Công nghệ 6 – Kết nối tri thức
  • Giải sbt Công nghệ 6 – Kết nối tri thức
  • Lý thuyết Công nghệ 6 – Kết nối tri thức
  • Giải sgk Lịch sử 6 – Kết nối tri thức
  • Giải sbt Lịch sử 6 – Kết nối tri thức
  • Lý thuyết Lịch sử lớp 6 - Kết nối tri thức
  • Giải sgk GDCD 6 – Kết nối tri thức
  • Giải sbt GDCD 6 – Kết nối tri thức
  • Lý thuyết GDCD 6 – Kết nối tri thức
  • Giải sgk Khoa học tập đương nhiên 6 – Kết nối tri thức
  • Giải sbt Khoa học tập đương nhiên 6 – Kết nối tri thức
  • Lý thuyết Khoa học tập đương nhiên 6 – Kết nối tri thức
  • Giải sgk Tiếng Anh 6 – Global Success
  • Giải sbt Tiếng Anh 6 – Kết nối tri thức
  • Bài luyện Tiếng Anh 6 Global success bám theo Unit sở hữu đáp án
  • Trọn cỗ Từ vựng Tiếng Anh 6 Global success không hề thiếu nhất
  • Ngữ pháp Tiếng Anh 6 Global success