unit 12 lớp 12 language focusUnit 12: Water Sports

E. Language Focus (Trang 135-136-137 SGK Tiếng Anh 12)

Pronunciation

Bạn đang xem: unit 12 lớp 12 language focus

Listen and repeat

Bài nghe:

Soạn Unit 12 lớp 12: Language Focus | Tiếng Anh 12 và giải bài xích luyện giờ Anh lớp 12 | Để học tập chất lượng Tiếng Anh 12

Practise reading these sentences

Bài nghe:

Nội dung bài xích nghe:

1. My grandmother is very interested in history. (Bà tôi vô cùng quan hoài cho tới lịch sử vẻ vang.)

2. There are a lot of old castles in Edinburgh. (Có thật nhiều thành tháp cổ ở Edinburgh.)

3. I saw a handsome postman entering the garden. (Tôi thấy một người kí thác thư đẹp nhất trai lao vào khu vực vườn.)

4. My family paid a visit đồ sộ that castle two years ago. (Gia đình tôi đang đi đến thăm hỏi thành tháp từ thời điểm cách đó 2 năm.)

5. The meal was awful this evening. (Bữa bữa ăn ni vô cùng tệ.)

Grammar

Exercise 1. Which of the following verbs can have an object, and which not? (Động kể từ này nhập số động kể từ sau hoàn toàn có thể mang trong mình 1 tân ngữ (túc từ), và động kể từ này không?)

Quảng cáo

- Các động kể từ hoàn toàn có thể đem tân ngữ hoặc hay còn gọi là nước ngoài động kể từ (Transitive Verb), bọn chúng là:

    sleep (có đầy đủ nệm cho tới một trong những người)

    read, write, meet, help

    grow (trồng)

    climb (leo lên)

    rain (đổ, trút)

- Các động kể từ ko thể đem tân ngữ hoặc hay còn gọi là nội động kể từ (Intransitive Verb), bọn chúng là:

    sleep (ngủ)

    arrive, lie, exist, occur

Xem thêm: ở trong lòng anh

    rain (mưa)

    grow (mọc, tăng trưởng, trị triển)

    climb (lên, lên cao)

Exercise 2. Which verbs in the following sentences are T (transitive) and which are I (intransitive). Tick the right column. (Động kể từ này trong mỗi câu sau là T (ngoại động lừ), động kể từ này là nội động kể từ (I). Đánh vết cột ở bên phải.)

Gợi ý:

Quảng cáo

1. I2. T3. T4. I5. I6. I7. I8. I

Exercise 3. Choose the sentences that have objects and then change them đồ sộ the passive voice. (Chọn câu đem tân ngữ (túc từ) và tiếp sau đó fake bọn chúng sang trọng dạng thụ động.)

Gợi ý:

Quảng cáo

- Các câu đem tân ngữ là: 1; 3; 5; 7; 9

- Chuyển sang trọng dạng bị động:

1. → The bill will be paid by An.

3. → Towels are supplied by the khách sạn.

5. → My mistakes were noticed.

7. → I wasn't surprised by the news.

9. → The story was told by an old man.

Xem thêm thắt những bài xích biên soạn, giải bài xích luyện Tiếng Anh lớp 12 Unit 12 khác:

 • Unit 12: Water Sports
 • A. Reading (trang 128-129-130 SGK Tiếng Anh 12) Before you read. Work in pairs. Look at the picture and answer the questions. 1. Can you name the sport in the picture? 2. Where is it played? ...

 • B. Speaking (trang 131-132 SGK Tiếng Anh 12) Task 1. Work in pairs. Look at the pictures and match the names with the appropriate water sports. Task 2. Work in pairs. Look at ...

 • C. Listening (trang 132-133-134 SGK Tiếng Anh 12) Before you listen. Look at the picture and discuss in groups whether this water sport is played. While you listen. Task 1. Listen đồ sộ a ...

 • D. Writing (trang 134-135 SGK Tiếng Anh 12) Task 1. Below are the instructions for warm-up exercises before swimming. Read and match each sentences ...

 • E. Language Focus (trang 135-136-137 SGK Tiếng Anh 12) Exercise 1. Which of the following verbs can have an object, and which not? Exercise 2. Which verb in the following sentences ...

  Xem thêm: hãy ở lại bên anh

Xem thêm thắt tư liệu gom học tập chất lượng môn Tiếng Anh lớp 12 hoặc khác:

 • 960 bài xích luyện trắc nghiệm Tiếng Anh 12 đem đáp án
 • Bộ Đề ganh đua Tiếng Anh 12 năm 2021 - 2022 đem đáp án

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ sử dụng học hành giá cực rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài xích giảng powerpoint, khóa huấn luyện giành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây phát minh bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


unit-12-water-sports.jsp