unit 3 a closer look 2 lớp 8Lời giải bài xích tập luyện Unit 3 lớp 8 A Closer Look 2 trang 31, 32 vô Unit 3: Teenagers Tiếng Anh 8 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc, cụ thể giúp học viên đơn giản thực hiện bài xích tập luyện Tiếng Anh 8 Unit 3.

Tiếng Anh 8 Unit 3 A Closer Look 2 (trang 31, 32) - Tiếng Anh 8 Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: unit 3 a closer look 2 lớp 8

1 (trang 31 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Tick (V) the simple sentences. (Đánh vết vô (V) những câu đơn)

1. We work together on different projects.

2. Teens need good friends and tolerant teachers at schools.

3. She plays chess very well, and she won the first prize last year.

4. Sports activities at school help mạ relax.

5. Teens should learn teamwork, and they should also have communication skills.

Đáp án: 1, 4

Hướng dẫn dịch:

1. Chúng tôi thao tác bên cạnh nhau trong những dự án công trình không giống nhau.

2. Thanh thiếu hụt niên có nhu cầu các người các bạn đảm bảo chất lượng và những nhà giáo rộng lượng ở ngôi trường.

3. Cô ấy nghịch tặc cờ vua rất tuyệt, và cô ấy tiếp tục giành giải quán quân năm ngoái.

4. Các hoạt động và sinh hoạt thể thao ở ngôi trường hùn tôi thư giãn giải trí.

5. Thanh thiếu hụt niên nên học tập cơ hội thao tác theo dõi group và chúng ta cũng nên đem tài năng tiếp xúc.

Quảng cáo

2 (trang 31 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Write S for simple sentences and C for compound sentences. (Viết S cho tới câu đơn và C cho tới câu ghép)

___ 1. Teenagers are often very active and talkative.

___ 2. He often chats with his friends on Facebook Messenger.

___ 3. She is a smart student, and she is an active thành viên of our club.

___ 4. My friends and I joined a sports competition last year.

___ 5. He is a club thành viên, but he never participates in any of the activities.

Đáp án:

1. S

2. S

3. C

4. S

5. C

Giải thích:

- Câu đơn là câu chỉ có một mệnh đề song lập.

- Câu ghép là câu đem kể từ 2 mệnh đề song lập.

Hướng dẫn dịch:

1. Thanh thiếu hụt niên thông thường rất rất linh động và trình bày nhiều.

2. Anh ấy thông thường chuyện trò với đồng minh bên trên Facebook Messenger.

Quảng cáo

3. Cô ấy là một trong học viên lanh lợi, và cô ấy là một trong member tích rất rất vô câu lạc cỗ của Shop chúng tôi.

4. Tôi và đồng minh tiếp tục nhập cuộc một cuộc tử thi thao vô năm ngoái.

5. Anh ấy là member câu lạc cỗ, tuy nhiên anh ấy ko lúc nào nhập cuộc ngẫu nhiên hoạt động và sinh hoạt nào là.

3 (trang 31 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Choose the correct answer A, B, or C. (Chọn câu vấn đáp trúng A, B hoặc C)

1. Parents should give teens some freedom, ______ they should also phối limits.

A. for

B. so

C. but

2. We don't cheat on exams, ______it is a wrong thing to tát bởi.

A. or

B. for

C. and

Quảng cáo

3. Lan wants to tát join the school music club; ______, she can't sing or play any instruments.

A. however

B. otherwise

C. therefore

4. Schoolwork causes teens a lot of pressure, _________ they also feel pressure from their parents.

A. and

B. but

C. or

5. She wanted to tát prepare for the exam; _________ she turned off her mobile phone.

A. however

B. otherwise

C. therefore

Đáp án:

1. C

2. B

3. A

4. A

5. C

Giải thích:

For = bởi vì

So = vì như thế thế

Xem thêm: ta ở hiện đại làm đại boss truyện chữ

But = nhưng

Or = hoặc

And = và

However = tuy rằng nhiên

Otherwise = còn nếu không thì

Therefore = vì như thế vậy

Hướng dẫn dịch:

1. Cha u nên cho tới con cái một chút ít tự tại, tuy nhiên cũng nên đề ra số lượng giới hạn.

2. Chúng tôi không khí lận vô thi tuyển, vì như thế tê liệt là một trong việc thực hiện sai trái khoáy.

3. Lan mong muốn nhập cuộc câu lạc cỗ music của trường; tuy vậy, cô ấy ko thể hát hoặc nghịch tặc ngẫu nhiên nhạc cụ nào là.

4. Bài tập luyện ở ngôi trường tạo nên cho tới thanh thiếu hụt niên thật nhiều áp lực nặng nề và chúng ta cũng cảm nhận thấy áp lực nặng nề kể từ phụ thân u.

