unit 6 lớp 9 a closer look 1Unit 6: Viet Nam then and now

Bạn đang xem: unit 6 lớp 9 a closer look 1

Unit 6 lớp 9: A closer look 1 (phần 1 → 6 trang 62-63 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Quảng cáo

Video giải Tiếng Anh 9 Unit 6 Viet Nam: Then and now - A closer look 1 - Cô Đỗ Lê Diễm Ngọc (Giáo viên VietJack)

1. Put one word/phrase under each picture. (Đặt 1 từ/cụm kể từ bên dưới từng hình ảnh.)

Unit 6 lớp 9: A Closer Look 1 | Hay nhất Giải bài xích luyện Tiếng Anh 9 mới

Đáp án:

1. tram2. flyover3. elevated walkway4. skytrain5. underpass6. tunnel

Hướng dẫn dịch:

1. xe cộ điện

2. cầu vượt

3. đường đi bộ bên trên cao

4. tàu bên trên không

5. đàng chui

6. đàng hầm

Quảng cáo

2. Fill in each blank with a suitable word from 1, making them plural where necessary. (Điền vô địa điểm trống trải với từng kể từ ở mục 1, fake về số nhiều nếu như cần thiết.)

1. Hai Van __________ is 6.28 km long.

2. Thanks to tát the __________, pedestrians can be much safer.

3. A __________ is a bridge that carries one road over another one.

4. The railroad track that runs overhead is known as a __________.

5. A road or path that goes under another road or railroad track is called an __________.

6. The clanging sound of the Ha Noi __________ in the 1970s has gone deep into people's collective memory.

Đáp án:

1.tunnel2. elevated walkways3. flyover4. skytrain5. underpass6. tram

Giải thích:

1. tunnel (n) đàng hầm

2. elevated walkways (n) lối lên đường dành riêng cho tất cả những người lên đường bộ

3. flyover (n) cầu vượt

4. skytrain (n) tàu năng lượng điện bên trên cao

Quảng cáo

5. underpass (n) đàng hầm

6. tram (n) tàu điện

Hướng dẫn dịch:

1. Đường hầm Hải Vân nhiều năm 6,28km.

2. Nhờ vô những lối lên đường dành riêng cho tất cả những người đi dạo, những cỗ hành rất có thể an toàn và đáng tin cậy rất là nhiều.

3. Cầu vượt lên là 1 trong cây cầu mang một con phố bên trên 1 con phố không giống.

4. Đường ray chạy phía bên trên đầu gọi là tàu năng lượng điện bên trên cao.

5. Một con phố hoặc 1 lối lên đường chạy bên dưới 1 con phố không giống hoặc đàng ray thì gọi là tầng hầm.

6. Âm thanh leng reng của tàu năng lượng điện ở Thành Phố Hà Nội vô trong thời điểm 1970 đã từng đi sâu sắc vô tâm thức của những người dân.

3. Match each word/phrase in the left column with the definition in the right one. (Nối từng từ/cụm kể từ ở cột trái ngược với khái niệm ở cột nên.)

Word / Phrase

Definition

1. extended family

2. tolerant

3. cooperative

4. sympathetic

5. obedient

6. nuclear family

A. parents and children living together as a family unit

B. able to tát accept what other people say or bởi even if you bởi not agree with it

C. willing to tát bởi what you are told to tát do

D. kind to tát somebody who is hurt or sad; showing that you understand and care about their problems

E. working together with others towards a shared aim

F. more than thở two generations living together as a family unit

Quảng cáo

Đáp án:

1.f2.b3.e4.d5.c6.a

Hướng dẫn dịch:

1. mái ấm gia đình nhiều thế hệ: rộng lớn nhị mới nằm trong sinh sống công cộng cùng nhau vô một gia đình

2. khoan dung: rất có thể đồng ý những gì người không giống phát biểu hoặc thực hiện trong cả khi chúng ta khước từ với nó.

3. hợp ý tác: thao tác cùng theo với những người dân không giống nhắm tới một mục tiêu chung

4. thông cảm: đàng hoàng với ai cơ đang được nhức hoặc buồn; đã cho chúng ta thấy rằng chúng ta hiểu và quan hoài cho tới yếu tố của họ

5. nghe lời: sẵn sàng thực hiện những gì chúng ta được yêu thương cầu

6. mái ấm gia đình phân tử nhân: thân phụ u và con cháu sinh sống công cộng cùng nhau vô một đơn vị chức năng gia đình

4. Fill each gap with a word/phrase in 3. (Điền 1 từ/cụm kể từ ở bài xích 3 vô địa điểm trống trải.)

1. Our grandparents used to tát live in an __________.

2. My mother is a __________ woman. She always cares about how we feel.

3. The boys are willing to tát bởi what you want them to tát. They are really __________.

4. She is__________ with her children even when they misbehave.

5. Nowadays the __________ is becoming more common in the cities.

6. Having students work in groups, she hoped they could learn to tát be __________.

Đáp án:

1. extended family2. sympathetic3. obedient
4. tolerant5. nuclear family6. cooperative

Giải thích:

1. extended family (n) mái ấm gia đình hé rộng

Xem thêm: phân tích nhân vật mị trong vợ chồng a phủ

2. sympathetic (adj) xứng đáng mến

3. obedient (adj) ngoan

4. tolerant (adj) vị tha

5. nuclear family (n) mái ấm gia đình phân tử nhân

6. cooperative (adj) hợp ý tác

Hướng dẫn dịch:

1. Ông bà của tất cả chúng ta từng sinh sống trong một mái ấm gia đình không ngừng mở rộng.

