unit 10 lớp 9 a closer look 1

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: unit 10 lớp 9 a closer look 1

Video chỉ dẫn giải

1. Fill the gaps with the verbs provided. Modify the verb if necessary.

(Điền vô những khoảng chừng trống không với những động kể từ được mang lại sẵn. Sửa thay đổi động kể từ nếu như quan trọng.)

 land                          orbit                            train                           experience                          launch

1. It takes 365.256 days for Earth vĩ đại _________ the Sun.

2. Have you ever _________ weightlessness?

3. The spacecraft was _________ last week.

4. In năm trước a robot named Philae, part of the Rosetta mission, successfully _________ on a comet.

5. Would you lượt thích vĩ đại be _________ vĩ đại become an astronaut?

Phương pháp giải:

land (v): hạ cánh

orbit (v): quay xung quanh quỹ đạo 

train (v): huấn luyện

experience (v): trải nghiệm

launch (v): phóng

Lời giải chi tiết:

1. orbit

2. experienced

3. launched

4. landed

5. trained

1. It takes 365.256 days for Earth vĩ đại orbit the Sun.

(Mất 365.256 mang lại Trái Đất xoay quanh Mặt trời.)

Giải thích: take + thời hạn + vĩ đại V (mất bao lâu nhằm thực hiện gì)

2. Have you ever experienced weightlessness?

(Bạn tiếp tục khi nào hưởng thụ hiện trạng ko trọng lượng chưa?)

Giải thích: Thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong dạng câu hỏi: Have you Ved/P2?

3. The spacecraft was launched last week.

(Một tàu ngoài trái đất và đã được phóng tuần trước đó.)

Giải thích: Cấu trúc tiêu cực thì vượt lên khứ đơn với mái ấm ngữ số ít: S + was Ved/P2.

4. In năm trước a robot named Philae, part of the Rosetta mission, successfully landed on a comet.

(Năm năm trước, một rô bốt thương hiệu Philae, một trong những phần của thiên chức Rosetta tiếp tục hạ cánh thành công xuất sắc bên trên sao thanh hao.)

Giải thích: Trong câu đem "in 2014" nên người sử dụng thì vượt lên khứ đơn: S + Ved/V2

5. Would you lượt thích vĩ đại be trained vĩ đại be trained become an astronaut?

(Bạn vẫn muốn được huấn luyện và giảng dạy nhằm phát triển thành một phi hành gia không?)

Giải thích: Câu tiêu cực với "would like" dạng câu hỏi: Would you lượt thích + vĩ đại be Ved/P2?

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Choose a word/phrase in the box vĩ đại fill each blank. 

(Chọn một kể từ, cụm kể từ vô sườn nhằm điền vào cụ thể từng khoảng chừng trống không.)

a flight suit                 spacewalks                   operate                 good health                 parabolic flights

HOW ASTRONAUTS ARE TRAINED

Anyone can apply vĩ đại train as an astronaut as long as they have a bachelor's degree in science, mathematics or engineering, experience as a jet pilot, and are in (1) ________. If they get accepted, there are several phases of training. The first phase requires them vĩ đại pass a swimming test in (2) ________. They take (3) ________ that produce weightlessness. They also learn about various spaceship systems. In the second phase, they are trained vĩ đại (4) ________ spacecraft systems and khuyến mãi with emergencies. The training often takes place in a water tank laboratory ví that trainees become familiar with crew activities in simulated microgravity in order vĩ đại perform (5) ________.

Phương pháp giải:

a flight suit (n): phục trang ngay khi bay

spacewalks (n): đi dạo ngoài ko gian

operate (v): vận hành

good health (n): sức mạnh tốt

parabolic flights (n): chuyến cất cánh tạo ra môi trường xung quanh ko trọng lực

Lời giải chi tiết:

1. good health

2. a flight suit

3. parabolic flights

4. operate

5. spacewalks

HOW ASTRONAUTS ARE TRAINED

Anyone can apply vĩ đại train as an astronaut as long as they have a bachelor's degree in science, mathematics or engineering, experience as a jet pilot, and are in (1) good health. If they get accepted, there are several phases of training. The first phase requires them vĩ đại pass a swimming test in (2) a flight suit. They take (3) parabolic flights that produce weightlessness. They also learn about various spaceship systems. In the second phase, they are trained vĩ đại (4) operate spacecraft systems and khuyến mãi with emergencies. The training often takes place in a water tank laboratory ví that trainees become familiar with crew activities in simulated microgravity in order vĩ đại perform (5) spacewalks.

Tạm dịch: 

NHỮNG PHI HÀNH GIA ĐƯỢC ĐÀO TẠO NHƯ THẾ NÀO?

