trọng sinh chi quy linh

 • Reads 1,604,876
 • Votes 58,606
 • Parts 91

Ongoing, First published Dec 05, 2015

Bạn đang xem: trọng sinh chi quy linh

Table of contents

 • Văn án + c 1 Tình khởi vi sinh

  Fri, Jan 1, 2016

 • Fri, Jan 1, 2016

 • Fri, Jan 1, 2016

 • Fri, Jan 1, 2016

 • Sat, Jan 2, 2016

 • Sat, Jan 2, 2016

 • Sun, Jan 3, 2016

 • Sun, Jan 3, 2016

 • Sun, Jan 3, 2016

 • C11 : Vinh thượng vi thân

  Sun, Jan 3, 2016

 • Mon, Jan 4, 2016

 • Mon, Jan 4, 2016

 • Tue, Jan 5, 2016

 • Tue, Jan 5, 2016

 • Tue, Jan 5, 2016

 • Mon, Jan 4, 2016

 • Mon, Jan 4, 2016

 • Thu, Jan 7, 2016

 • Thu, Jan 7, 2016

 • Thu, Jan 7, 2016

 • Thu, Jan 7, 2016

 • Sat, Jan 9, 2016

 • Sat, Jan 9, 2016

 • Mon, Jan 11, 2016

 • Mon, Jan 11, 2016

 • Thu, Jan 7, 2016

 • Mon, Jan 11, 2016

 • Wed, Jan 13, 2016

 • Wed, Jan 13, 2016

 • Wed, Jan 13, 2016

 • Thu, Jan 14, 2016

 • Thu, Jan 14, 2016

 • Thu, Jan 14, 2016

 • Wed, Jan trăng tròn, 2016

 • Wed, Jan trăng tròn, 2016

 • Thu, Jan 21, 2016

 • Thu, Jan 21, 2016

 • Thu, Jan 21, 2016

 • Thu, Jan 21, 2016

 • Fri, Jan 22, 2016

 • Fri, Jan 22, 2016

 • Thu, Jan 21, 2016

 • Sat, Jan 23, 2016

 • Sat, Jan 23, 2016

 • Sat, Jan 23, 2016

 • Mon, Jan 25, 2016

  Xem thêm: long xà diễn nghĩa

 • Mon, Jan 25, 2016

 • Mon, Jan 25, 2016

 • Mon, Jan 25, 2016

 • Mon, Jan 25, 2016

 • Tue, Jan 26, 2016

 • Tue, Jan 26, 2016

 • Fri, Jan 29, 2016

 • Fri, Jan 29, 2016

 • Fri, Jan 29, 2016

 • Mon, Feb 1, 2016

 • Mon, Feb 1, 2016

 • Mon, Feb 1, 2016

 • Mon, Feb 1, 2016

 • Mon, Feb 1, 2016

 • Tue, Feb 2, 2016

 • Tue, Feb 2, 2016

 • Tue, Feb 2, 2016

 • Fri, Feb 5, 2016

 • Sat, Feb 6, 2016

 • Sat, Feb 6, 2016

 • Sat, Feb 6, 2016

 • Mon, Feb 8, 2016

 • Mon, Feb 8, 2016

 • Mon, Feb 8, 2016

 • Mon, Feb 8, 2016

 • Mon, Feb 8, 2016

 • Mon, Feb 8, 2016

 • Mon, Feb 8, 2016

 • Mon, Feb 8, 2016

 • Mon, Feb 8, 2016

 • Mon, Feb 8, 2016

 • Mon, Feb 8, 2016

 • Mon, Feb 15, 2016

 • Mon, Feb 15, 2016

 • Wed, Feb 17, 2016

 • Wed, Feb 17, 2016

 • Tue, Feb 23, 2016

 • Tue, Feb 23, 2016

 • Tue, Feb 23, 2016

 • Phiên nước ngoài 1 :Uyên Ca tâm ý

  Tue, Feb 23, 2016

 • Phiên nước ngoài 2 : Triệt Hình ảnh trân quý

  Tue, Feb 23, 2016

 • Phiên nước ngoài 3 :Diệu Nặc chí ái

  Wed, Feb 7, 2018

 • Phiên nước ngoài 4 :Xuân Ương mỹ mãn

  Tue, Feb 23, 2016

 • Tue, Feb 23, 2016

  Xem thêm: trở về trước khi phu quân chết trận

 • Phiên nước ngoài 5 :Hàn Cẩn ký sự

  Tue, Feb 23, 2016

Trọng sinh chi quy linh
  
  Tác giả: Y Đình Mạt Đồng
  
  Translator: Quick Trans, Google Trans
  
  Editor: Sapphire
  
  
  ***Truyện vì thế trang web Trình Anh dịch , nài chớ đem ra đi ngoài , vì thế tôi đã lấy chưa tồn tại sự đồng ý của người sáng tác . ****
  
  ***Chuyện ko vì thế bản thân edit , ước độc giả chớ đưa ra khởi wattpad , chỉ copy lại vì thế sở trường xem sách . ... Tác fake edit chớ buồn ... Thanks ...***
  
  
  
  Văn án
  
  
  Lăng Kì Ương một lòng ham muốn gả cho tới Quân Ly Xuân, tuy nhiên Quân Ly Xuân lại nghi hoặc thân thích phận của hắn, thề nguyền sinh sống bị tiêu diệt ko lấy.
  
  Cuối nằm trong, Lăng Kì Ương vì thế cứu giúp hắn một mạng, lấy hòa thân thích thực hiện trao thay đổi, sau cuối bị tiêu diệt trước mộ hắn......
  
  Một mạng thay đổi cả đời, Quân Ly Xuân sinh sống lại trở lại năm trăng tròn tuổi hạc, phân phát hiện tại thật nhiều chuyện thay đổi không giống.
  
  Đợi cho tới Lúc nhị người tái ngộ, Quân Ly Xuân phân phát hiện tại bản thân cưới về không chỉ có với 1 vị Vương phi, còn là một trong những vị thần hắn......
  
  Cũng may, không còn thảy đều hoàn toàn có thể quay về từ trên đầu .

#1301v1