tuyệt thế thần y phúc hắc đại tiểu thư

 • Reads 121,441
 • Votes 1,663
 • Parts 140

Complete, First published Dec 03, 2018

Bạn đang xem: tuyệt thế thần y phúc hắc đại tiểu thư

Table of contents

 • Mon, Dec 3, 2018

 • Mon, Dec 3, 2018

 • Tue, Dec 4, 2018

 • Tue, Dec 4, 2018

 • Tue, Dec 4, 2018

 • Tue, Dec 4, 2018

 • Tue, Dec 4, 2018

 • Tue, Dec 4, 2018

 • Tue, Dec 4, 2018

 • Tue, Dec 4, 2018

 • Tue, Dec 4, 2018

 • Tue, Dec 4, 2018

 • Tue, Dec 4, 2018

 • Tue, Dec 4, 2018

 • Tue, Dec 4, 2018

 • Tue, Dec 4, 2018

 • Tue, Dec 4, 2018

 • Wed, Dec 5, 2018

 • Wed, Dec 5, 2018

 • Wed, Dec 5, 2018

 • Wed, Dec 5, 2018

 • Wed, Dec 5, 2018

 • Chương 408: Phạn gia huynh đệ

  Wed, Dec 5, 2018

 • Chương 413: Được việc thì không nhiều, hư hỏng việc thì nhiều

  Wed, Dec 5, 2018

 • Chương 418: Linh võ rừng rậm

  Wed, Dec 5, 2018

 • Chương 420: Liên trả vả mặt mày thức loại hai

  Wed, Dec 5, 2018

 • Chương 424: Lĩnh mái ấm cấp cho linh thú

  Wed, Dec 5, 2018

 • Chương 428: Như bóng với với loại hình mẫu đuôi nhỏ

  Wed, Dec 5, 2018

 • Chương 431: Tu chui rúc cướp tổ

  Wed, Dec 5, 2018

 • Chương 434: Thần túng bấn hắc thạch

  Wed, Dec 5, 2018

 • Chương 436: Thổ hào đấu giá chỉ hội

  Thu, Dec 6, 2018

 • Chương 440: Có điểm tưởng niệm

  Thu, Dec 6, 2018

 • Chương 443: Ngươi cay sao mỹ

  Thu, Dec 6, 2018

 • Chương 447: Đây là làm công việc nũng?

