trọng sinh chi đô thị tu tiên

Tác giả: Thập Lý Kiếm Thần
Thể loại: Tiên Hiệp
Loại: Truyện convert,VIP
Trạng thái: Đang ra
Lượt nghe:
45092
Giọng nam: 42 tập

Bạn đang xem: trọng sinh chi đô thị tu tiên

– Độ Kiếp kỳ đại tu sĩ Trần Phàm trượt xuống ở nhập thiên kiếp, lại một giấc nằm mộng năm trăm năm quay về thế giới tuổi hạc nhỏ thời đại.
Ở kiếp trước tao đăng lâm ngoài hành tinh đỉnh, để ý vạn giới, lại ko người thực hiện chúng ta. Tại kiếp này chỉ nguyện ko phụ trước bại ko phụ khanh.
Thông tục bản: Tu hành năm trăm năm Độ Kiếp kỳ Tu Tiên fake trùng sinh hồi quay về khu đô thị, đền rồng bù tiếc nuối, fake heo ăn thịt hổ chuyện xưa.
Thượng.

– Cảnh giới: luyện khí (trúc cơ, thông huyền, thần hải), tiên thiên, dừng đan, kim đơn, vẹn toàn anh, hóa thần, phản hỏng, phù hợp đạo (chân tiên), chừng kiếp(huyền tiên), phi thăng(kim tiên)

Đang nghe:

Nghe tiếp:    

1:

Tap 001 - 09:13:23

2:

Tap 002 - 08:58:55

3:

Tap 003 - 08:25:34

4:

Tap 004 - 10:06:18

5:

Tap 005 - 10:09:53

6:

Tap 006 - 10:09:05

7:

Tap 007 - 11:03:08

8:

Tap 008 - 10:10:03

9:

Tap 009 - 10:14:53

10:

Tap 010 - 10:09:41

11:

Tap 011 - 10:09:50

12:

Tap 012 - 09:27:19

13:

Tap 013 - 10:17:10

14:

Tap 014 - 10:17:13

15:

Tap 015 - 10:37:15

16:

Tap 016 - 10:36:09

17:

Tap 017 - 10:18:47

18:

Tap 018 - 09:59:31

19:

Tap 019 - 10:52:39

20:

Tap 020 - 10:20:01

21:

Tap 021 - 09:55:38

22:

Tap 022 - 09:26:12

23:

Tap 023 - 09:34:24

24:

Tap 024 - 10:14:42

1:

Tap 001

2:

Tap 002

3:

Tap 003

4:

Tap 004

5:

Tap 005

6:

Tap 006

7:

Tap 007

8:

Tap 008

9:

Tap 009

10:

Tap 010

Xem thêm: truyện tiểu tiên nữ của giáo bá

11:

Tap 011

12:

Tap 012

13:

Tap 013

14:

Tap 014

15:

Tap 015

16:

Tap 016

17:

Tap 017

18:

Tap 018

19:

Tap 019

20:

Tap 020

21:

Tap 021

22:

Tap 022

23:

Tap 023

24:

Tap 024

25:

Tap 025

26:

Tap 026

27:

Tap 027

28:

Tap 028

29:

Tap 029

30:

Tap 030

31:

Tap 031

32:

Tap 032

33:

Tap 033

34:

Tap 034

35:

Tap 035

36:

Tap 036

37:

Tap 037

38:

Tap 038

39:

Tap 039

40:

Tap 040

41:

Tap 041

42:

Tap 042

1:

Tap 001

2:

Tap 002

Xem thêm: truyện chấp niệm bắc đại

3:

Tap 003

Truyện Trọng Sinh Chi Đô Thị Tu Tiên Audio nằm trong phân mục Tiên Hiệp của người sáng tác Thập Lý Kiếm Thần. Truyện được lấy mối cung cấp kể từ Truyện convert, VIP và Đang rời khỏi với số tập dượt là 42. Các chúng ta đem phát âm những phân mục không giống của truyện Trọng Sinh Chi Đô Thị Tu Tiên bên trên đây: