tổng hợp công thức vật lý 12

Học Mãi share cỗ tư liệu tóm lược toàn cỗ công thức Vật Lý 12 được biên soạn theo từng mục chính rõ ràng theo như đúng công tác sách giáo khoa gom những em học viên dễ dàng và đơn giản trong những việc khối hệ thống kỹ năng và kiến thức học tập và ôn tập dượt.

Chương I và II: Công thức xấp xỉ cơ và sóng cơ học

1. Dao động điều hòa

Bạn đang xem: tổng hợp công thức vật lý 12

- Công thức tính li chừng, véc tơ vận tốc tức thời và gia tốc

2. Con nhấp lên xuống lò xo

- Phương trình xấp xỉ con cái nhấp lên xuống lò xo

- Công thức tính thế năng

- Công thức tính cơ năng

- Công thức tính lực đàn hồi của lò xo

- Công thức lốc xoáy ghép nối tiếng

- Công thức lốc xoáy ghép tuy vậy song

3. Con nhấp lên xuống đơn

- Phương trình dao động

- Tần số góc và chu kỳ

- Công thức tính động năng, thế năng, cơ năng con nhấp lên xuống đơn

4. Tổng ăn ý dao động

- Tổng ăn ý 2 xấp xỉ điều tiết nằm trong phương nằm trong tần số

5. Sóng cơ học

- Liên hệ thân ái bước sóng, véc tơ vận tốc tức thời, chu kỳ luân hồi và tần số sóng

- Phương trình sóng bên trên điểm ngẫu nhiên bên trên phương truyền sóng cơ hội một khoảng chừng x.

- Khoảng cơ hội thân ái 2 nút và 2 bụng ngay lập tức kề

- Khoảng cơ hội thân ái nút và bụng liên kề

- Khoảng cơ hội thân ái n nút sóng liên tiếp

Chương III: Công thức loại năng lượng điện xoay chiều, sóng năng lượng điện từ 

1. Dòng năng lượng điện xoay chiều

- Cảm kháng của cuộn dây

- Dung kháng của tụ điện

- Tổng trở của đoạn mạch RLC

Xem thêm: đêm nay mạc gia chủ lại đến

- Định luật Ôm

- Các độ quý hiếm hiệu dụng

- Công thức tính hiệu suất, thông số công suất

- Công thức tính năng lượng điện năng hấp phụ của mạch điện

2. Dao động và sóng năng lượng điện từ

- Công suất tính chu kỳ luân hồi, tần số, tần số góc của mạch dao động

- Điện tích của 2 phiên bản tụ

- Công thức tính độ mạnh loại năng lượng điện nhập mạch

- Hiệu năng lượng điện thế nhập 2 phiên bản tụ

- Năng lượng năng lượng điện kể từ, năng lượng điện trường

Chương IV và V: Công thức đặc điểm sóng của độ sáng và lượng tử ánh sáng

- Vị trí vân sáng sủa, vân tối và khoảng chừng tối

- Giao trét với độ sáng trắng

- Năng lượng của Photon ánh sáng

- Công thức Anhxtanh, số lượng giới hạn quang quẻ năng lượng điện, hiệu năng lượng điện thế hãm

- Công suất mối cung cấp sáng sủa, độ mạnh loại năng lượng điện bão hòa

- Lực Lo-ren-xơ, lực phía tâm

- Quang phổ vạch của vẹn toàn tử Hidro

Chương VI: Vật lý phân tử nhân

- Định luật chống xạ

- Công thức tính số phân tử nhập m gam hóa học đơn vẹn toàn tử

- Năng lượng nghỉ

- Độ hụt khối của phân tử nhân

- Năng lượng liên kết

Xem thêm: cậu là nam tớ vẫn yêu

- Năng lượng links riêng

- Định luật bảo toàn nhập phản xạ phân tử nhân

Tài liệu xem thêm thêm:

TÓM TẮT CÔNG THỨC VẬT LÍ 12