Bất cứ ai ai cũng rất có thể ứng tuyển chọn huấn luyện và giảng dạy nhằm phát triển thành phi hành gia nếu như bọn họ đem bởi vì cung cấp thạc sĩ khoa học tập, toán hoặc kỹ sư, kinh nghiệm tay nghề thực hiện phi công và đem sức mạnh chất lượng. Nếu bọn họ được gật đầu đồng ý sẽ sở hữu được một số trong những quy trình tiến độ huấn luyện và giảng dạy. Giai đoạn trước tiên là đánh giá bọn họ lượn lờ bơi lội vô bộ đồ áo cất cánh.Họ tiến hành những chuyến cất cánh parapol tạo nên hiện tượng ko trọng lượng. Họ cũng học tập nhiều về những hệ thông tàu không khí không giống nhau. Tại quy trình tiến độ loại nhị bọn họ được huấn luyện và giảng dạy nhằm vận hành khối hệ thống tàu không khí và xử lý những trường hợp khẩn cung cấp. Việc đào tạo thông thường được ra mắt vô chống thực nghiệm hồ nước nước nhằm học tập viên rất có thể quen thuộc với những hoạt động và sinh hoạt đoàn team vô môi trường xung quanh ko trọng tải và đã được kích ứng nhằm bước tiến vô không khí. 

Bài 3 a

Video chỉ dẫn giải

3.a  Match these space-related idioms vĩ đại meanings. 

(Nối những trở nên ngữ tương quan cho tới ngoài trái đất với những chân thành và ý nghĩa của chính nó.)

1. over the moon

2. once in a xanh rờn moon

3. out of this world

4. The sky's the limit.

A. occasionally

B. almost without limit

C. delighted

D. amazing

Lời giải chi tiết:

1. Over the moon – delighted (thích thú/ hài lòng/ vui sướng vẻ)

2. Once in a xanh rờn moon – occasionally (thường xuyên)

3. Out of this world – amazing (ngạc nhiên/ kinh ngạc)

4. The sky’s the limit – almost without limit (gần như ko giới hạn)

Bài 3 b

3b. Now practise saying them with a partner.

(Bây giờ thực hành thực tế phát biểu với các bạn của công ty.)

A: How often tự you play football?

(Bạn nghịch tặc soccer bao lâu một lần?)

B: Oh, once in a xanh rờn moon.

(Ờ, thỉnh phảng phất.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. GAME (Trò chơi) 

Xem thêm: đêm nay mạc gia chủ lại đến

Which planet of our solar system is described in each sentence? Guess planets and write their names.

(Hành tinh ma nào là vô hệ mặt mày trời được mô tả trong những câu? Đoán và viết lách thương hiệu của những hành tinh ma đó?)

1. This planet is the second brightest object in our night sky. Only the moon is brighter.

_________

2. Nearest vĩ đại the Sun, this planet is extremely hot during the daytime and extremely cold at night.

_________

3. The largest planet in our solar system that has more gravity phàn nàn Earth and many storms.

_________

4. This planet has a surface of red dirt and rocks, and there are signs of ancient floods on it.

_________

5. This dark, cold planet is the farthest from the Sun and takes almost 165 Earth years vĩ đại orbit the Sun.

_________

6. This is the only planet in our solar system that is known vĩ đại have life.

_________

7. Called ‘The Jewel of the Solar System', this is the only planet whose beautiful rings can be seen from Earth with a telescope. The day Saturday was named after this planet.

_________

8. The atmospheric temperature of this ‘ice giant' planet can be as low as -224°C, the coldest temperature of any planet.

_________

Lời giải chi tiết:

1. Venus 2. Mercury 3. Jupiter 4. Mars
5. Neptune 6. Earth 7. Saturn 8. Uranus

1. This planet is the second brightest object in night sky. Only the moon is brighter.

(Hành tinh ma này là vật thể sáng sủa loại nhị vô khung trời về tối. Chỉ xuất hiện trăng sáng sủa hơn)

=> Venus (sao Kim)

2. Nearest vĩ đại the Sun, this planet is extremely hot during the daytime and extremely cold at night.

(Gần mặt mày trời nhất, hành tinh ma này cực kỳ rất rét về buổi ngày và cực kỳ giá tiền về tối.)

=> Mercury (sao Thủy)

3. The largest planet in our solar system that has more gravity phàn nàn Earth, and many storms.

(Hành tinh ma lớn số 1 vô hệ mặt mày trời có không ít trọng tải rộng lớn Trái khu đất và nhiều bão.)

=> Jupiter (sao Mộc)

4. This planet has a surface of red dirt and rocks and there are signs of ancient floods on it.

(Hành tinh ma này còn có mặt phẳng phủ bui đỏ chót và đá và đem những tín hiệu của lũ lụt kể từ rất lâu rồi.)

=> Mars (sao Hỏa)

5. This dark, cold planet is the farthest from the Sun and takes almost 165 Earth years vĩ đại orbit the Sun.

(Hành tinh ma giá tiền và tối này xa xôi Mặt trời nhất và rơi rụng 165 năm trái khoáy khu đất nhằm xoay quanh Mặt trời.)