  Thu, Dec 6, 2018

 • Chương 451: Linh hồn cố pháp

  Thu, Dec 6, 2018

 • Chương 456: Đi thông lòng vực

  Fri, Dec 7, 2018

 • Fri, Dec 7, 2018

 • Chương 467: Chuẩn bị phản kích

  Fri, Dec 7, 2018

 • Chương 471: Vả mặt mày loại tám thức

  Fri, Dec 7, 2018

 • Fri, Dec 7, 2018

 • Chương 476: Viêm Linh mái ấm đấu giá

  Fri, Dec 7, 2018

 • Fri, Dec 7, 2018

 • Chương 482: Phong hoa tái mét hiện

  Fri, Dec 7, 2018

 • Chương 486: Lấy tháo lui vì như thế tiến

  Fri, Dec 7, 2018

 • Fri, Dec 7, 2018

 • Fri, Dec 7, 2018

 • Fri, Dec 7, 2018

 • Chương 499: Viêm hoàng cái nhẫn

  Fri, Dec 7, 2018

 • Chương 503: Tỉ mỉ mưu kế hoa

  Fri, Dec 7, 2018

 • Chương 506: Mượn tay vả mặt mày thức loại hai

  Fri, Dec 7, 2018

 • Fri, Dec 7, 2018

 • Chương 519: Mị Mị đại nhân phân phát uy

  Sat, Dec 8, 2018

 • Sat, Dec 8, 2018

 • Chương 530: Tiệc mừng thọ

  Sat, Dec 8, 2018

 • Chương 535: Trâu già cả gặm cỏ non

  Sat, Dec 8, 2018

 • Chương 539: Giá trị lợi dụng

  Sat, Dec 8, 2018

 • Chương 546: Linh thú tín ngưỡng

  Sat, Dec 8, 2018

 • Chương 550: Ta cho tới đón ngươi về nhà

  Sat, Dec 8, 2018

 • Chương 556: Khói thông báo khởi

  Tue, Dec 11, 2018

 • Chương 561: Quần ẩu vả mặt mày thức loại hai

  Tue, Dec 11, 2018

 • Chương 565: Tái loài kiến trấn Hồn Ngọc

  Tue, Dec 11, 2018

 • Tue, Dec 11, 2018

 • Tue, Dec 11, 2018

 • Chương 591: Chư quốc cầu cứu giúp

  Tue, Dec 11, 2018

 • Chương 598: Đây là 1 trong hồi cơ hội mạng

  Tue, Dec 11, 2018

 • Thu, Dec 13, 2018

 • Chương 567. Nuốt không còn chi sa

  Thu, Dec 13, 2018

 • Chương 572: Lăng tẩm một ngày du

  Thu, Dec 13, 2018

 • Chương 576: Nghe Tước gia giảng bảo khí

  Thu, Dec 13, 2018

 • Chương 580: Lấy sát ngăn sát

  Thu, Dec 13, 2018

 • Chương 589: Không kém cỏi tiền

  Thu, Dec 13, 2018

 • Chương 593: Lại cho tới thám thính đàng chết

  Fri, Dec 14, 2018

 • Chương 600: Trung tam giới

  Xem thêm: truyện thế thân hàn tổng anh là đồ khốn

  Fri, Dec 14, 2018

 • Chương 604: Nữ nhân hương

  Fri, Dec 14, 2018

 • Fri, Dec 14, 2018

 • Chương 615: Thích rượu như mạng đạo sư

  Fri, Dec 14, 2018

 • Chương 621: Ngượng ngùng, tất cả chúng ta ko thân

  Fri, Dec 14, 2018

 • Chương 625: Nghiêm trang trình bày hươu trình bày vượn

  Fri, Dec 14, 2018

 • Fri, Dec 14, 2018

 • Fri, Dec 14, 2018

 • Chương 643: Ngươi ko ôm tớ một chiếc sao

  Fri, Dec 14, 2018

 • Chương 648: Giết người tru tâm

  Fri, Dec 14, 2018

 • Fri, Dec 14, 2018

 • Chương 661: Ngu không có bất kì ai bằng

  Fri, Dec 14, 2018

 • Fri, Dec 14, 2018

 • Fri, Dec 14, 2018

 • Fri, Dec 14, 2018

 • Chương 669: Mặt doạng lại trên đây

  Fri, Dec 14, 2018

 • Chương 672: Thiết huyết thần quân

  Fri, Dec 14, 2018

 • Chương 676: Khai vị loại ăn

  Fri, Dec 14, 2018

 • Chương 678: Trần ai lạc định

  Fri, Dec 14, 2018

 • Fri, Dec 14, 2018

 • Chương 689: Lại vượt quá ngưỡng quy định

  Fri, Dec 14, 2018

 • Chương 695: Tay gấu vả mặt

  Fri, Dec 14, 2018

 • Chương 699: Xem ngươi kha khá thuận mắt

  Fri, Dec 14, 2018

 • Chương 705: Kinh người tu luyện

  Fri, Dec 14, 2018

 • Chương 711: Vả mặt mày chi u ám rơi rụng hồn chưởng

