trật tự đúng về cơ chế duy trì cân bằng nội môi là

Câu hỏi:

30/07/2019 32,574

Bạn đang xem: trật tự đúng về cơ chế duy trì cân bằng nội môi là

A. Sở phận tiêu thụ kích ứng → thành phần tinh chỉnh → thành phần tiến hành → thành phần tiêu thụ kích thích

Đáp án chủ yếu xác

B. Sở phận tinh chỉnh → thành phần tiêu thụ kích ứng → thành phần tiến hành → thành phần tiêu thụ kích thích

C. Sở phận tiêu thụ kích ứng → thành phần tiến hành → thành phần tinh chỉnh → thành phần tiêu thụ kích thích

D. Sở phận tiến hành → thành phần tiêu thụ kích ứng → thành phần tinh chỉnh → thành phần tiêu thụ kích thích

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi nồng độ glucozơ nhập tiết tăng, chế độ điều tiết ra mắt theo đòi trật tự?

A. Tuyến tụy → insulin → gan liền và tế bào khung người → glucozơ nhập tiết giảm

B. Gan → insulin → tuyến tụy và tế bào khung người → glucozơ nhập tiết giảm

C. Gan → tuyến tụy và tế bào khung người → insulin → glucozơ nhập tiết giảm

D. Tuyến tụy → insulin → gan liền → tế bào khung người → glucozơ nhập tiết giảm

Câu 2:

Bộ phận tinh chỉnh nhập chế độ lưu giữ cân đối nội môi là?

A. Trung ương thần kinh trung ương hoặc tuyến nội tiết

B. Các phòng ban như thận, gan liền, phổi, tim, mạch máu…

C. Thụ thể hoặc phòng ban thụ cảm

D. Cơ quan lại sinh sản

Câu 3:

Chức năng của thành phần tiến hành chế độ lưu giữ cân đối nội môi là?

A. Điều khiển sinh hoạt của những phòng ban bằng phương pháp gửi chuồn những tín hiệu thần kinh trung ương hoặc hoocmôn

B. Làm tăng hoặc hạn chế sinh hoạt nhập khung người để mang môi trường thiên nhiên nhập về hiện trạng cân đối và ổn định định

C. Tiếp nhận kích ứng kể từ môi trường thiên nhiên và tạo hình xung thần kinh

Xem thêm: hậu quả đối với trẻ em khi thiếu tirôxin là

D. Tác động nhập những thành phần kích ứng dựa vào tín hiệu thần kinh trung ương và hoocmôn

Câu 4:

Cân tự nội môi là lưu giữ sự ổn định quyết định của môi trường thiên nhiên trong?

A. Tế bào        

B. Mô

C. Cơ thể        

D. Cơ quan

Câu 5:

Trật tự động chính về chế độ lưu giữ áp suất máu là ?

A. Huyết áp thông thường → thụ thể áp lực đè nén gân máu → trung khu vực điều tiết tim mạch ở hành óc → tim hạn chế nhịp và hạn chế lực teo bóp, gân máu dãn → áp suất máu tăng dần đều → thụ thể áp lực đè nén ở mạch máu

B. Huyết áp tăng dần đều → trung khu vực điều tiết tim mạch ở hành óc → thụ thể áp lực đè nén gân máu → tim hạn chế nhịp và hạn chế lực teo bóp, gân máu dãn → áp suất máu thông thường → thụ thể áp lực đè nén ở mạch máu

C. Huyết áp tăng dần đều → thụ thể áp lực đè nén gân máu → trung khu vực điều tiết tim mạch ở hành óc → tim hạn chế nhịp và hạn chế lực teo bóp, gân máu dãn → áp suất máu bình thường→ thụ thể áp lực đè nén ở mạch máu

D. Huyết áp tăng dần đều → thụ thể áp lực đè nén gân máu → trung khu vực điều tiết tim mạch ở hành óc → thụ thể áp lực đè nén ở mạch máu→ tim hạn chế nhịp và hạn chế lực teo bóp, gân máu dãn → áp suất máu bình thường

Câu 6:

Những tính năng này tiếp sau đây ko cần của thành phần tiêu thụ kích ứng nhập chế độ lưu giữ cân đối nội môi?

(1) tinh chỉnh sinh hoạt của những phòng ban bằng phương pháp gửi chuồn những tín hiệu thần kinh trung ương hoặc hoocmôn

(2) thực hiện tăng hoặc hạn chế sinh hoạt nhập khung người để mang môi trường thiên nhiên nhập về hiện trạng cân đối và ổn định định

(3) tiêu thụ kích ứng kể từ môi trường thiên nhiên và tạo hình xung thần kinh

(4) thực hiện chuyển đổi ĐK lý hóa của môi trường thiên nhiên nhập cơ thể

Phương án vấn đáp chính là

A. (1), (2) và (3)         

B. (1), (3) và (4)

C. (2), (3) và (4)        

D. (1), (2) và (4)

Xem thêm: phân tích bài lặng lẽ sa pa

TÀI LIỆU VIP VIETJACK