=> Neptune (sao Hải Vương)

6. This is the only planet in our solar system that known vĩ đại have life.

(Đây là hành tinh ma có một không hai vô hệ mặt mày trời được biết là đem sự sinh sống.)

=> Earth (Trái Đất)                                    

7. Called "The Jewel of the Solar System", this is only planet whose beautiful rings can be seen from Earth with a telescope. The day Saturday was named after this planet.

(Được gọi là " Trang mức độ của hệ mặt mày trời", đấy là hành tinh ma có một không hai tuy nhiên các chiếc vóng xinh đẹp nhất của chính nó rất có thể được bắt gặp kể từ trái khoáy khu đất bằng kính thiên văn. Ngày loại bảy được gọi là sau hành tinh ma này.)

=> Saturn (sao Thổ)

8. The atmospheric temperature of this "ice giant" planet can be as low as -224°C, the coldest temperature of any planet.

(Nhiệt phỏng không gian của khối băng to con này rất có thể thấp xuống âm 224 °C, nhiệt độ phỏng giá tiền nhất của bất kể hành tinh ma nào)

=> Uranus (sao Thiên Vương)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Practise saying the statements and short dialogues, then listen vĩ đại the recording and kiểm tra your pronunciation. 

(Thực hành phát biểu những câu sau và những đoạn thoại ngắn ngủn, tiếp sau đó nghe băng thu thanh và đánh giá trị âm.)

1. – Wow, your backpack is heavy!

      (Woa, phụ thân lô nặng nề quá!)

    – Well, I didn’t put much in it. Just two T-shirts, one pair of jeans, a telescope, and my rock collection!

    (À tớ ko bịa nhiều đồ gia dụng vô cơ. Chỉ đem nhị áo phông thun, 1 khuôn quần Jeans, một kính thiên văn và cỗ thuế tập đá!)

2. On his farm, his father used vĩ đại have five horses, four cows, four hens, and one mèo.

(Trên trang trại của tôi, tía của ông ấy từng đem 5 con cái ngựa, 4 con cái trườn, tứ con kê cái, và một con cái mèo.)

3. – What tự you think the universe includes?

       (Bạn nghĩ về ngoài trái đất bao hàm những gì?)

    – I think it includes stars, planets, and galaxies.

    (Tôi nghĩ về bao gồm đem những ngôi sao 5 cánh, những hành tinh ma và vũ trụ.)

4. – Which of the following tự you think can follow the verb launch vĩ đại sườn a phrase?

       (Từ nào là tại đây các bạn nghĩ về rất có thể theo gót động kể từ "launch" nhằm trở nên một cụm.)

    – I think they are launch a satellite, launch a rocket, and launch a spacecraft.

       (Tôi nghĩ về cơ là: phóng một vệ tinh ma tự tạo, phóng 1 thương hiệu lửa và phóng một tàu không khí.)

5. – Can you see anything from there?

      (Bạn rất có thể bắt gặp gì kể từ trên đây không?)

    – Yes, I can see a small red house, a garden, a bicycle, a lake, and a boat.

      (Có, tôi rất có thể bắt gặp một căn nhà nhỏ red color, một khu vực vườn, một cái xe đạp điện, 1 khuôn ao, và 1 cái thuyền.)

Bài 6

Video chỉ dẫn giải

6. Work in pairs and ask each other:

(Thực hành theo gót cặp và căn vặn nhau.)

 * vĩ đại list the names of the planets in our solar system.

    (liệt kê thương hiệu của những hành tinh ma vô hệ mặt mày trời của bọn chúng ta)

*  what you did yesterday. 

    (bạn đã từng gì hôm qua) 

Lời giải chi tiết:

A: How many planets in our solar system? Can you name it?

(Có từng nào hành tinh ma vô hệ mặt mày trời? Cậu kể thương hiệu rời khỏi xem?)

B: There are eight: Venus, Mercury, Jupiter, Mars, Neptune, Earth, Saturn, Uranus.

(Có tám: sao Kim, sao Thủy, sao Mộc, sao Hỏa, sao Hải Vương, Trái Đất, sao Thổ,  sao Thiên Vương.)

A: What did you tự yesterday?

(Hôm qua loa cậu đã từng gì?)

B: I had a picnic in the park with my sisters and went vĩ đại the bookstore vĩ đại buy some novels. How about you?

(Mình cút dã nước ngoài ỏe khu vui chơi công viên với các thiếu nữ và cút vô hiệu sách để sở hữ vài ba cuốn tè thuyết. Còn cậu?)

A: I went vĩ đại school all day and had a small buổi tiệc ngọt in the evening.

(Mình tới trường một ngày dài và mang trong mình 1 buổi tiệc nhỏ vô ban đêm.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

Xem thêm: nhà nàng ở cạnh nhà tôi

4. 

5. 

6.