  Fri, Dec 14, 2018

 • Chương 712: Bão táp trước yên ổn lặng

  Mon, Dec 17, 2018

 • Chương 718: Huyết Tế tam giới

  Mon, Dec 17, 2018

 • Chương 726: Bát phương tăng viện

  Mon, Dec 17, 2018

 • Chương 734: Huyết chiến dông tố lốc đỉnh

  Mon, Dec 17, 2018

 • Chương 737: Tuyệt địa phản kích

  Mon, Dec 17, 2018

 • Chương 742: Nguy hiểm buông xuống

  Mon, Dec 17, 2018

 • Mon, Dec 17, 2018

 • Chương 750: Bắt thân phụ ba vô rọ

  Mon, Dec 17, 2018

 • Mon, Dec 17, 2018

 • Mon, Dec 17, 2018

 • Chương 764: Thượng tam giới

  Mon, Dec 17, 2018

 • Chương 769: Âm độc bẫy rập

  Mon, Dec 17, 2018

 • Chương 776: Thượng tam giới đại quân

  Tue, Dec 18, 2018

 • Chương 781: Chấn động toàn trường

  Tue, Dec 18, 2018

 • Chương 788: Ta ham muốn trở thành hít

  Tue, Dec 18, 2018

 • Tue, Dec 18, 2018

 • Chương 800: Cổ tai quái người

  Tue, Dec 18, 2018

 • Chương 808: Tương nối tiếp tựu kế

  Tue, Dec 18, 2018

 • Tue, Dec 18, 2018

 • Chương 819: Tháng đầu thu

  Tue, Dec 18, 2018

 • Tue, Dec 18, 2018

 • Chương 832: Lửa sém lông mày

  Tue, Dec 18, 2018

 • Chương 840: Tân Hải Hồn Thành

  Tue, Dec 18, 2018

 • Chương 847: Tin hay là không kể từ ngươi

  Tue, Dec 18, 2018

 • Chương 854: Thủy cho tới thổ dấu

  Tue, Dec 18, 2018

 • Tue, Dec 18, 2018

 • Tue, Dec 18, 2018

 • Chương 874: Tranh đấu gay gắt

  Tue, Dec 18, 2018

 • Chương 882: Trăm vạn hùng binh

  Tue, Dec 18, 2018

 • Chương 890: Hỗn loàn chi sơ

  Tue, Dec 18, 2018

 • Tue, Dec 18, 2018

 • Chương 906: Đấu tranh giành nội bộ

  Tue, Dec 18, 2018

 • Tue, Dec 18, 2018

 • Chương 919: Tình thương của thân phụ tràn lan

  Tue, Dec 18, 2018

 • Chương 925: Chết chi tuyệt cảnh

  Wed, Dec 19, 2018

 • Chương 930: Rầu mỉm cười độc vương

  Wed, Dec 19, 2018

 • Chương 936: Sống hoặc chết

  Wed, Dec 19, 2018

 • Chương 943: Tốc tốc nhận lấy kiểu chết

  Wed, Dec 19, 2018

 • Wed, Dec 19, 2018

 • Chương 956: Thần minh chi chiến

  Wed, Dec 19, 2018

 • Wed, Dec 19, 2018

  Xem thêm: tư tự vạn thiên

 • Wed, Dec 19, 2018

 • Wed, Dec 19, 2018

Tác giả: Dạ Bắc
  
  Nàng là nhị mươi tứ thế kỷ thần hắn, một chi ngân châm, hoạt tử nhân, nhục bạch cốt. Một tịch xuyên qua chuyện, trở nên vương vãi phủ từng người kêu tấn công đại đái thư. Không sở hữu giới linh, tai ngược kiêu ngạo vô năng, đằm thắm là vương vãi phủ đích mạch lại bị vị hít phu đem theo gót tân hoan khinh thường cho tới cửa ngõ tới?
  
  Vốn là thiên chi kiêu tử, há dung ngươi ngóng thực hiện càn! Ngân châm điểm tay, thiên hạ tớ có! Thiên huyền địa bảo đều ở nường tay, tuyệt thế công pháp hạ cây viết trở thành văn. Kêu ngươi biết vật gì là vả mặt! Thần hắn điểm điểm, hồn đoạn cửu xài. Chưa từng tưởng, lại cứu giúp lên một con cái trùng theo gót đuôi.
  
  Hắn tuyệt sắc yêu thương dị, thủ đoạn tàn nhẫn, lại đối điều này tình cờ cứu giúp hắn một mạng đái gia hỏa, yêu thương thâm thúy.
  
  "Chúng tớ ko đằm thắm." Mỗ thần hắn trừng đôi mắt lãnh đối.
  
  Người nào là cơ lặn mị mỉm cười, "Mặc xong xuôi ăn mặc quần áo ngay tắp lự không sở hữu và nhận biết? Ta trên đây túa ngươi lại nhận nhận?"

#31xuyênviệt