trọng sinh chi sủng nhỉ bất cú

 • Reads 78,968
 • Votes 4,480
 • Parts 56

Complete, First published Mar 02, 2022

Bạn đang xem: trọng sinh chi sủng nhỉ bất cú

Table of contents

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

  Xem thêm: nếu có kiếp sau xin đừng gặp gỡ full

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Chương 49: Song trăng tròn

  Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

  Xem thêm: toàn cầu cao khảo

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

Tác giả: Tối Ái Tiểu Miêu Miêu
  Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh
  
  Nguồn: phamthienlienvu.wordpress.com
  Trạng thái: Full 
  Editor: Liên Vũ (Lucy)
  Thể loại: Trọng sinh, ấm cúng áp, Chủ công, Ngọt ngào, 1×1, Sinh tử, HE.
  Beta: Phong Đình
  
  Văn án:
  
  Đây là mẩu truyện về một tè công sau khoản thời gian trọng sinh tiếp tục nằm trong tè thụ lắng đọng chưng buôn bán bao.
   
  Kiếp trước tè thụ vì như thế tè công tuy nhiên nâng một nhát mò mẫm độc, thất lạc huyết tuy nhiên bị tiêu diệt. Tiểu công sau khoản thời gian trọng sinh tiếp tục sủng tè thụ lên trời. ấm cúng áp lắng đọng ko ngược.