2. Mẹ tôi là 1 trong người phụ phái đẹp xứng đáng mến. Bà ấy luôn luôn quan hoài cho tới việc Cửa Hàng chúng tôi cảm nhận thấy thế này.

3. Tụi đàn ông sẵn sàng thực hiện những gì mình thích bọn chúng thực hiện. Chúng thiệt sự vô cùng ngoan ngoãn.

4. Cô ấy vị thả với con trẻ thậm chí là khi bọn chúng đối xử sai.

5. Ngày ni mái ấm gia đình phân tử nhân trở thành phố đổi thay ở những thành phố Hồ Chí Minh.

6. Để học viên thao tác vô group, cô ấy kỳ vọng bọn chúng rất có thể học tập nhằm liên minh cùng nhau.

5. Write each sentence in the box next to tát its pattern. Then listen, kiểm tra, and repeat. (Viết từng câu vô bảng vô kề bên hình tượng. Sau cơ nghe, đánh giá và nói lại.)

Bài nghe:

1. OO: I know! ; That long?; Don’t cry

2. OoO: Go away!

3. OOo: Keep going!

4. OOO: Don’t turn left!

Nội dung bài xích nghe:

1. I know!, That long?, Don't cry!

2. Go away!

3. Keep going!

4. Don't turn left!

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi biết!, Lâu vượt lên à?, Đừng khóc!

2. Đi đi!

3. Tiếp tục!

4. Đừng rẽ trái!

6. What would you say in each situation? Make a sentence for each picture. Write a stress pattern under the picture. Then practise reading all the sentences aloud. (Bạn nên làm những gì trong những trường hợp sau? Viết từng câu 1 hình ảnh. Viết trọng âm bên dưới những hình ảnh cơ. Sau cơ thực hành thực tế hiểu to tát toàn bộ những câu.)

1. Be quiet! OOo.

Don't talk! 00.

2. Don't turn right! 000.

3. Wake up! 00.

Get up! 00.

4. Smile please! 00.

Say cheese! 00.

5. Don't worry! OOo.

Don't cry! 00.

6. Look out! OO.

Look ahead!

Hướng dẫn dịch:

1. Hãy yên lặng lặng!

Đừng phát biểu chuyện!

2. Đừng rẽ phải!

3. Hãy thức tỉnh!

Đứng dậy!

4. Hãy mỉm cười!

Nói phô mai!

5. Đừng lo ngại lắng!

Đừng khóc!

6. Nhìn ra!

Nhìn thẳng!

Bài giảng: Unit 6: Viet Nam then and now - A closer look 1 - Cô Phạm Thị Hồng Linh (Giáo viên VietJack)

Tham khảo những bài xích giải bài xích luyện Tiếng Anh 9 Unit 6 khác:

 • Từ vựng Unit 6: liệt kê những kể từ vựng cần thiết học tập vô bài

 • Getting Started (phần 1-3 trang 60-61 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen and read 2. Complete each sentence ...

 • A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 62-63 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Put one word ... 2. Fill in each blank ...

 • A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 63-64 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Fill in each blank ... 2. Ask and answer ...

 • Communication (phần 1-4 trang 65 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Read the posts ... 2. Read the postss on Viet Nam ...

 • Skills 1 (phần 1-5 trang 66 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Work in pairs ... 2. Now read the article ...

 • Skills 2 (phần 1-5 trang 67 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Describe what you see ... 2. Listen again and decide ...

 • Looking Back (phần 1-6 trang 68-69 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Complete the following ... 2. Fill in each blank ...

 • Project (phần 1-3 trang 69 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Whhat bởi you lượt thích ... 2. Plan a photo ...

Xem tăng những loạt bài xích Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 9 mới mẻ hoặc khác:

 • Giải sách bài xích luyện Tiếng Anh 9 mới
 • 720 bài xích luyện trắc nghiệm Tiếng anh 9 mới
 • Top 30 Đề đua Tiếng Anh 9 mới mẻ với đáp án

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá khá mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn đôi mươi.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 với đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề đua giành cho nhà giáo và khóa huấn luyện giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với ứng dụng VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm tiếp thu kiến thức facebook không lấy phí cho tới teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Soạn Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Giải bài xích luyện Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 9 thí điểm của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn 1 phần dựa vào cuốn sách: Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài xích luyện Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới mẻ Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.


unit-6-viet-nam-then-and-now.jsp

Xem thêm: tiếng anh 7 unit 10 skills 2