vinh hang thanh vuong

Tác giả: Tuyết Mãn Cung Đao
Thể loại: Huyền Huyễn, Cập nhật mới nhất, Tiên Hiệp
Loại: Truyện convert,VIP
Trạng thái: Hoàn thành
Lượt nghe:
76236
Giọng nam: 71 tập

Bạn đang xem: vinh hang thanh vuong

– Thiên đánh đố chi tài, gọi chi nhân tài. Thiên tài trung long phượng fake, tuy nhiên phong yêu thương nghiệt.

Linh căn tàn khuyết nhân tộc thiếu hụt niên, cho tới thần túng phái nữ tử truyền thụ một cỗ vô thượng yêu thương điển, bước bên trên tu hành chi lộ. Từ phía trên, một mới yêu thương nghiệt quật khởi với thiên lãng phí, mệnh lệnh tiên ma mãnh run rẩy rẩy, chư thánh phủ…

Đang nghe:

Nghe tiếp:    

1:

Tap 001 - 09:42:02

2:

Tap 002 - 07:47:07

3:

Tap 003 - 07:51:05

4:

Tap 004 - 07:48:41

5:

Tap 005 - 07:42:51

6:

Tap 006 - 07:44:03

7:

Tap 007 - 07:49:19

8:

Tap 008 - 07:51:48

9:

Tap 009 - 07:48:43

10:

Tap 010 - 07:51:22

11:

Tap 011 - 07:54:08

12:

Tap 012 - 07:56:14

13:

Tap 013 - 08:01:11

14:

Tap 014 - 07:57:12

15:

Tap 015 - 07:55:20

16:

Tap 016 - 07:59:10

17:

Tap 017 - 07:56:12

18:

Tap 018 - 07:49:13

19:

Tap 019 - 07:55:38

20:

Tap 020 - 07:52:25

21:

Tap 021 - 07:47:09

22:

Tap 022 - 07:46:53

23:

Tap 023 - 07:50:31

24:

Tap 024 - 07:57:53

25:

Tap 025 - 07:48:51

26:

Tap 026 - 07:45:25

27:

Tap 027 - 07:45:04

28:

Tap 028 - 07:42:47

29:

Tap 029 - 07:42:08

30:

Tap 030 - 07:44:21

31:

Tap 031 - 07:46:12

32:

Tap 032 - 07:45:08

33:

Tap 033 - 07:40:02

34:

Tap 034 - 07:42:47

35:

Tap 035 - 07:39:37

36:

Tap 036 - 07:42:07

Xem thêm: truyện cổ đại hay

37:

Tap 037 - 07:37:30

38:

Tap 038 - 07:46:34

39:

Tap 039 - 07:51:37

40:

Tap 040 - 07:49:28

41:

Tap 041 - 07:42:14

42:

Tap 042 - 07:42:04

43:

Tap 043 - 07:01:58

44:

Tap 044 - 04:47:42

45:

Tap 045 - 04:39:33

46:

Tap 046 - 04:47:26

47:

Tap 047 - 04:44:04

48:

Tap 048 - 04:36:01

49:

Tap 049 - 04:42:28

50:

Tap 050 - 04:48:59

51:

Tap 051 - 04:46:09

52:

Tap 052 - 04:49:26

53:

Tap 053 - 04:40:28

54:

Tap 054 - 04:50:24

55:

Tap 055 - 04:48:42

56:

Tap 056 - 04:47:03

57:

Tap 057 - 05:07:39

58:

Tap 058 - 04:58:11

59:

Tap 059 - 04:49:06

60:

Tap 060 - 04:47:42

61:

Tap 061 - 04:44:48

62:

Tap 062 - 04:40:09

63:

Tap 063 - 04:46:36

64:

Tap 064 - 04:38:54

65:

Tap 065 - 04:50:41

66:

Tap 066 - 04:42:51

67:

Tap 067 - 04:45:21

68:

Tap 068 - 04:39:25

69:

Tap 069 - 04:41:15

70:

Tap 070 - 04:36:19

71:

Tap 071 - 01:01:23

72:

1:

Tap 001

2:

Tap 002

Xem thêm: vụng trộm không thể giấu truyện

3:

Tap 003