truyen nu cuong

Truyện Nữ Cường thông thường được viết lách với phong thái trực quan lại, lô ghích và thông thường đẫy những nguyên tố hành vi, tạo ra xúc cảm hồi vỏ hộp và kịch tính mang đến người hâm mộ. Điều quan trọng của chuyên mục này là những cô nàng được viết lách với lòng tin song lập, ko quan ngại đối đầu với trái đất và luôn luôn đặt điều tiềm năng và ước mơ của tớ lên tiên phong hàng đầu.

Thập Niên 80 Đại Sư Huyền Học

Thập Niên 80 Đại Sư Huyền Học

7.7/10

Bạn đang xem: truyen nu cuong

1045

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tước Minh

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 5
Xuyên Sách Cổ Đại Điền Văn Nữ Phụ

Xuyên Sách Cổ Đại Điền Văn Nữ Phụ

7.4/10

1138

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Đào Hoa Dẫn

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 15
Xuyên Đến Thập Niên 60 Làm Quả Phụ Tái Giá

Xuyên Đến Thập Niên 60 Làm Quả Phụ Tái Giá

7.7/10

1163

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Hồng Cần Tô Tửu

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 5
Sống Lại Làm Nữ Ngư Dân

Sống Lại Làm Nữ Ngư Dân

7.8/10

1101

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Lại Mân Côi

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 5
Trời Tối

Trời Tối

7.5/10

1177

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Hổ Đầu Miêu Diện

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Bách Hợp, Mạt Thế

Chương 11
Thập Niên 60 Làm Giàu Trong Niên Đại Văn

Thập Niên 60 Làm Giàu Trong Niên Đại Văn

7.7/10

2864

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tố Muội Bình Sinh

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 91
Oan Gia Trái Ngọt

Oan Gia Trái Ngọt

7.8/10

1094

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Thuận Tâm

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 5
Mỹ Thực Nhà mời Nhỏ Tại Quân Doanh

Mỹ Thực Nhà mời Nhỏ Tại Quân Doanh

7.8/10

1100

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Ngộ La

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 5
Thập Niên 80 Bắt Đầu Từ Bày Sạp Bán Hàng

Thập Niên 80 Bắt Đầu Từ Bày Sạp Bán Hàng

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Quyết Tuyệt

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 5
Xuân Kiều

Xuân Kiều

7.2/10

1699

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Trần Vân Thâm

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 51
Đặc Công Quỷ Vương Phi

Đặc Công Quỷ Vương Phi

7.9/10

1077

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Miêu Tinh Nhân

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 5
Cổ Đại Sắc Ngược Tù Nàng

Cổ Đại Sắc Ngược Tù Nàng

7.5/10

1128

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Hưu Đồ Thành

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Gia Đấu

Chương 4

Thập Niên 80 Đại Sư Huyền Học

7.7/10

Xuyên Sách Cổ Đại Điền Văn Nữ Phụ

7.4/10

Xuyên Đến Thập Niên 60 Làm Quả Phụ Tái Giá

7.7/10

Sống Lại Làm Nữ Ngư Dân

7.8/10

Trời Tối

7.5/10

Thập Niên 60 Làm Giàu Trong Niên Đại Văn

7.7/10

Oan Gia Trái Ngọt

7.8/10

Mỹ Thực Nhà mời Nhỏ Tại Quân Doanh

7.8/10

Thập Niên 80 Bắt Đầu Từ Bày Sạp Bán Hàng

7.6/10

Xuân Kiều

7.2/10

Đặc Công Quỷ Vương Phi

Xem thêm: truyện đông cung

7.9/10

Cổ Đại Sắc Ngược Tù Nàng

7.5/10