5. Cô ấy mong muốn sẵn sàng cho tới kỳ thi; bởi vậy cô ấy tiếp tục tắt Smartphone địa hình của tôi.

4 (trang 32 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Combine the two sentences to tát make compound sentences, using the words from the box. (Kết phù hợp nhị câu sẽ tạo câu ghép, dùng những kể từ vô hộp)

Tiếng Anh 8 Unit 3 A Closer Look 2 (trang 31, 32) | Tiếng Anh 8 Global Success

1. Phong has to tát study harder. He may fail the exam.

2. She is very sensitive. Don’t comment on her new hairstyle.

3. Mi wants to tát have more friends. She doesn’t connect well with others.

4. Students can work in groups. Students can work in pairs.

5. My friend likes showing off her new things. She often posts pictures on social truyền thông.

Đáp án:

1. Phong has to tát study harder otherwise he may fail the exam.

2. She is very sensitive therefore don’t comment on her new hairstyle.

3. Mi wants to tát have more friends but she doesn’t connect well with others.

4. Students can work in groups or students can work in pairs.

5. My friend likes showing off her new things sánh she often posts pictures on social truyền thông.

Giải thích:

So = vì như thế thế

But = nhưng

Or = hoặc

Otherwise = còn nếu không thì

Therefore = vì như thế vậy

Hướng dẫn dịch:

A. Câu ban đầu

1. Phong nên học tập chịu thương chịu khó rộng lớn. Anh ấy rất có thể trượt kỳ đua.

2. Cô ấy rất rất nhạy bén. Đừng phản hồi về loại tóc mới nhất của cô ý ấy.

3. Mi mong muốn đạt thêm các bạn. Cô ấy ko liên kết đảm bảo chất lượng với những người dân không giống.

4. Học sinh rất có thể thao tác theo dõi group. Học sinh rất có thể thao tác theo dõi cặp.

5. Quý Khách tôi mến phô trương những loại mới nhất của cô ý ấy. Cô thông thường đăng hình ảnh lên social.

B. Câu mới

1. Phong nên học tập chịu thương chịu khó rộng lớn còn nếu không anh ấy rất có thể trượt kỳ đua.

2. Cô ấy rất rất nhạy bén nên chớ phản hồi về loại tóc mới nhất của cô ý ấy.

3. Mi mong muốn có tương đối nhiều các bạn rộng lớn tuy nhiên cô ấy ko liên kết đảm bảo chất lượng với những người dân không giống.

4. Học sinh rất có thể thao tác theo dõi group hoặc học viên rất có thể thao tác theo dõi cặp.

5. Quý Khách tôi mến phô trương những loại mới nhất của cô ý ấy nên cô ấy thông thường đăng hình ảnh lên social.

5 (trang 32 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): GAMES. Which group has the most sentences? (TRÒ CHƠI. Nhóm nào là có tương đối nhiều câu nhất?)

Work in groups. Each group makes as many compound sentences as possible. The group with the most correct sentences is the winner. (Làm việc group. Mỗi group tạo nên rộng lớn câu ghép càng đảm bảo chất lượng. Nhóm có tương đối nhiều câu trúng nhất là group chiến thắng)

(Học sinh nghịch tặc bên trên lớp)

Lời giải bài xích tập luyện Tiếng Anh 8 Unit 3: Teenagers hoặc khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 3

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Getting Started (trang 28, 29)

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 A Closer Look 1 (trang 30)

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Communication (trang 32, 33)

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Skills 1 (trang 33, 34)

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Skills 2 (trang 35)

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Looking Back (trang 36)

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Project (trang 37)

Xem tăng lời nói giải bài xích tập luyện Tiếng Anh lớp 8 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc khác:

 • Tiếng Anh 8 Review 1
 • Tiếng Anh 8 Unit 4: Ethnic groups of Viet Nam
 • Tiếng Anh 8 Unit 5: Our customs and traditions
 • Tiếng Anh 8 Unit 6: Lifestyles
 • Tiếng Anh 8 Review 2

Xem tăng những loạt bài xích Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh 8 mới nhất hoặc khác:

 • Giải sách bài xích tập luyện Tiếng Anh 8 mới
 • 720 Bài tập luyện trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới nhất đem đáp án
 • Top 30 Đề đua Tiếng Anh 8 mới nhất (có đáp án)

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ sử dụng học hành giá rất mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề đua giành riêng cho nhà giáo và gia sư giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm học hành facebook không lấy phí cho tới teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi Shop chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Giải Tiếng Anh 8 hoặc nhất, chi tiết của Shop chúng tôi được biên soạn bám sát sgk Tiếng Anh 8 sách mới nhất.

Xem thêm: mao sơn quỷ vương

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.


unit-3-peoples-of-viet-nam.jspGiải bài xích tập luyện lớp 8 sách mới nhất những môn học